Bài 2: Sửa chữa và bảo dưỡng máy khởi động

Chia sẻ: Tống Baỏ ân | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:12

0
679
lượt xem
241
download

Bài 2: Sửa chữa và bảo dưỡng máy khởi động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Học xong bài này người học có khả năng: - Phát biểu đúng yêu cầu, nhiệm vụ và phân loại máy khởi động. - Giải thích được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của máy khởi động. - Tháo lắp, nhận dạng và kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa được máy khởi động ô tô đúng yêu cầu kỹ thuật.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 2: Sửa chữa và bảo dưỡng máy khởi động

 1. Bài 2: SỬA CHỮA  BẢO DƯỠNG MÁY KHỞI ĐỘNG vµ I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Học xong bài này người học có khả năng: - Phat biêu đung yêu câu, nhiêm vụ và phân loai may khởi đông. ́ ̉ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ - Giai thich được câu tao và nguyên tăc hoat đông cua may khởi đông. ̉ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ - Thao lăp, nhân dang và kiêm tra, bao dưỡng sửa chữa được may khởi đông ô tô ́ ́ ̣ ̣ ̉ ̉ ́ ̣ đung yêu câu kỹ thuât. ́ ̀ ̣ 1: Phân loại. Ngày nay, trên ôtô - máy thi công sử dụng hầu hết là hệ thống khởi động điện điều khiển gián tiếp, thậm chí còn lắp thêm bộ điều khiển bằng xung điện( như điều khiển từ xa của tivi ). Theo cách điều khiển gài bánh răng ăn khớp, được chia làm 2 loại : -Loại thứ nhất : Máy khởi động dùng rơ-le điện từ selenoid ( rơ-le gài ) để bánh răng máy khởi động ăn khớp với vành răng bánh đà, loại này dùng phổ biến vì chế tạo đơn giản. -Loại thứ hai : Động cơ điện một chiều vùa tạo ra mômen quay, đồng thời như 1 rơ-le điện từ selenoid , tức là rô-to thực hiện hai chuyển động vừa quay vừa tịnh tiến để đẩy bánh răng máy khởi động ăn khớp với vành răng bánh đà.
 2. Bài 2: SỬA CHỮA  BẢO DƯỠNG MÁY KHỞI ĐỘNG vµ 2. Câu tao và hoat đông cua may khởi đông. ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ́ a) Câu tao.̣
 3. Bài 2: SỬA CHỮA  BẢO DƯỠNG MÁY KHỞI ĐỘNG vµ 2. Câu tao và hoat đông cua may khởi đông. ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ́ a) Câu tao.̣
 4. Bài 2: SỬA CHỮA  BẢO DƯỠNG MÁY KHỞI ĐỘNG vµ 2. Câu tao và hoat đông cua may khởi đông. ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ b) Nguyên tắc hoạt động. K A K’ W2 CT K3 AM K2 Б K1 K BK-Б BK CT 01 Wh Wg Wh 02’ Lúc này chìa khoá rơle bnấc hoá hút tcùng chiềđóng tiđồng ểm),KK’. điện từ nấc 2 Khi bật lõi từ của sang ị từ 2 (xoay ấm rung u kim ếp đi hồ dòng Rơ nbật n cọckhoá ng thốnấcệ3 (khlởia). ện di như điện đi như sau: Khileđmáy khởi độ sang ng đánh ử động) dòng sau: dẫ ế chìa K3 (hệ làm vi c dòng đi (+)AQ quy →→ Б  ự(-)A →(+)A  → KK’ → CT(khung CT → K→ BK( Ö n → Wh   (+) ắcc → 01→ O1 → Á →1khung từ AM (+)A →kho¸ →ừ) → CT(rơ-le-gài) të  (+) ắ quy đến c c O → Б  (-)A → → K3  AM → t BK-Б  → W2 →→ ( ) 1 §i r phô) → và→ → K3 Wg BC § mát → (-) ắc quy.
 5. Bài 2: SỬA CHỮA  BẢO DƯỠNG MÁY KHỞI ĐỘNG vµ 3. Bao dưỡng bên ngoai cac bộ phân cua hệ thông khởi đông ô tô. ̉ ̀ ́ ̣ ̉ ́ ̣ a). Tháo rời chi tiết máy khởi động. TT N éidung  ­í   b c DC,   VËtT­ Ph­¬ng  p hao ¸ ph¸ t tc Yª cÇ u  t u  kü huËt Tháo các chi Clê 8÷ 10 Tháo thanh dẫn từ cọc ra của Tránh làm tiết của rơ-le Clê12÷ 1 cuộn dây hút đến cọc đồng trái xây xước bề gài. 2 MKĐ đến cọc vào động cơ mặt, gây nứt, Tuốc nơ MKĐ.Tháo nắp trước của hộp vỡ chi tiết. vít 2 và 4 tiếp điểm.Tháo nắp bảo vệ Không làm chấu, càng bẩy và lõi thép.Tháo chốt chờn hỏng 1 Kìm găng giữa lõi thép và càng bẩy. ren của bulon nhọn, Tháo rơ-le rời khỏi động cơ đai ốc. Kìm MKĐ. Tháo phanh hãm tấm đĩa Tránh làm rơi phanh đồng trên trục lõi thép. Lần các vít, đai lượt lấy: Phiến cách điện, đồng ốc bắt đầu xu, phiến đỡ đồng xu, lò xo dây. giảm chấn, đệm đỡ lò xo.Tháo lõi thép ra khỏi ống lồng.
 6. Bài 2: SỬA CHỮA  BẢO DƯỠNG MÁY KHỞI ĐỘNG vµ 3. Bao dưỡng bên ngoai cac bộ phân cua hệ thông khởi đông ô tô. ̉ ̀ ́ ̣ ̉ ́ ̣ a). Tháo rời chi tiết máy khởi động. TT N éidung  ­í   b c DC,   VËtT­ Ph­¬ng  p hao ¸ ph¸ t tc Yª cÇ u  t u  kü huËt Tháo rời chi Móc lò Tháo các đinh vít bắt chổi điện Tránh làm tiết của động xo, Tuốc trên giá đỡ.Dùng móc lò xo xây xước bề cơ máy khởi nơ vít 2 kéo lò xo chổiđiện và rút chổi mặt, gây nứt, động. cạnh, điện ra, trình tutùng cái một. vỡ chi tiết. Kìm Dùng kìm phanh tháo phanh Không làm phanh. hãm, hạn chế hành trình bộ chờn hỏng 2 tiếp hợp trên trục rôto. ren của Tháo các bulon bắt động cơ bulon đai ốc. MKĐ với vỏ bộ tiếp hợp. Tránh làm rơi Tháo giá đỡ chổi điện (nắp sau các vít, đai ốc MKĐ).Lựa chiều rút rôto ra khỏi bắt đầu dây. stator.Tách stator rời khỏi bộ tiếp hợp.
 7. Bài 2: SỬA CHỮA  BẢO DƯỠNG MÁY KHỞI ĐỘNG vµ 3. Bao dưỡng bên ngoai cac bộ phân cua hệ thông khởi đông ô tô. ̉ ̀ ́ ̣ ̉ ́ ̣ a). Tháo rời chi tiết máy khởi động. TT N éidung  ­í   b c DC,   VËtT­ Ph­¬ng  p hao ¸ ph¸ t tc Yª cÇ u  t u  kü huËt Tháo rời chi Tuốc nơ Tháo các vít bắt nắp ngăn Tránh làm tiết cơ cụm vít 2 và 4 trung gian giữa bộ tiếp hợp và xây xước bề của bộ tiết cạnh. động cơ MKĐ. mặt, gây nứt, hợp. Tháo chốt càng bẩy. vỡ chi tiết. Lựa chiều tách càng bẩy rời Không làm khỏi khớp gài và đưa càng bẩy chờn hỏng 3 và bộ tiếp hợp ra khỏi vỏ. ren của bulon đai ốc. Tránh làm rơi các vít, đai ốc bắt đầu dây.
 8. Bài 2: SỬA CHỮA  BẢO DƯỠNG MÁY KHỞI ĐỘNG vµ 3. Bao dưỡng bên ngoai cac bộ phân cua hệ thông khởi đông ô tô. ̉ ̀ ́ ̣ ̉ ́ ̣ b). Làm sạch, kiểm tra các chi tiết. TT N éidung  ­í   b c DC,   VËtT­ Ph­¬ng  p hao ¸ ph¸ t tc Yª cÇ u  t u  kü huËt Làm sạch Giấy Dùng giấy nhám đánh sạch bề Bề mặt tiếp nhám, mặt tiếp điện: xúc của các Xăng, - Tấm đồng xu. cực đấu dây chổi rửa, - Cọc đồng trái của thiết bị - Cọc đồng phải. dẻ lau, phải sạch, - Các cọc đấu dây. máy nén phẳng và 1 - Các thanh dẫn. khí. đảm bảo tiếp - Các cổ góp. xúc điện tốt. - Các chổi điện. Dùng xăng, chổi rửa sạch bụi bẩn trên các chi tiết sau đó dùng dẻ lau khô và máy nén khí thổi sạch.
 9. Bài 2: SỬA CHỮA  BẢO DƯỠNG MÁY KHỞI ĐỘNG vµ 3. Bao dưỡng bên ngoai cac bộ phân cua hệ thông khởi đông ô tô. ̉ ̀ ́ ̣ ̉ ́ ̣ b). Làm sạch, kiểm tra các chi tiết. TT N éidung  ­í   b c DC,   VËtT­ Ph­¬ng  p hao ¸ ph¸ t tc Yª cÇ u  t u  kü huËt Kiểm tra Đồng hồ Xoay núm chuyển mạch của Đồng hồ vạn đồng hồ về thang đo điện trở, kiểm năng. lần lượt kiểm tra thông mạch tra phải chạm mát của: chuyển đúng - Cuộn đây phần cảm (stator). thang đo. 2 - Cuộn dây hút và giữ. Chi tiết phải - Cuộn dây phần ứng (rôto). được đặt gon - Các cọc đấu dây. trên giá thử.
 10. Bài 2: SỬA CHỮA  BẢO DƯỠNG MÁY KHỞI ĐỘNG vµ 3. Bao dưỡng bên ngoai cac bộ phân cua hệ thông khởi đông ô tô. ̉ ̀ ́ ̣ ̉ ́ ̣ c). Các bước lắp. TT N éidung  ­í   b c DC,   VËtT­ Ph­¬ng  p hao ¸ ph¸ t tc Yª cÇ u  t u  kü huËt Lắp chi tiết Giá đỡ, Lắp chi tiết bộ tiết hợp. MKĐ sau khi thanh MKĐ. Clê, tuốc Lắp chi tiết động cơ MKĐ. lắp vào phải nơ vít, Lắp chi tiết của rơle gài. đảm bảo móc lò chuyển động 1 xo. phần cơ tốt. Những vị trí yêu cầu cách mát phải cách mát tốt.
 11. Bài 2: SỬA CHỮA  BẢO DƯỠNG MÁY KHỞI ĐỘNG vµ 3. Bao dưỡng bên ngoai cac bộ phân cua hệ thông khởi đông ô tô. ̉ ̀ ́ ̣ ̉ ́ ̣ c). Các bước lắp. TT N éidung  ­í   b c DC,   VËtT­ Ph­¬ng  p hao ¸ ph¸ t tc Yª cÇ u  t u  kü huËt Gá máy khởi động chắc chắn Đảm bảo tiếp Thử MKĐ ở Giá đỡ, trên giá đỡ. xúc mát tốt chế độ máy ắc quy, giữa khung Bắt dây cáp từ cực dương ắc không tải giá đỡ MKĐ. dây dẫn quy lên cọc đồng phải rơle gài, bằng ắc quy. Các đầu mối (cáp ắc từ cực am AQ lên mát của giá dây phải quy), đỡ. được gá chặt Dùng 2 đoạn dây đơn thấp áp bằng đai ốc. 2 dây dẫn bắt chặt từ cọc đồng bên phải Thời gian thử thấp áp của rơle gài. 1 bắt chặt cọc MKĐ chạy đơn. vào cuộn (BO và YO) của lõi không tải thép. không quá 15 Đánh chạm hai đầu dây lại với giây và cách nhau, lúc này máy khởi động nhau 2 phút cho mỗi lần sẽ làm việc. thử.
 12. Bài 2: SỬA CHỮA  BẢO DƯỠNG MÁY KHỞI ĐỘNG vµ 3. Bao dưỡng bên ngoai cac bộ phân cua hệ thông khởi đông ô tô. ̉ ̀ ́ ̣ ̉ ́ ̣ c). Các bước lắp. TT N éidung  ­í   b c DC,   VËtT­ Ph­¬ng  p hao ¸ ph¸ t tc Yª cÇ u  t u  kü huËt Lắp MKĐ lên Clê (bộ), Lựa chiều lắp MKĐ vào vị trí. MKĐ khi làm xe, (sa bàn). tuốc nơ Siết đai ốc giữ chặt MKĐ. việc bánh vít, băng Bắt chặt các đầu dây dẫn. răng phải ăn dính Quấn băng dính cách điện và khớp đúng đen. bối dây gọn gàng. với bánh đà 3 động cơ. Các đầu nối dây dẫn phải bắt đúng vị trí, tiếp xúc tốt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản