Bài 14: ĐỊNH LUẬT I NIU TƠN

Chia sẻ: Kata_5 Kata_5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
119
lượt xem
3
download

Bài 14: ĐỊNH LUẬT I NIU TƠN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiểu được nội dung và ý nghĩa của định luật I Niu Tơn. 1.2.Kĩ năng +Biết vận dụng định luật để giải thích một số hiện tượng vật lí. +Biết đề phòng những tác hại của quán tính trong đời sống, nhất là chủ động phòng chống tai nạn giao thông. 2/CHUẨN BỊ 2.1.Giáo viên +Dụng cụ minh họa TN lịch sử của Galilê. +Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm về đệm không khí(nếu có). 2.2.Học sinh +Ôn tập kiến thức về lực và tác dụng lực. 2.3.Gợi ý ứng dụng CNTT +Chuẩn bị một số hình ảnh, một số...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 14: ĐỊNH LUẬT I NIU TƠN

  1. Bài 14: ĐỊNH LUẬT I NIU TƠN 1/MỤC TIÊU 1.1.Kiến thức +Hiểu được nội dung và ý nghĩa của định luật I Niu Tơn. 1.2.Kĩ năng +Biết vận dụng định luật để giải thích một số hiện tượng vật lí. +Biết đề phòng những tác hại của quán tính trong đời sống, nhất là chủ động phòng chống tai nạn giao thông. 2/CHUẨN BỊ 2.1.Giáo viên +Dụng cụ minh họa TN lịch sử của Galilê. +Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm về đệm không khí(nếu có). 2.2.Học sinh +Ôn tập kiến thức về lực và tác dụng lực. 2.3.Gợi ý ứng dụng CNTT +Chuẩn bị một số hình ảnh, một số video về TN lịch sử của Galilê. +Chuyển các câu hỏi 1 và 2 SGK thành các câu hỏi trắc nghiệm. 3/TIẾN TRÌNH DẠY, HỌC Hoạt động 1 (.... phút): Kiểm tra bài cũ. Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên +Trả lời câu hỏi về lực, tổng hợp và +Nêu câu hỏi . phân tích lực, quy tắc tổng hợp và phân +Nhận xét câu trả lời . tích lực. Hoạt động 2 (....phút): Tìm hiểu nội dung và ý nghĩa định luật I Niu tơn. Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên
  2. +Xem SGK mục 1 và 2. +Yêu cầu HS xem SGK mục 1 +Trình bày quan niệm của A ri xtôt và và 2. lập luận của Ga li lê. +Nêu câu hỏi về quan niệm của A ri xtốt và lập luận của Ga li lê. +Trả lời câu hỏi C1 +Nhận xét câu trả lời. +Nêu câu hỏi C1. +Phát biểu định luật I Niutơn. +Nhận xét câu trả lời. +Hướng dẫn HS vận dụng tính +Đọc SGK phần 3 và 4. quy nạp để đưa ra định luật I +Trả lời câu hỏi về vật cô lập, khái niệm Niutơn. +Nhận xét câu trả lời của HS và quán tính. điều chỉnh nội dung của câu trả lời cho chính xác. +Yêu cầu HS đọc SGK. +Trả lời câu hỏi C2. +Nêu câu hỏi . +Nêu ý nghĩa của định luật I Niutơn +Nhận xét câu trả lời. +Nêu câu hỏi C2. +Nhận xét câu trả lời. Hoạt động 3 (... phút): Tiến hành TN kiểm chứng với đệm không khí. Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên +Làm TN biểu diễn. +Quan sát GV làm TN. +Ghi kết quả và xử lí kết quả. +Yêu cầu HS ghi kết quả và xử +Nêu kết luận về TN. lí kết quả. +Yêu cầu HS nêu nhận xét và kết luận. +Nh ận x ét câu trả lời.
  3. Hoạt động 4(.... phút): Vận dụng, củng cố. Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên +Trả lời câu hỏi trắc nghiệm theo nội +Yêu cầu HS các câu hỏi 1 đến 6 dung câu 1.6SGK SGK. +Hoạt động nhóm: thảo luận, giải bài tập +Nhận xét câu trả lời của HS. +Nêu bài tập 1 SGK. 1SGK. +Ghi tóm tắt các kiến thức cơ bản: nội +Yêu cầu HS ghi tóm yắt các dung, ý nghĩa của định luật I Niutơn. kiến thức trọng tâm của bài.+ +Đánh giá, nhận xét kết quả giờ dạy. Hoạt động 5(phút ..):Hướng dẫn về nhà. Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên +Ghi câu hỏi và bài tập về nhà. +Nêu câu hỏi và bài tập về nhà. +Những sự chuẩn bị cho bài sau +Yêu cầu: HS chuẩn bị bài sau 4/RÚT KINH NGHIỆM
Đồng bộ tài khoản