BÀI 2: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC TƯ TƯỞNG QUẢN TRỊ

Chia sẻ: thoabar3

Giải thích ý nghĩa của việc nghiên cứu lịch sử môn quản trị học; Xác định được một số đóng góp lớn trước thế kỷ 20 đối với quản trị; Tóm lược đóng góp của những học giả theo quan điểm quản trị một cách khoa học. Mô tả những đóng góp của các lý thuyết gia về hành chính; Tóm tắt trường phái quản trị theo định lượng, theo hệ thống và theo tình huống; Mô tả những đóng góp của những người sớm ủng hộ hành vi tổ chức; Giải thích mức độ quan trọng của các nghiên...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản