Bài 31: Kinh tế châu Phi

Chia sẻ: naibambi115

1) Kiến thức : - HS nắm được đặc điểm nền Kinh Tế ở Châu Phi : Phục vụ choXuất Khẩu , nhập hàng tiêu dùng , lương thực , thực phẩm . - Thấy được đô thị hoá không tương xứng với tình hình phát triển công nghuệp nên nhiều vấn đề về Kinh Tế –Xã Hội cần giải quyết. 2) Kỹ năng: - Phân tích lược đồ - Nắm được cấu trúc nền Kinh Tê’ của Châu Phi 3)Thái độ :giáo dục hs hiểu được nền kinh tế châu phi...

Nội dung Text: Bài 31: Kinh tế châu Phi

Bài 31 :

KINH TẾ CHÂU PHI

(tiếp theo)

I – Mục tiêu :

1) Kiến thức :

- HS nắm được đặc điểm nền Kinh Tế ở Châu Phi : Phục vụ choXuất Khẩu , nhập
hàng tiêu dùng , lương thực , thực phẩm .

- Thấy được đô thị hoá không tương xứng với tình hình phát triển công nghuệp nên
nhiều vấn đề về Kinh Tế –Xã Hội cần giải quyết.

2) Kỹ năng:

- Phân tích lược đồ

- Nắm được cấu trúc nền Kinh Tê’ của Châu Phi

3)Thái độ :giáo dục hs hiểu được nền kinh tế châu phi

II – Đồ dùng dạy học :

- Lược đồ Kinh Tế Châu Phi

- Lược đồ phân bố dân cư và các đô thị ở Châu Phi

- Tranh ảnh về sinh hoạt dân cư ở Châu Phi

III -Các bước lên lớp :
1) Ổn định :

2) Kiểm tra bài cũ :

- Nông Nghiệp Châu Phi có đặc điểm gì ?

- Tại sao Công Nghiệp Châu Phi còn chậm phát triển.

3) Giảng :
Hoạt động 3 : DỊCH VỤ


Hoạt động dạy và học Ghi bảng


GV yêu cầu HS đọc thuật ngữ “khủng hoảng Kinh Tế” I - DỊCH VỤ:

- Quan sát hình 31.1 SGK cho biết Họat Đông’KinhTế - Chủ yếu là nơi cung cấp
đối ngoại Châu Phi có đặc điểm gì nổi bật ? Xuất Khẩu nguyên liệu thô, XK nông sản
gì là chủ yếu ? nhiệt đới .

? Tại sao phần lớn các nước Châu Phi - Nơi tiêu thụ hàng hoá cho
các nước TB nhập khẩu máy
phải XK khoáng sản , nguyên liệu thô và nhập máy móc
móc , thiết bị ,…
thiết bị .
- 90% thu nhập ngoại tệ nhờ
( Vì cac công ty nước ngoài nắm giữ ngành CN khai
vào XK nông sản và Khoáng
khoáng , CN chế biến )
sản.

? Tại sao là Châu Lục XK lớn sản phẩm Nông sản nhiệt
 HĐKT đối ngoại cuả các
đới mà phải nhập lượng lớn LT ? ( Không chú trọng cây
LT, các đồn điền chỉ chú trọng cây CN để XK) nước Châu Phi tương đối đơn
giản .
? Thu nhập ngoại tệ phần lớn của các n ước CP dựa vào
nguồn LĐ nào ?

- Quan sát H 31.1 cho biết đường sắt CP phát triển chủ
yếu ở KV nào ?

( Ven biển vịnh GhiNê, khu vực sông Ninl và Nam Phi)

? Tại sao mạng lưới đường săt phát triển ở các khu vực
trên

( Chủ yếu hoạt động XK )

- Em hãy cho biết giá trị KT về Giao thông của kênh đào
XuyÊ .
Hoạt động 4 : ĐÔ THỊ HOÁ


- Đọc SGK mục 4  nêu đặc điểm ĐTH ở Châu Phi ? II - ĐÔ THỊ HOÁ:

- Quan sát bảng số liệu và H 29.1SGK sự khác nhau về - Tốc độ ĐTH không tương
mức độ ĐTH giữa các Quốc Gia ven vịnh GhiNê , xứng với trình độ phát triển
Duyên Hải Bắc Phi và Duyên Hải Đông Phi . KT .

- Mức độ ĐTH cao nhất nước nào ? ( Bắc Phi) - Nguyên nhân bùng nổ dân số
đô thị CP do không kiểm soát
- Mức độ ĐTH khá cao ? ( Ven vịnh GhiNê)
được sự gia tăng DS , thiên
- Mức độ ĐTH thấp ? (Đông Phi) tai, sx NN không phát triển ,
nội chiến liên miên .
? Cho biết nguyên nhân của tốc độ ĐTH ở Châu Phi ?
- Bùng nổ … giải quyết (xuất
? Nêu những vấn đề KT-XH nảy sinh do bùng nổ dân số
hiện nhiều khu vực nhà ổ
đô thị CP.
chuột)
4) Củng cố :

- Vì sao CP chủ yếu XK sản phẩm cây CN nhiệt đới , KS và nhập khấu máy móc, thiết
bị hàng tiêu dùng, lương thực .

- Quans át H 31.1 và 29.1 cho biết :

+ Tên 1 số cảng biển ở CP

+ CP có bao nhiêu đô thị trên 1 triệu dân ? Nêu tên các đô thị có trên 5 triệu dân
5) Dặn dò :

- Học bài 31

- Đọc SGK bài 32.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản