Bài 2 : KHÍ HẬU CHÂU Á

Chia sẻ: naibambi115

Hiểu được tính phức tạp , đa dạng của khí hậu châu Á mà nguyên nhân chính là do vị trí địa lí , kích thước rộng lớn và địa hình bị chia cắt mạnh của lãnh thổ . + Hiểu rõ đặc điểm các kiểu khí hậu của châu Á . -KN: Củng cố và nâng cao kĩ năng phân tích , vẽ bàiểu đồ và nâng cao kĩ năng phân tích , vẽ bàiểu đồ đọc lược đồ khí hậu .

Nội dung Text: Bài 2 : KHÍ HẬU CHÂU Á

Bài 2 : KHÍ HẬU CHÂU Á

A/ MỤC TIÊU :

-KT: Hiểu được tính phức tạp , đa dạng của khí hậu châu Á mà nguyên nhân chính

là do vị trí địa lí , kích thước rộng lớn và địa hình bị chia cắt mạnh của lãnh thổ .

+ Hiểu rõ đặc điểm các kiểu khí hậu của châu Á .

-KN: Củng cố và nâng cao kĩ năng phân tích , vẽ bàiểu đồ và nâng cao kĩ năng

phân tích , vẽ bàiểu đồ đọc lược đồ khí hậu .

B/ ĐỒ DÙNG:

- Bản đồ địa hình , khoáng sản và sông hồ châu Á .

- Lược đồ vj trí địa lí châu Á trên Địa Cầu .

C/ PHƯƠNG PHP

- Nu v giải quyết vấn đề, Hoạt động nhĩm.

D/ TIẾN TRÌNH BÀI :

1/ ỔĐTC:

2/ KTBC: :

Câu hỏi 1 : Vị trí địa lí và kích thước lãnh thổ của châu Á có ý nghĩa như thế

nào đến khí hậu ?

Câu hỏi 2 : Hãy nêu các đặc điểm địa hình châu Á .

3/ Bài mới :
- - Giới thiệu : Châu Á nằm trải dài từ vùng cực Bắc đến xích đạo , có kích

thước rộng lớn , cấu tạo địa hình phức tạp , vậy các em sẽ hiểu qua bài nàyHoạt động gv & hs Nội dung chính

 Hoạt động 1 : cả lớp . 1. Khí hậu châu á phân hoá

- Quan sát hình 2.1 cho bàiết : rất đa dạng .

? Từ vùng cực bắc đến vùng xích đạo dọc kinh

tuyến 80o Đ có các đới khí hậu nào ? - Khí hậu châu á phân hoá rất

( Có đới khí hậu cực và cận cực ; ôn đới ; cận đa dạng , thay đổi theo các đới

từ bắc xuống nam và theo các
nhiệt đới ; khí hậu xích đạo ).

khiểu từ duyên hải vào nội địa .

? Giải thích tại sao châuÁchia thành nhiều đới

khí hậu ?

(Do châu Á trải dài trên nhiều vĩ độ từ bắc

xuống nam )

( do châu á có kích thư ớc rộng lớn nên ảnh

hưởng của lục địa và đại dương dến sự thay đổi

của khí hậu )? Quan sát hình 2.1 cho bàiết một trong các đới
có nhiều kiểu khí hậu và đọc tên các kiểu thuộc 2/ Khí hậu châu Á phổ bàiến

đới đó ? là các kiểu khí hậu lục địa .

( đó là đới khí hậu cận nhiệt : kiểu cận nhiệt

địa trung hải , kiểu cận nhiệt gió mùa , kiểu - Các kiểu khí hậu gió mùa

châu Á gồm các loại : khí hậu
cận nhiệt lục địa , kiểu núi cao )

gió mùa nhiệt đới phân bố ở

 Hoạt động 2 : nhóm . Nam Á và Đông Nam Á ; khí

hậu gió mùa cận nhiệt và phân

?Quan sát hình 2.1 hãy nhìn các khu vực thuộc bố ở Đông Á.

các kiểu khí hậu gió mùa ? Nêu đặc điểm của nó

- Các kiểu khí hậu gió mùa lục
? ( SGK )

( Kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa ở KV :Nam á , địa phân bố chủ yếu trong các

vùng nội địa và khu vực Tây
đông nam á )

( Kiểu khí hậu cận nhiệt đới gió mùa và ôn đới Nam Á .

ở KV : Đông á )? Chỉ những khu vực thuộc khu vực khí hậu lục

địa ?

(Trả lời nhìn vào hình 2.1 SGK )
? Các kiểu khí hậu lục địa có những đặc điểm

chung gì ?

( Các kiểu khí hậu lục địa giống nhau là đều

phân bố trong các vùng nội địa ).

4/ Củng cố :

a : Giải thích tại sao khí hậu châu Á chia thành nhiều đới ?

b : Xát định trên lược đồ sự phân bố các kiểu khí hậu phổ bàiến ở châu Á?( nêu

tên kiểu khí hậu và khu vực phân bố )

5/ Dặn dò :

- Về nhà học bài này , làm bài tập 1 & 2 trang 9 và chuẩn bị trước bài 3 .

E/ RÚT KINH NGHIỆM
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản