Bài 25: Sự nhiệm từ của sắt, thép, nam châm điện

Chia sẻ: ngocanproh

Khi đóng khóa k:ống dây có lõi sắt (thép) góc lệch của kim NC lớn hơn so với khi ống dây không có lõi.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài 25: Sự nhiệm từ của sắt, thép, nam châm điện

PHÒNG GIÁO DỤC ĐƠN DƯƠNG
TRƯỜNG THCS KA ĐÔ
MÔN: VẬT LÝ

CHƯƠNG II: ĐIỆN TỪ HỌC
BÀI 25: SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT, THÉP
- NAM CHÂM ĐIỆN
LỚP : 9
GV: NGUYỄN THỊ THANH NGA
NĂM HỌC : 2007-2008
CẤU TRÚC BÀI DẠY

TIẾT 27- BÀI 25:
SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT, THÉP
NAM CHÂM ĐIỆN

A.KIỂM TRA BÀI CŨ
B.GIỚI THIỆU BÀI – BÀI MỚI
C. CỦNG CỐ
D. HỌC MÀ VUI
Đố các bạn:
Kiểm tra bài cũ
Để tạo ra một
nam châm
A.dùng dây dẫn quấn quanh
điện ta phải
một lõi sắt non.
làm thế nào?
B.dùng dây dẫn quấn quanh
một thanh kim loại.
C.dùng dây dẫn quấn quanh
một lõi sắt non có dòng điện
chạy qua.
D. dùng dây dẫn quấn quanh
một thanh kim loại có dòng điện
chạy qua.
Đố các bạn:
trường hợp nào
A. Ống dây cũng bị nhiễm từ và
sau đây là sai
hút được sắt, thép.
khi nói về ống
dây có dòng B. Ống dây giống như thanh nam
điện chạy qua?
châm thẳng
C. Ông dây cũng bị nhiễm từ và
có hai cực Bắc –Nam
D.Khi chiều dòng điện thay đổi
thì hai cực của ống dây vẫn
không thay đổi.
TUẦN 14 - TIẾT 27:
SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT, THÉP -NAM CHÂM ĐIỆN
I. Sự nhiễm từ của sắt - thép
Thí nghiệm H25.1
1.Thí nghiệm
Thí nghiệm H25.2
*Nhận xét:
+Khi đóng khóa k:ống dây có lõi sắt (thép) góc lệch của
kim NC lớn hơn so với khi ống dây không có lõi.
+Khi mở khóa k: Ống dây có lõi sắt, đinh bị rơi ra còn ống
dây có lõi thép thì không.
C1: Ống dây có lõi sắt mất từ tính nhanh hơn ống dây có
lõi thép khi không có dòng điện chạy qua.
2.Kết luận: (Sgk)
II. Nam châm điện Quan sát H25.3
C2 C3
Làm việc cá nhân
III. Vận dụng:
C4 C5 C6
Nam
Kim nam châm
Ống dây dẫnBắc

Fe
K
Thép
A

Hoạt động  nhóm ( 3 phút)
Ho
+B1 Mắc mạch điện theo sơ đồ 
+B2:Đóng khoá k: quan sát góc lệch của kim NC
+B3:Đặt lõi sắt hoặc thép vào trong lòng ống dây, đóng 
khoá k quan sát góc lệch của kim NC
+B4:Nhận xét góc lệch trong 2 trường hợp
α
β
K K
A A
α
β
K K
A A


Vậy lõi sắt hoặc thép có tác dụng gì đối với ống dây
khi có dòng điện chạy qua?
-> lõi sắt hoặc thép có tác dụng làm tăng tác dụng
từ của ống dây khi có dòng điện chạy qua
K K
A A
Hoạt động nhóm (3 phút)
­ Giữ  nguyên mạch điện như  TN 1 và tiến hành 

+ Cho lần lươt lõi sắt và thép vào trong ống dây đóng khóa k 
quan sát hiện tượng xảy ra với đinh sắt
+Mở khoá k: quan sát hiện tượng xảy ra đối với đinh sắt 
Thép
Fe
K K
A A
So sánh sự nhiễm từ của lõi sắt non và thép khi
So
đóng và ngắt mạch điện?
-> khi có dòng điện chạy qua sắt nhiễm từ mạnh ,
còn thép nhiễm từ yếu hơn nhưng khi ngăt dong
́ ̀
điên thì săt khử từ nhanh con thep giữ được từ tính
̣ ́ ̀ ́
lâu hơn.
 Quan sát và trả lời các câu hỏi
sau:
1.Nêu cac bộ phận chính của
́
nam châm điện?
2.Nêu ý nghĩa các con số ghi
trên ống dây?
3.Làm thế nào để tăng từ tính
của nam châm điện?

* Để tăng từ tính của nam châm điện
ta có thê:
̉
+Tăng cường độ dòng điện chạy
qua ống dây
+Tăng số vòng dây
C3:Làm việc cá nhân : Quan sát hình sau và so sánh
nam châm nào mạnh hơn trong các trường hợp sau ?
: Ia= Ib; na < nb=> NC b mạnh hơn NC a
C
3

nc = nd; Ic< Id => NC d mạnh hơn NC c
Ie =Id > Ib; ne > nb > nd => NC e mạnh hơn NC b,d
 Trả lời
C4:Khi chạm mũi kéo vào đâu thanh nam châm thì
̀
sau đó mui keo hut được cac vun săt.Giai thich
̃ ́ ́ ́ ̣ ́ ̉ ́
vì sao?
C4:Khi chạm mũi kéo vào NC thì mũi kéo sẽ bị
nhiễm từ và thành một NC . Mặc khác kéo
thường làm bằng thép nên sau khi không tiếp
xúc với NC thì vẫn giữ nguyên từ tính .
C5: Muôn nam châm điên mât hêt từ tinh ta lam thế
́ ̣ ́ ́ ́ ̀
̀
nao?
C5: Chỉ cần ngắt dòng điện thì nam châm điện mất
hết từ tính
Mình đố các A.Vì nam châm điện có từ tính
̣
ban:Vì sao
mạnh hơn.
người ta dùng
NC điện thay B.Vì chỉ cần ngắt dòng điện là
cho NC vĩnh
nam châm điện mất ngay từ tính
cửu trong
nhiều lĩnh vực? C.Vì có thể đổi cực của nam
châm dễ dàng bằng cách thay
đổi chiều dòng điện chạy qua
ống dây
D. Tất cả A,B,C đều đúng.
Mình đố các
bạn chọn A.Tăng cường độ dòng điện
được câu
qua các vòng dây.
sai: muốn
tăng từ tính
B.Tăng số vòng của ống dây.
của nam
châm điện ta
C.Tăng tiết diện ngang của
phải làm gì?
nam châm
D. Vừa tăng cường độ dòng
điện vừa tăng số vòng của
ống dây.
Pin
Dùng dây dẫn có vỏ bọc cách điện quấn
quanh một chiếc đinh sắt.
Mắc hai đầu dây dẫn vào hai cực của một cục
pin.
Khi đó chiếc đinh có thể hút được sắt,
thép và trở thành một nam châm điện.
Đặt chiếc kim khâu dọc
theo chiếc đinh trên, sau vài
Pin
phút kim cũng trở thành một
nam châm. NAM

Đặt miếng xốp nhỏ trên
mặt nước rồi đặt kim này lên
miếng xốp.
BẮC
Kim luôn định hướng
theo phương Nam – Bắc.
Nam châm điện được ứng dụng nhiều trong
thực tế:
+ dùng trong các thiết bị ghi âm bằng từ.
+ chuông điện, loa điện, rơle điện từ, cần cẩu
điện
Loa điện
E
Rơle điện từMạch 1 Mạch 2
K
M
Về nhà :
- Học bài và làm bài tập trang 31/ SBT
-Chuẩn Mạch 1 Ứng dụng của Nam châm và tìm
bị bài
hiểu :
- Loa điện, rơle điện từ có cấu tạo và hoạt động
như thế nào?
-Rơ le điện từ được ứng dụng ở đâu?
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản