Bài 24: THỰC HÀNH TÍNH CHẤT, ĐIỀU CHẾ VÀ SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI

Chia sẻ: paradise5

Chuẩn kiến thức và kỹ năng Kiến thức Biết được : Mục đích, cách tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm :  So sánh mức độ phản ứng của Al, Fe và Cu với ion H+ trong dung dịch HCl.  Fe phản ứng với Cu2+ trong dung dịch CuSO4.  Zn phản ứng với : a) dung dịch H2SO4 ; b) dung dịch H2SO4 có thêm vài giọt dung dịch CuSO4.

Nội dung Text: Bài 24: THỰC HÀNH TÍNH CHẤT, ĐIỀU CHẾ VÀ SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI

Bài 24: THỰC HÀNH

TÍNH CHẤT, ĐIỀU CHẾ VÀ SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI

I. MỤC TIÊU:

A. Chuẩn kiến thức và kỹ năng

Kiến thức

Biết được :

Mục đích, cách tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm :

 So sánh mức độ phản ứng của Al, Fe và Cu với ion H+ trong dung dịch

HCl.

 Fe phản ứng với Cu2+ trong dung dịch CuSO4.

 Zn phản ứng với :

a) dung dịch H2SO4 ;

b) dung dịch H2SO4 có thêm vài giọt dung dịch CuSO4.

Dùng dung dịch KI kìm hãm phản ứng của đinh sắt với dung dịch

H2SO4.

Kĩ năng

 Sử dụng dụng cụ hoá chất để tiến hành an toàn, thành công các thí

nghiệm trên.

 Quan sát thí nghiệm, nêu hiện tượng, giải thích và viết các phương

trình hoá học. Rút ra nhận xét.
 Viết tường trình thí nghiệm.

B. Trọng tâm

 Dãy điện hóa kim loại ;

 Điều chế kim loại bằng phương pháp thủy luyện .

 Ăn mòn điện hóa học

II. CHUẨN BỊ:

1. Dụng cụ: Ống nghiệm, giá để ống nghiệm, đèn cồn, kéo, dũa hoặc giấy

giáp.

2. Hoá chất: Kim loại: Na, Mg, Fe (đinh sắt nhỏ hoặc dây sắt); Dung dịch:

HCl. H2SO4, CuSO4

III. PHƯƠNG PHÁP: HS tiến hành làm các thí nghiệm dưới sự hướng dẫ n

của GV.

IV. TIẾN TRÌNH BÀY DẠY:

1. Ổn định lớp: Chào hỏi, kiểm diện. Nhắc nhở nội quy PTN, những lưu ý

trước khi tiến hành các thí nghiệm hoá học.

2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra.

3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Công việc đầu buổi thực
hành

- GV nêu mục tiêu, yêu cầu tiết thực

hành và một số điểm cần lưu ý trong

buổi thực hành.

- GV có thể làm mẫu một số thí nghiệm.

Hoạt động 2: Thí nghiệm 1: Dãy điện hoá của kim loại

- HS tiến hành các thí nghiệm như yêu

cầu của SGK

Hoạt động 3: Thí nghiệm 2: Điều chế kim loại bằng

- HS tiến hành thí nghiệm như SGK. cách dùng kim loại mạnh khử ion kim

- Lưu ý là đánh thật sạch gỉ sắt để phản loại trong dung dịch.

ứng xảy ra nhanh và rõ hơn.

Hoạt động 4: Thí nghiệm 3: Ăn mòn điện hoá

- HS tiến hành thí nghiệm như SGK.

- GV hướng dẫn HS quan sát hiện tượng.

Hoạt động 5: Công việc cuối buổi thực

hành.

- GV nhận xét, đánh giá buổi thực hành.

- HS thu dọn dụng cụ, hoá chất, vệ sinh

PTN, lớp học, viết tường trình thí
nghiệm theo mẫu.

V. CỦNG CỐ: Trong tiết thực hành.

VI. DẶN DÒ: Xem trước bài KIM LOẠI KIỀM.

* Kinh

nghiệm:………………………………………………………………………

…………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản