BÀI 25 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TỰ NHIÊN VIỆT NAM

Chia sẻ: naibambi115

Giúp cho học sinh : - Hiểu rõ lãnh thổ Việt Nam có một quá trình phát triển lâu dài và phức tạp từ Tiền Cambri với ngày nay . - Hệ quả của lịch sử tự nhiên lâu dài đó có ảnh hưởng tới cảnh quan và tài nguyên thiên nhiên nước ta . - Các khái niệm địa chất đơn giản , niên đại địa chất , sơ đồ địa chất .

Nội dung Text: BÀI 25 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TỰ NHIÊN VIỆT NAM

BÀI 25

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

CỦA TỰ NHIÊN VIỆT NAMI/ MỤC TIÊU BÀI HỌC :

* Giúp cho học sinh :

- Hiểu rõ lãnh thổ Việt Nam có một quá trình phát triển lâu dài và phức

tạp từ Tiền Cambri với ngày nay .

- Hệ quả của lịch sử tự nhiên lâu dài đó có ảnh hưởng tới cảnh quan và tài

nguyên thiên nhiên nước ta .

- Các khái niệm địa chất đơn giản , niên đại địa chất , sơ đồ địa chất .

II/ CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ :

- Sơ đồ các vùng địa chất – kiến tạo ( vẽ to hình 25.1 trong SGK )

- Bảng niên biểu địa chất ( vẽ to để treo tường )

- Bản đồ địa chất Việt Nam treo tường .
IV/ TIẾN TRÌNH BÀI DẠY :
1/ Ổn định lớp : Báo cáo sĩ số và nhận xét trực nhật .

2/ Kiểm tra bài cũ :

3/ Bài mới :

- Giới thiệu : Lãnh thổ Việt Nam được hình thành qua các giai đoạn kiến

tạo lớn , đất liền ngày càng mở rộng , ổn định và nâng cao . Cảnh quang tự

nhiên từ hoang sơ , đơn điệu đến đa dạng , phong phú ở bài này .Hoạt động của GV và HS Nội dung chính

* Lãnh thổ Việt Nam đã

trải qua hàng trăm triệu

năm biến đổi, chia thành 3

* Hoạt động 1 : cả lớp giai đoạn chính :

? Quan sát hình 25.1 , em hãy cho biết đơn vị 1. Giai đoạn tiền Cambri

nền móng nào có tuổi già nhất ? ( Tiền Cambri - Giai đoạn đàu tiên , cách

) đay ít nhất 570 triệu năm.

- Chúng ta sẽ tìm hiểu về giai đoạn Tiền - Đại bộ phận nước ta còn là

Cambri như thế nào . biển

- Các nền móng cổ :Kon

Tum, Pu Hoạt , Sông Mã ,

Hoàng Liên Sơn , Việt Bắc .
2. Giai đoạn Cổ kiến tạo:* Hoạt động 2: cá nhân . - Gồm 2 đại Cổ sinh &

- Bước 1 : GV phát phiếu học tập . Dụa vào bản Trung sinh kéo dài 500

niên biểu địa chất và hình 25.1 trả lời các câu triệu năm , cách đây ít nhất

hỏi sau : 500 triệu năm , cách đây ít

? Giai đoạn Tiền Cambri xảy ra cách đây bao nhất 65 triệu năm

- Có nhiều cuộc tạo núi lớn
nhiêu năm ? Kéo dài trong thời gian bao lâu ?

? Thời kì này có đặc điểm gì ? - Phần lớn lãnh thổ trở

_ TQ : XĐ trên H 25.1 các nền móng tiền thành đất liền

Cambri - Tạo nhiều núi đá vôivà

- Bước 2 : HS làm việc độc lập than đá ở miền Bắc .

- Bước 3 : HS trình bày , GV chuẩn xác kiến 3. Giai đoạn tân kiến tạo :

thức và chỉ trên bản đồ các nền móng tiền

Cambri - Là giai đoạn ngắn nhưng

 Hoạt động 3 : Hoạt động cặp quan trọng

* Bước 1 : GV phát phiếu học tập và hướng

dẫn cách làm

+ Dựa vào bảng niên biểu địa chất và H 25.1 trả

lời các câu hỏi sau :
? Giai đoạn cổ kiến tạo xảy ra cách đây bao

nhiêu năm ? kéo dài bao lâu ?

? Nêu dặc điểm chính vè địa hình và giới sinh

vật , khí hậu của giai đoạn này ?

? Anh hưởng của giaiđoạn cổ kiến tạo đến địa

hình và khoáng sản ?

? Tìm trên H 25.1 các nền móng hình thành vào

giai đoạn cổ sinh và trung sinh ?

* Bước 2 : HS tự làm bài tập

* Bước 3 : HS trình bày kết quả ; GV chốt lại

các ý chính ; chỉ trên bản đồ và cho HS ghi

( Mảng nền cổ : Đông Nam Bộ , Trường Sơn

Bắc ; Đông Bắc ; Mảng nền Trung sinh : Sông

đà )

? Sự hình thành các bể than cho biết khí hậu

và thực vật ở nước ta vào giai đoạn này như thế

nào ?

( Các mỏ than ở nước ta có tuổi Trung sinh .

Chúng cho biết khí hậu lúc đó rất nóng ẩm ,

rừng cây phát triển rất mạnh mẽ . Các lo ài thực
vật hoá than cho biết các loài thực vật thống trị

lúc đó là các họ dương sĩ và hạt trần )

 Hoạt động 4 : Hoạt động nhóm

* Bước 1 : phát phiếu học tập

* Bước 2 : HS hoạt động nhóm

* Bước 3 : HS trình bày kết quả ; GV chốt lại

các ý chính , chỉ trên bản đồ các vùng sụp võng

phù sa ở thời kỳ tân kiến tạo và cho HS ghi

? Theo các em , vận động tân kiến tạo còn kéo

dài đến ngày nay không ? Biểu hiện như thế - Vận động Tân Kiến Tạo

nào ? diễn ra mạnh mẽ làm cho

( Ngày nay Tân Kiến Tạo còn đang tiếp diễn ở núi non , sông ngòi trẻ lại ,

nước ta ) tạo thành các cao nguyên

- Một số trận động đất gần đây ở nước ta : badan và đồng bằng phù sa

+ 23h22’ ngày 1 -11 – 1935 : Điện Biên Phủ trẻ , mở rộng Biển Đông và

+ 16h58’ ngày 12 – 6 – 1961 : Bắc Giang tạo các mỏ dầu khí .

+ Ngày 24 – 5 – 1972 : Sông cầu – Bình Định

+ 14h18’ ngày 24 – 6 – 1963 : Tuần Giáo - Lai

Châu

? Nơi các ở thuộc nền móng nào ? Địa hình nơi
đây có tuổi khoảng bao nhiêu năm ? ( Khoảng

25 triệu năm

? Nêu ý nghĩa của giai đoạn tân kiến tạo đối với

sự phát triển lãnh thổ nước ta hiện nay ?

( Nâng cao địa hình , làm cho núi non sông ngòi

trẻ lại ; xuất hiện các cao nguyên badan núi lửa

; súp lún tai các vùng đồng bằng phù sa trẻ ; mở

rộng biển Đông ; Góp phần hình thành các

khoáng sản : dầu khí , bô xít , than bùn … )1. CŨNG CỐ : Bài tập trắc nghiệm

2. DẶN DÒ : về học bài , làm bài tập , chuẩn bị bài 26
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản