Bài 18: Tuần hoàn nâng cao

Chia sẻ: ntgioi120401

Có nhiều điều thú vị liên quan đến hệ tuần hoàn, chẳng hạn như: Máu người màu đỏ, máu cào cào lại màu xanh. Tim cá 2 ngăn còn tim người 4 ngăn Hệ tuần hoàn của côn trùng được gọi là hệ tuần hoàn hở, còn hệ tuần hoàn của con người lại được gọi là hệ tuần hoàn kín?

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài 18: Tuần hoàn nâng cao

Có nhiều điều thú vị liên quan đến hệ tuần
hoàn, chẳng hạn như:
- Máu người màu đỏ, máu cào cào lại màu
xanh.
- Tim cá 2 ngăn còn tim người 4 ngăn
BÀI 18: TUẦN HOÀN
- Hệ tuần hoàn của côn trùng được gọi là
hệ tuần hoàn hở, còn hệ tuần hoàn của con
người lại được gọi là hệ tuần hoàn kín?
I. TIẾN HOÁ CỦA HỆ TUẦN
HOÀN vật chưa có
1. Ở động
hệ tuần hoàn:
- Đại diện: Động vật
đơn bào, thuỷ tức, giun
dẹp.
- Trao đổi chất trực tiếp
qua bề mặt tế bào cơ
thể.
Ở nhóm động vật đó, sự trao đổi chất giữa tế bào
vViậmôi trườcác (lấy 02, ật có kíchthảước l2, n ất
ớ y còn ở ng động v thức ăn; thi CO ớ ch
thải,...) diễn sao? ư thế nào?
thì ra nh
2. Ở động vật đã xuất hiện hệ tuần hoàn
- Vai trò của máu và dịch mô:
+ Vận chuyển các chất cần thiết từ môi trường
ngoài vào tế bào (O2, chất dinh dưỡng,…)
+ Vận chuyển các chất tế bào cần loại thải đến
cơ quan bài tiết (CO2, urê,…)
+ Vận chuyển các sản phẩm của tế bào đến nơi
cần (hoocmôn, enzim, kháng thể,…)
+ Điều hoà nhiệt, bảo vệ cơ thể.
- Trao đổi chất gián tiếp nhờ hệ tuần hoàn
- Đại diện: cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú,…
Ở động vật có kích thước lớn, các tế bào tiếp nhận các chất cần
thiết từ môi trường ngoài hoặc loại bỏ các chất không cần thiết
Gián tiếpNhưmôiytrmáubvà dtrongnào? máu và dịch mô
qua vậ ường ằng cách mô có vai trò gì?
bên ịch qua
3. TIẾN HOÁ CỦA HỆ TUẦN HOÀN
3. TIẾN HOÁ CỦA HỆ TUẦN HOÀN
Giun đốt có cấu tạo hệ tuần hoàn như thế nào?
3. TIẾN HOÁ CỦA HỆ TUẦN HOÀN
3. Tiến hoá của hệ tuần hoàn
Phiếu học tập:
Yêu cầu: - Hoàn thành bảng sau:
Đặc điểm Cá Lưỡng cư Bò sát Chim, thú
Tim
(số ngăn)
Số vòng
tuần hoàn
Máu nuôi
cơ thể

- Từ đó có nhận xét gì về chiều hướng tiến hóa của hệ tuần hoàn
? (về mặt cấu trúc và chức năng)
- Các đặc điểm tiến hóa đó có ý nghĩa gì?
3. TIẾN HOÁ CỦA HỆ TUẦN HOÀN
Đáp án phiếu học tập số 1
Đặc điểm Cá Lưỡng cư Bò sát Chim, thú
Tim 2 ngăn 3 ngăn 3 ngăn 4 ngăn
(số ngăn) (1 tâm thất + (1 tâm thất + 2 (1 tâm thất + 2 (2 tâm thất +
1 tâm nhĩ) tâm nhĩ) tâm nhĩ, có 2 tâm nhĩ)
vách hụt)

Số vòng tuần
1 2 2 2
hoàn
Máu nuôi cơ Không pha Pha nhiều Pha ít Không pha
thể

⇒ Cấu trúc và chức năng của hệ tuần hoàn ngày càng phức tạp,
hoàn thiện.
⇒ giúp sinh vật thích nghi với hoạt động sống có nhu cầu năng
lượng ngày càng cao.
Từ đó có nhận xét gì về chiều hướng tiến hóa của hệ tuần hoàn (về
Các đặc điểmt tiấu trúc, chóccóăng)? ĩa gì?
ến hoá đ ứ n ý ngh
mặ c
II. PHÂN BIỆT HỆ TUẦN HOÀN KÍN VÀ HỆ TUẦN
HOÀN HỞ
1. Hệ tuần hoàn hở
- Đại diện: đa số thân mềm và chân
khớp
- Tim: đơn giản
- Áp lực máu thấp
- Hệ mạch hở: giữa động mạch và tĩnh
mạch không có mao mạch nối
- Vị trí xảy ra trao đổi chất: xoang cơ thể
- Phương thức trao đổi chất: máu tiếp
xúc trực tiếp với các tế bào để thực
hiện quá trình trao đổi chất
Tại sao hệ ứđộtraovđchcó a tữgiữatạovàđvànhưbào ynào?rac
Phươnhómtrao đổiậổiđchgicác máu tim ngếvậxả diễđở
Quá trình tuần hoàn ấủ có cấu máu tế bào tt này nượ
Các ng th c ng t t ấ a nhóm ộ t hế ra
gọi là hưđtâu?nào? hở?
nh ệ tuến hoàn
hầ
II. PHÂN BIỆT HỆ TUẦN HOÀN KÍN VÀ
HỆ TUẦN HOÀN HỞ
2. Hệ tuần hoàn kín
Điểm phân Hệ tuần hoàn hở Hệ tuần hoàn kín
biệt
Nhóm Đa số thân mềm, chân Giun đốt, mực ống, bạch tuộc,
khớp đông vật có xương sống
động vật

Tim Đơn giản Phức tạp
Áp lực máu Thấp Cao
Giữa động mạch và tĩnh Giữa động mạch và tĩnh mạch
mạch không có mao có mao mạch nối (kín)
Hệ mạch
mạch nối (hở)
Vị trí xảy ra Xoang cơ thể Mao mạch
trao đổi chất
Phương thức Máu tiếp xúc trực tiếp Máu tiếp xúc với tế bào mà
trao đổi chất với tế bào thông qua dịch mô
- Van tim
- Van tĩnh mạch
Máu được vận chuyển một chiều trong hệ tuần hoàn
nhờ bộ phận nào?
-Trong hệ tuần hoàn kín: tim cấu tạo hoàn thiện hơn,
mạch kín
Máu đi với áp lực lớn hơn , đi được xa và nhanh hơn
Hệ tuần hoàn kín tiến hoá hơn hệ tuần hoàn hở

-Trong hệ tuần hoàn kép: máu được trở về tim để tim đẩy
đi
Máu đi được xa và nhanh hơn
Hệ tuần hoàn kép tiến hoá hơn hệ tuần hoàn đơn


Hệ tuần hoàn kép (lưỡng cư, bò sát, chim, thú) và hệ
Hệầtuần hoàn kín và ệ tuầnần hoàn hở,nhệ tuần
tu n hoàn đơn (cá) , h hệ tu hoàn nào tiế hoá
hoàn nàoơtiếnạhoá hơn?Tại sao?
h n?T i sao?
Củng cố:
- Chiều hướng tiến hoá của hệ tuần hoàn :
+ Từ chưa có hệ tuần hoàn đến có hệ tuần hoàn
+ Từ hệ tuần hoàn hở đến hệ tuần hoàn kín
+ Từ hệ tuần hoàn đơn đến hệ tuần hoàn kép.
Chiều hướng tiến hoá của hệ tuần hoàn là như thế nào?
- Sinh vật đó có
hệ tuần hoàn hở vì
giữa động mạch
và tĩnh mạch
không có các mao
mạch nối
Sinh vật trên có hệ tuần hoàn kín hay hở? Tại
sao?
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản