Bài 18: CÁC CÔNG CỤ TRỢ GIÚP SOẠN THẢO

Chia sẻ: lotus_0

Biết sử dụng hai công cụ thường được dùng trong các hệ soạn thảo văn bản là tìm kiếm và thay thế. – Hiểu được ý nghĩa của chức năng tự động sửa trong Word. – Có thể lập danh sách các từ gõ tắt và sử dụng để tăng tốc độ gõ. Kĩ năng: – Rèn kỹ năng thực hành tìm kiếm và thay thế trong soạn thảo. Thái độ: – Rèn đức tính làm việc khoa học, chuẩn xác.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản