Bài 26: Châu chấu

Chia sẻ: grayswan

Châu chấu có đủ 7 hệ cơ quan:tiêu hoá, hô hấp, tuần hoàn, thần kinh, nội tiết,hô hấp nhờ hệ thống ống khí, hệ tuần hoàn làm nhiệm vụ vận chuyển dinh dưỡng không vận chuyển oxi...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản