Bài 18: Chu kỳ tế bào và quá trình phân bào

Chia sẻ: ntgioi120402

Trong nguyên phân giai đoạn nào chiếm thời gian dài nhất? Kì trung gian được chia thành các pha nào? Trình bày hoạt động của tế bào ở các pha?

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài 18: Chu kỳ tế bào và quá trình phân bào

PHÂN BÀO
CHƯƠNG IV:
CH


BÀI 18: CHU KỲ TẾ BÀO VÀ QUÁ TRÌNH
BÀI 18: CHU KỲ TẾ BÀO VÀ QUÁ TRÌNH
TRÌNH
PHÂN BÀO
PHÂN BÀO
PHÂN
I. CHU KỲ TẾ BÀO
I.

Quan sát hình sau:
Chu kỳ tế bào là
Chu
Hãy cho biết chu kì
khoảng thời gian giữa
tế bào là gì?
hai lần phân bào.

Chu kỳ tế bào bào Chu kỳ tế bào gồm
Chu
gồm những giai kì trung gian và quá
đoạn nào? trình nguyên phân.
Trong nguyên phân giai
Trong nguyên phân giai Trong
Trong
đoạn kì trung gian là
đoạn nào chiếm thời
gian dài nhất? dài nhất

Kì trung gian được Kì trung gian đuợc
trung
chia thành các pha chia thành các pha
nhỏ là G1, S và G2
nào?

Trình bày hoạt động
của tế bào ở các
pha?
Các tế bào trong cơ thể đa bào chỉ phân chia khi
nhận được các tín hiệu bên ngoài cũng như bên
trong tế bào. Nếu các cơ chế điều khiển bị hư
hỏng, trục trặc, cơ thể có thể bị lâm bệnh.


Bệnh ung thư là do tế
bào ung thư thoát khỏi
Vậy bản chất của căn cơ chế điều hoà phân
bệnh ung thư là gì? bào của cơ thể nên nó
phân chia liên tục tạo
nên các khối u chèn ép
cơ quan khác
II. QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN
II.

Quá trình nguyên phân
Qu
Quá trình nguyên phân
gồm hai giai đoạn:
gồm những giai đoạn
phân chia nhân và
nào?
phân chia tế bào chất.
1. Phân chia nhân:
Quá trình nguyên phân có
Qu
Quá trình phân chia
thể chia thành 4 kì: kì đầu,
nhân có thể chia
kỳ giữa, kì sau, kì cuối.
thành mấy kì?
Kì đầu:
Hãy trình bày các hoạt động của NST ở kì đầu?
Kì giữa:
Hãy trình bày các hoạt động của NST ở kì giữa?
Kì sau:
Hãy trình bày các hoạt động của NST ở kì sau?
Kì cuối:
Hãy trình bày các hoạt động của NST ở kì cuối?
Quan sát và mô tả quá trình nguyên phân
Quan
2. Phân chia tế bào chất
2.
Hãy trình bày quá trình phân chia tế bào chất ở TB ĐV?
TB
Hãy trình bày quá trình phân chia tế bào chất ở TB TV?
Hãy
Ở tế bào động vật phân chia tế
Sự phân chia tế bào chất
bào chất bằng cách thắt chặt
ở tế bào động vật khác
màng tế bào ở vị trí mặt phẳng
với ở tế bào thực vật
xích đạo còn ở tế bào thực vật
như thế nào?
lại tạo thành tế bào ở mặt phẳng
xích đạo.Hãy giải thích do đâu nguyên phân lại có thể tạo ra
được 2 tế bào con có bộ NST giống y hệt tế bào mẹ.
đư
III. Ý NGHĨA CỦA QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN
III.
Đối với cơ thể đơn bào nguyên
phân là quá trình sinh sản, từ
một tế bào mẹ qua nguyên phân
tạo hai tế bào con giống y hệt
Trình bày ý nghĩa của
Tr
mẹ.
quá trình nguyên
phân? Đối với sinh vật nhân thực đa
bào thì nguyên phân làm tăng số
lượng tế bào giúp cơ thể sinh
sinh
trưởng và phát triển


Ngoài ra nguyên phân giúp cơ
Ngo
thể tái sinh. Ở SV sinh sản sinh
th
dưỡng thì NP tạo ra các cá` thể
con có KG giống KG của mẹ
Quan sát hình sau
- Tế bào trên đang ở kì nào của quá trình nguyên phân?

Kì đầu kì giữa
A C

B D
Kì sau Kì cuối
Câu hỏi bài tập về nhà
Câu 1: Chu kì tế bào bao gồm những giai đoạn nào? Nêu
Câu 1: Chu
ý nghĩa của việc điều hoà chu kì tế bào.


Câu 2: Tại sao các NST phải co xoắn tối đa bước vào kì
sau?


Câu 3: Điều gì sẽ xảy ra nếu ở kì giữa của nguyên phân,
thoi phân bào bị phá hủy?


Câu 4: Nêu ý nghĩa của nguyên phân.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản