Bài : 26 ĐẶC ĐIỂM TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Chia sẻ: naibambi115

Hiểu rõ Việt Nam là 1 nước giàu tài nguyên khoáng sản . Đó là 1 nguồn lực quan trọng để công nghiệp hoá đất nước . - Mối quan hệ giữa khoáng sản với lịch sử phát triển . Giải thích vì sao nước ta giàu tài nguyên khoáng sản . - Các giai đoạn tạo mỏ và sự phân bố các mỏ , các loại khoáng sản chủ yếu của nước ta . - Bảo vệ và khai thác có hiệu quả và tiết kiệm nguồn khoáng sản quý giá của nước ta ....

Nội dung Text: Bài : 26 ĐẶC ĐIỂM TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Bài : 26

ĐẶC ĐIỂM TÀI NGUYÊN

KHOÁNG SẢN VIỆT NAMI . MỤC TIÊU : Giúp HS :

- Hiểu rõ Việt Nam là 1 nước giàu tài nguyên khoáng sản . Đó là 1 nguồn

lực quan trọng để công nghiệp hoá đất nước .

- Mối quan hệ giữa khoáng sản với lịch sử phát triển . Giải thích vì sao nước

ta giàu tài nguyên khoáng sản .

- Các giai đoạn tạo mỏ và sự phân bố các mỏ , các loại khoáng sản chủ yếu

của nước ta .

- Bảo vệ và khai thác có hiệu quả và tiết kiệm nguồn khoáng sản quý giá của

nước ta .

II. CHUẨN BỊ :bản đồ địa chất khoáng sản VN , 1 số mẫu khoáng sản , bảng

26.1 , tranh , ảnh
IV. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC :

1. On định lớp : (1p) Báo cáo sĩ số và nhận xét trực nhật .

2. Kiểm tra bài cũ : ( 4p )
3. Bài mới : ( 35p )

- Giới thiệu : nước ta nằm ở khu vực giao nhau của 2 vành đai sinh khoáng

lớn của thế giới là : Địa Trung Hải & Thái Bình Dương , đièu đó ảnh hưởng

đến khoáng sản nước ta như thế nào ? Bài hôm nay cho em biết .

Hoạt động của GV & HS Nội dung chính

 Hoạt động 1 : cá nhân . 1. Việt Nam là nước

- Cho học sinh đọc phần 1 SGK . giàu tài nguyên khoáng

- GV kết luận : với diện tích lãnh thổ và loại trung sản .

bình của thế giới , vậy Việt Nam được coi là nước giàu

có về tài nguyên khoáng sản. - Nước ta có nguồn

khoáng sản phong phú

- GV vừa cho HS nắm được kí hiệu của từng loại , đa dạng : có khoảng

khoáng sản và vừa ghi nhớ luôn địa danh có khoáng 5000 điểm quặng và có

sản , như than Quảng Ninh … khoảng 60 loại khoáng

dản khác nhau , phần

lớn các mỏ có trữ

lượng vùa và nhỏ .
 Hoạt động 2 : lớp
- Về việc hình thành khoáng sản không phải các loại 2. Sự hình thành các

khoáng sản đề dược hình thành 1 giai đoạn , mà nó vùng mỏ chính ở nước

hình thành trong một giai đoạn khác nhau : ta.

- Ví dụ như : cũng là quặng bôxit ở Cao Bằng , Lạng - Một số mỏ than ở

Sơn , Hà Giang cũng là bôxit trầm tích của giai đoạn Quảng Ninh , dầu mỏ ,

Cổ kiến tạo , còn bôxit ở Đăk Lăk , lâm Đồng … là bôxit khí đốt ở Vũng Tàu ,

hìh thành từ đất đỏ feralit phát triển trên đá badan vào bôxit ở Tây Nguyên ,

thời kì Tân kiến tạo . sắt , crôm , thiếc ,

- Tài nguyên khoáng sản không phải là vô tận do đó apatit , đất hiếm , đá

trong khai thác phải tiết kiệm , sử dụng phải có hiệu vôi .

quả  vì nó không thể phục hồi .

 Hoạt động 3 : cả lớp

-Giáo dục HS ý thức bảo vệ tài nguyên , khoáng sản

quý giá của tổ quốc và bảo vệ môi trường .

3. Vấn đề khai thác và

? Nêu những nguyên nhân dẫn tới sự cạn kiệt , thấp bảo vệ tài nguyên

thoáng lãng phí tài nguyên Ksản và cho một số dẫn khoáng sản .

chứng ? - Cần thực hiện tốt luật

( Quản lí lỏng lẻo , tự do khai thác bừa bãi ) khoáng sản đẻ khai

( Kĩ thuật khai thác lạc hậu , hàm lượng quặng còn thác hợp lí , sử dụng
nhiều trong chất thải bỏ ) tiết kiệm và có hiệu quả

( Thăm dò không đánh giá không chính xát về trữ nguồn tài nguyên

lượng , phân bố làm cho khai thác gặp khó khăn , đầu khoáng sản quý giá ủa

tư lãng phí ) nước ta .

( Chất thải gây ô nhiễm môi trường sinh thái xung

quanh khu vực khai thác dầu khí , than đá tại Vũng

Tàu , Hạ Long … Rừng cây bị chặt phá , đát nông

nghiệp bị thu hẹp để khai thác quặng ở nhiều nơi)4/ CỦNG CỐ : ( 4p )

- Chứng minh rằng nước ta có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú ?

- Nêu những nguyên nhân làm cạn kiệt nhanh chóng tài nguyên khoáng

sản nước ta ?

5. DẶN DÒ : về học bài , chuẩn bị bài 27
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản