Bài 18. Cân bằng của một vật có trục quay cố định - momen lực

Chia sẻ: nguyentan2000

Bài giảng đạt hiệu quả cao đối với học sinh, đặc biệt học sinh đã phát biểu được khía niệm momen lực và quy tắc momen lực, và đặc biệt là đã biết cách xác định cánh tay đòn và biết lực khi nào tác dụng lên vật có trục quay cố định khi nào quay và khi nào không. lưu ý: Nếu bạn đọc muốn sử dụng bài này có tư liệu video minh họa bài giảng đã có link dẫn hãy vào trang: violet.vn rồi gõ từ cần tìm kiếm sẽ có ngay Rất mong nhận được sự đóng góp ý...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài 18. Cân bằng của một vật có trục quay cố định - momen lực

“HÃY CHO TÔI MỘT ĐIỂM TỰA, TÔI SẼ
NHẤC BỔNG TRÁI ĐẤT”
Acsimet, một nhà cơ học thiên tài thời
cổ, người đã khám phá ra các định luật về
đòn bẩy
BÀI:18
Thực hiện: Ngô Văn Tân
I) CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ
TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH - MOMEN LỰC
1) Thí nghiệm:
Vì sao vật cân bằng dưới tác
dụng của hai lực F1và F2 ?
F2
F1
Nếu chỉ có lực F1 thì nó tác
dụng thế nào đối với vật?F1
Vật quay ngược chiều kim đồng
hồ
Nếu chỉ có lực F2 thì nó tác dụng
thế nào đối với vật?
F2
Vật quay theo chiều kim đồng
hồ
F2
F1
Đĩa đứng yên vì tác dụng làm quay của
lựcF1 cân bằng với tác dụng làm quay của
lực F2
F2
O d2

Trục d1
quay Cánh tay đòn
c ủa l ực F 2
F1

Cánh tay đòn
của lực F1
Khi vật cân bằng do tác dụng đồng thời của
1& 2


1 2
F2
O d2

d1F1

1 1 2 2
I) CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ TRỤC
QUAY CỐ ĐỊNH - MOMEN LỰC
1) Thí nghiệm: Video 1 video2
2) Momen lực :
Momen lực đối với một trục quay là
đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm
quay của lực và được đo bằng tích
của lực với cánh tay đòn của nó.
M = F.d
( N.m) (N)(m)

Chú ý : M=0 thì lực không có tác
dụng làm quay(giá của lực cắt
trục quay)
M khác 0 nhưng giá của
lực song song với trục quay thì
lực không có tác dụng làm quay 
F2
F3 OF1
F4
F1
OF2

Vật quay theo chiều kim đồng
hồ
F3
OF4


Vật quay ngược chiều kim đồng
hồ
F2
F3 OF1
F4


F1d1+F2d2 = F3d3+F4d4
Vật cân bằng
II) ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA
MỘT VẬT CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH
(QUY TẮC MOMEN LỰC)
1)Quy tắc: Muốn cho một vật có
trục quay cố định ở trạng thái
cân bằng ,thì tổng các momen lực
có xu hướng làm vật quay theo
chiều kim đồng hồ phải bằng
tổng các momen lực có xu hướng
làm vật quay ngược chiều kim
2) Chú ý: F2
(H.18.2 SGK ) d2
0


F1
d1
  * Momen lực đối với một trục quay là
đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm
quay của lực và được đo bằng tích của
lực với cánh tay đòn của nó. M = Fd

* Quy tắc: Muốn cho một vật có trục
quay cố định ở trạng thái cân bằng ,thì
tổng các momen lực có xu hướng làm
vật quay theo chiều kim đồng hồ phải
bằng tổng các momen lực có xu hướng
làm vật quay ngược chiều kim đồng
F
C1 ? A
G
.
K H
0
P
Cánh tay đòn của lực P đối với trục quay O

a) b)
c) dp = OH d)
F
C2 ? A
G
.
K H I
0
P
Cánh tay đòn của lực F đối với trục quay O
là :
a) dF = OA b) dF = OH
c) dF = OI d) dF = OK
C3? Thanh AB đồng chất tiết diện đều. Mắc
vào A vật có trọng lượng P1, mắc vào C vật
có trọng lượng P2 sao cho thanh AB cân
bằng. A O C B

Biểu
P1
thức
P2 nào
A P1.OA = P2.OB dưới
B P1.OA = đây
C P2.OCP2 < P1 đúng.
D P2 = P1
VD1: F

Dựa vào A
quy tắc
G
.
momen B K
lực, em 0
P
hãy xác
định điều Theo quy tắc momen lực khi
kiện cân thanh AB cân bằng, ta có :
bằng của MP = MF
thanh AB.
=> P.OK = F.AB
VD2: F
Dựa vào A
G
quy tắc
momen
.
B K H
lực, em 0
hãy xác P
định điều
Theo quy tắc momen lực khi
kiện cân
bằng của thanh AB cân bằng, ta có :
thanh AB. MP = MF
=> P.OK = F.OH
Gạo đem vào giã bao đau đớn.
Gạo giã xong rồi trắng tựa bông.
Sống ở trên đời người cũng vậy.
Gian nam rèn luyện mới thành công.
“ Chủ tịch: Hồ Chí Minh”

Định mệnh do con người ta tạo ra.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản