Bài 14: ĐỊNH LUẬT I NIU TƠN

Chia sẻ: kata_5

Hiểu được nội dung và ý nghĩa của định luật I Niu Tơn. 1.2.Kĩ năng +Biết vận dụng định luật để giải thích một số hiện tượng vật lí. +Biết đề phòng những tác hại của quán tính trong đời sống, nhất là chủ động phòng chống tai nạn giao thông. 2/CHUẨN BỊ 2.1.Giáo viên +Dụng cụ minh họa TN lịch sử của Galilê. +Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm về đệm không khí(nếu có). 2.2.Học sinh +Ôn tập kiến thức về lực và tác dụng lực. 2.3.Gợi ý ứng dụng CNTT +Chuẩn bị một số hình ảnh, một số...

Nội dung Text: Bài 14: ĐỊNH LUẬT I NIU TƠN

Bài 14: ĐỊNH LUẬT I NIU TƠN


1/MỤC TIÊU
1.1.Kiến thức
+Hiểu được nội dung và ý nghĩa của định luật I Niu Tơn.
1.2.Kĩ năng
+Biết vận dụng định luật để giải thích một số hiện tượng vật lí.
+Biết đề phòng những tác hại của quán tính trong đời sống, nhất là chủ động
phòng chống tai nạn giao thông.
2/CHUẨN BỊ
2.1.Giáo viên
+Dụng cụ minh họa TN lịch sử của Galilê.
+Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm về đệm không khí(nếu có).
2.2.Học sinh
+Ôn tập kiến thức về lực và tác dụng lực.
2.3.Gợi ý ứng dụng CNTT
+Chuẩn bị một số hình ảnh, một số video về TN lịch sử của Galilê.
+Chuyển các câu hỏi 1 và 2 SGK thành các câu hỏi trắc nghiệm.
3/TIẾN TRÌNH DẠY, HỌC
Hoạt động 1 (.... phút): Kiểm tra bài cũ.
Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên
+Trả lời câu hỏi về lực, tổng hợp và +Nêu câu hỏi .
phân tích lực, quy tắc tổng hợp và phân +Nhận xét câu trả lời .
tích lực.
Hoạt động 2 (....phút): Tìm hiểu nội dung và ý nghĩa định luật I Niu tơn.
Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên
+Xem SGK mục 1 và 2. +Yêu cầu HS xem SGK mục 1
+Trình bày quan niệm của A ri xtôt và và 2.
lập luận của Ga li lê. +Nêu câu hỏi về quan niệm của
A ri xtốt và lập luận của Ga li lê.
+Trả lời câu hỏi C1 +Nhận xét câu trả lời.
+Nêu câu hỏi C1.
+Phát biểu định luật I Niutơn. +Nhận xét câu trả lời.
+Hướng dẫn HS vận dụng tính
+Đọc SGK phần 3 và 4. quy nạp để đưa ra định luật I
+Trả lời câu hỏi về vật cô lập, khái niệm Niutơn.
+Nhận xét câu trả lời của HS và
quán tính.
điều chỉnh nội dung của câu trả
lời cho chính xác.
+Yêu cầu HS đọc SGK.
+Trả lời câu hỏi C2. +Nêu câu hỏi .
+Nêu ý nghĩa của định luật I Niutơn +Nhận xét câu trả lời.
+Nêu câu hỏi C2.
+Nhận xét câu trả lời.
Hoạt động 3 (... phút): Tiến hành TN kiểm chứng với đệm không khí.
Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên
+Làm TN biểu diễn.
+Quan sát GV làm TN.
+Ghi kết quả và xử lí kết quả. +Yêu cầu HS ghi kết quả và xử
+Nêu kết luận về TN. lí kết quả.
+Yêu cầu HS nêu nhận xét và
kết luận.
+Nh ận x ét câu trả lời.
Hoạt động 4(.... phút): Vận dụng, củng cố.
Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên
+Trả lời câu hỏi trắc nghiệm theo nội +Yêu cầu HS các câu hỏi 1 đến 6
dung câu 1.6SGK SGK.
+Hoạt động nhóm: thảo luận, giải bài tập +Nhận xét câu trả lời của HS.
+Nêu bài tập 1 SGK.
1SGK.
+Ghi tóm tắt các kiến thức cơ bản: nội +Yêu cầu HS ghi tóm yắt các
dung, ý nghĩa của định luật I Niutơn. kiến thức trọng tâm của bài.+
+Đánh giá, nhận xét kết quả giờ
dạy.
Hoạt động 5(phút ..):Hướng dẫn về nhà.
Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên
+Ghi câu hỏi và bài tập về nhà. +Nêu câu hỏi và bài tập về nhà.
+Những sự chuẩn bị cho bài sau +Yêu cầu: HS chuẩn bị bài sau
4/RÚT KINH NGHIỆM
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản