Bài 2: .NET REMOTING

Chia sẻ: tuanhatay88

. NET Remoting là một kĩ thuật .NET được giới thiệu từ .NET framework 1.1, đó là lựa chọn cho giải pháp xử lý tính toán từ xa. . NET Remoting là một kĩ thuật cho phép một đối tượng này truy xuất đến một đối tượng khác nằm ở các Application Domain khác nhau.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản