Bài 27: CƠ NĂNG

Chia sẻ: kata_5

Viết được công thức tính cơ năng cuả một vật chuyển động trong trọng trường. - Nắm được định luật bảo toàn cơ năng của một vật chuyển động trong trọng trường. - Viết được công thức tính cơ năng cuả một vật chuyển động dưới tác dụng của lực đàn hồi của lò xo. - Phát biểu được định luật bảo toàn cơ năng của vật chuyển động dưới tác dụng của lực đàn hồi của lò xo. 2. Kỹ năng - Vận dụng định luật bảo toàn cơ năng làm một số bài tập đơn giản 3. Thái...

Nội dung Text: Bài 27: CƠ NĂNG

Bài 27: CƠ NĂNG

I/ MỤC ĐÍCH – Y ÊU CẦU
1. K iến thức
- Viết được công thức tính cơ năng cuả một vật chuyển động trong trọng trường.
- Nắm được định luật bảo toàn cơ năng của một vật chuyển động trong trọng trường.
- Viết được công thức tính cơ năng cuả một vật chuyển động dưới tác dụng
của lực đàn hồi của lò xo.
- Phát biểu được định luật bảo toàn cơ năng của vật chuyển động dưới tác
dụng của lực đàn hồi của lò xo.
2. K ỹ năng
- Vận dụng định luật bảo toàn cơ năng làm một số bài tập đơn giản
3. Thái độ
- Lắng nghe, có tinh thần ham học hỏi
- Tìm tòi vận dụng kiến thức vào thực tế
II/ CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
2. H ọc sinh
- Ôn lại kiến thức động năng, thế năng
- Ôn lại công thức tính công của vật
III/ TỔ CHỨC DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức
2. K iểm tra bài cũ
? Có mấy dạng thế năng? Viết công thức của chúng.
3. Bài m ới
Đặt vấn đề: Động năng và thế năng là 2 dạng năng lượng. Khi thả một vật
rơi từ độ cao h xuống đất thì ta thấy đ ộng năng và thế năng của vật đ ều
thay đổi. Tổng của chúng có giá trị như thế nào?
Hoạt động 1: Nghiên cứu cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường
1. Đ ịnh nghĩa cơ năng
Hoạt động của giáo viên Ho ạt động của học sinh
- Gv đưa ra định nghĩa, và công
thức tính cơ năng?
? Nêu công thức tính động năng
? Nêu công thức tính thế năng
? Vậy có mấy công thức tính cơ
năng? Đó là những dạng nào?
Cơ năng của vật có bảo toàn hay không?
2. Sự bảo toàn cơ năng của vật
Hoạt động của giáo viên Ho ạt động của học sinh
- X ét vật m chuyển động rơi tự do từ
M đến N
- Vận tốc vật tại M là v1 và tại N là v2
- D ưới tác dụng của trọng lực vật di
chuyển từ M đ ến N đã sinh công
? Công của trọng lực được tính thế nào?
- Y/c hs nhắc lại định lý biến thiên
động năng
- Y/c hs nhắc lại công thức liên hệ giữa
biến thiên thế năng và công của trọng lực
- Khẳng định công của trọng lực
được tính theo 2 cách. Gv hướng dẫn
đưa ra công thức WM = WN
- Tại mọi vị trí bất kỳ mà vật cuyển
động trong không gian thì cơ năng
của vật là như nhau hay ta nói rằng cơ
năng của vật là không đổi hay bảo
toàn.
- Y/c phát biểu định luật bảo toàn cơ năng
- Gv nêu hệ quả của định luật và điều
kiện áp dụng định luật bảo toàn cơ năng.
- Y /c hs trả lời câu hỏi C1
Cơ năng của vật chuyển động trong trọng tr ường bảo toàn. V ậy khi một vật chịu
tác dụng của lực đàn hồi thì cơ năng của vật có bảo to àn hay không?
Hoạt động 2: Nghiên cứu cơ năng của vật chịu tác dụng của lực đàn hồi
Hoạt động của giáo viên Ho ạt động của học sinh
- Gv cung cấp cho hs kiến thức phần này. - Hs lĩnh hội
- Gv chú ý cho hs điều kiện áp dụng
định luật bảo toàn cơ năng. - Hs làm theo y/c của gv
- Y/c hs làm câu hỏi C2
Hoạt động 3: Củng cố - rút kinh nghiệm giờ dạy
1. C ủng cố
Hoạt động của giáo viên Ho ạt động của học sinh
- Gv nhấn mạnh nội dung kiến thức - Hs lắng nghe
cần nắm
- G v giao bài tập về nhà
2. R út kinh nghiệm giờ dạy
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Nội dung ghi bảng
Bài 27: CƠ NĂNG
I/ Cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường
1. Đ ịnh nghĩa
- Nội dung (sgk)
- Gọi W là cơ năng của vật: W  Wd  Wt
2. Sự bảo toàn cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường
a) Bài toán M
X ét vật m chuyển động rơi tự do từ
M đến N. Tại M vật có vận tốc v1.
V à tại N vật có vận tốc v2. Tính công
của trọng lực tong quá trình chuyển
động từ M đến N
WM  WN

b) Đ ịnh luật
- Nội dung (sgk)
W  Wd  Wt  const
- Biểu thức: 1
mv 2  mgz  const
W
2
- Hệ quả: (sgk)
- Điều kiện áp dụng định luật: V ật chỉ chịu tác dụng của trọng lực
II/ Cơ năng của vật chịu tác dụng của lực đàn hồi
1 1 2
W  mv2  k  l
2 2
- Chú ý: Cơ năng chỉ bảo toàn khi vật chuyển động chỉ chịu tác dụng của lực
đàn hồi
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản