BÀI 33: MỘT SỐ HÌNH THỨC CHỦ YẾU CỦA TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP

Chia sẻ: naibambi115

Sau bài học, học sinh cần: - Phân biệt được một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp - Biết được sự phát triển từ thấp lên cao của các hình thức này - Nhận diện được các đặc điểm chính của tổ chức lãnh thổ công nghiệp - Biết được các hình thức này ở Việt Nam và địa phương - Ủng hộ và có những đóng góp tích cực trong các hình thức cụ thể ở địa phương...

Nội dung Text: BÀI 33: MỘT SỐ HÌNH THỨC CHỦ YẾU CỦA TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP

BÀI 33: MỘT SỐ HÌNH THỨC CHỦ YẾU

CỦA TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆPI- Mục tiêu:

Sau bài học, học sinh cần:

- Phân biệt được một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công

nghiệp

- Biết được sự phát triển từ thấp l ên cao của các hình thức này

- Nhận diện được các đặc điểm chính của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

- Biết được các hình thức này ở Việt Nam và địa phương

- Ủng hộ và có những đóng góp tích cực trong các hình thức cụ thể ở địa

phương

II- Thiết bị dạy học:

III- Phương pháp dạy học:

- Đàm thoại, gợi mở.

- Sử dụng sơ đồ, hình ảnh.

- Liên hệ thực tế.

III- Hoạt động dạy học:

1- Ổn định lớp.

2- Bài cũ.
3- Giáo viên giới thiệu bài mới.

Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung chính

I- Vai trò của tổ chức lãnh thổ công

nghiệp

- Hoạt động 1: Dựa vào sách giáo - Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên

khoa nêu các hình thức tổ chức lãnh nhiên, vật chất, lao động

thổ công nghiệp. - Nước đang phát triển: Thực hiện thành

- Các hình thức này có vai trò gì ? công sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện

đại hóa đất nước

II- Một số hình thức của tổ chức lãnh

thổ công nghiệp

1- Điểm công nghiệp:

- Hoạt động 2 (nhóm): - Là hình thức đơn giản nhất, đồng

+ Nhóm 1: Nêu khái niệm, đặc điểm nhất với một điểm dân c ư

của điểm công nghiệp - Đặc điểm:

Lấy ví dụ, liên hệ Việt Nam + Gồm 1 - 2 xí nghiệp gần nguồn

Xác định vị trí của hình thức này ở nguyên, nhiên liệu công nghiệp hoặc

vùng nguyên li ệu nông sản
hình 33

+ Nhóm 2: Khu công nghiệp tập + Không có mối liên hệ giữa các XN

- Ví dụ: Điểm CB cà phê ở Tây Nguyên
trung:
+ Nhóm 3: Trung tâm công nghi ệp 2- Khu công nghiệp tập trung:

+ Nhóm 4: Vùng công nghiệp - Khu vực có ranh giới rõ ràng, vị trí

- Giáo viên gọi đại diện trình bày. thuận lợi và kết cấu hạ tầng tốt.

- Bổ sung các hình thức này đi từ thấp - Đặc điểm:

lên cao, quy mô cũng từ bé đến lớn. + Tập trung tương đối nhiều các xí

- Khu công nghiệp tập trung ở các nghiệp với khả năng hợp tác SX cao

nước đang phát triển đ ược hình thành + Sản phẩm vừa phục vụ trong n ước,

trong quá trình công nghiệp hóa vừa xuất khẩu.

+ Có các xí nghiệp dịch vụ hỗ trợ

- Ví dụ: Khu chế xuất Tân Thuận,

Linh Trang.

3- Trung tâm công nghiệp:

- Hình thức tổ chức lãnh thổ công

nghiệp ở trình độ cao, gắn với đô thị

vừa và lớn, có vị trí thuận lợi.

- Đặc điểm:

+ Gồm nhiều khu công nghiệp, điểm

công nghiệp và nhiều xí nghiệp công

nghiệp có mối quan hệ chặt chẽ về sản

xuất, kỹ thuật, công nghệ.
+ Có các xí nghiệp hạt nhân.

+ Có các xí nghiệp bổ trợ, phục vụ.

- Ví dụ: TP HCM, Hà Nội, Thái Nguyên

4- Vùng công nghiệp:

- Là hình thức phát triển cao nhất.

- Đặc điểm:

+ Gồm nhiều điểm, khu CN, trung tâm

CN có mối liên hệ SX và nét tương

đồng của quá trình hình thành CN

+ Có một vài ngành công nghiệp chủ

yếu tạo nên hướng chuyên môn hóa.

+ Có các ngành phục vụ, bổ trợ

- Ví dụ: Vùng Loren (Pháp), vùng

công nghiệp Đông Nam bộ

4- Kiểm tra đánh giá:

Trả lời câu hỏi 2 sách giáo khoa

5- Hoạt động nối tiếp:

Làm bài tập sách giáo khoa.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản