Bài 30: THỰC HÀNH TỔNG HỢP HAI LỰC (2 TIẾT)

Chia sẻ: paradise7

Biết cách xác định hợp lực của hai lực đồng qui và hợp lực của hai lực song song cùng chiều. - Biết cách tiến hành thí nghiệm kiểm nghiệm kết quả. 2. Kĩ năng - Sử dụng các dụng cụ thí nghiệm: lực kế. - Tính cẩn thận trong làm thí nghiệm, xử lí các sai số. - Trình bày báo cáo thí nghiệm.

Nội dung Text: Bài 30: THỰC HÀNH TỔNG HỢP HAI LỰC (2 TIẾT)

Bài 30: THỰC HÀNH TỔNG HỢP HAI LỰC (2 TIẾT)A.. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Biết cách xác định hợp lực của hai lực đồng qui và hợp lực của hai lực

song song cùng chiều.

- Biết cách tiến hành thí nghiệm kiểm nghiệm kết quả.

2. Kĩ năng

- Sử dụng các dụng cụ thí nghiệm: lực kế.

- Tính cẩn thận trong làm thí nghiệm, xử lí các sai số.

- Trình bày báo cáo thí nghiệm.

B. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên

- Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm.

- Dự kiến phân các nhóm.

- Kiểm tra chất lượng các nhóm dụng cụ.

- làm trước thí nghịêm.

2. Học sinh

- Đọc kĩ nội dung bài thực hành để tìm hiểu cơ sở lí thuyết.

- Chuẩn bị báo cáo thí nghiệm.
3. Gợi ý ứng dụng CNTT

GV có thể chuẩn bị những đoạn video về những thao tác khó trong hướng

dẫn tiến hành thí ngiệm...

C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động 1(...phút): Kiểm tra bài cũ:

Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên

- Qui tắc tổng hợp hai lực đồng qui, - Đặt câu hỏi cho HS.

hia lực song song cùng chiều? - Yêu cầu vẽ hình.

- Biểu diễn qui tắc trên hình vẽ. - Nhận xét câu trả lời.

Hoạt động 2(...phút): Tìm hiểu cơ sở lí thuyết. Chọn phương án thí nghiệm.

Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên

Thảo luận: - Yêu cầu HS thảo luận.

- Tổng hợp hai lực đồng qui?

- Tổng hợp ghai lực song song cùng - Hướng dẫn cách biểu diễn, trình

chiều? bày.

- Trình bày đáp án.

Thảo luận: Chọn phương án thí - Nhận xét đáp án.

nghiệm?

- Trình bày phương án thí nghiệm, - Hướng dẫn HS chọn phương án thí

các bước tiến hành thực hành. nghiệm.
- Nhận xét các bước thực hành.

Hoạt động 3(...phút): Thực hành thí nghiệm.

Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên

- Hoạt động nhóm: phân công nhóm - Yêu cầu các nhóm phân công nhóm

trưởng, thư kí điều khiển hoạt động trưởng, thư kí.

của nhóm. - Hướng dẫn mẫu.

- Tiến hành thực hành 3 lần. - Yêu cầu HS thực hành 3 lần, ghi

- Ghi chép kết quả. kết quả, thảo luận ý kiến.

- Thảo luận kết quả

Hoạt động 4(...phút): Trình bày kết quả thí nghiệm.

Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên

- Căn cứ vào báo cáo thí nghiệm, kết - Yêu cấu các nhóm trình bày.

quả thảo luận của nhóm, thứ tự các

nhóm cử người trình bày kết quả thu

được từ thí nghiệm thực hành.

- Trình bày cách xử lí các sai số. - Nhận xét kết quả các nhóm.

- Nhận xét trả lời của các nhóm. - Đánh giá, nhận xét kết quả bài thực

hành.

Hoạt động 5(...phút): Hướng dẫn về nhà
Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên

- Ghi câu hỏi và bài tập về nhà. - Nêu câu hỏi và bài tập về nhà.

- Những sự chuẩn bị cho bài sau. - Y êu c ầu HS chuẩn bị cho bài sau.4. RÚT KINH NGHIỆM
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản