Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

BÀI 36: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: pdf | 4 trang

0
194
lượt xem
30
download

Sau bài học, học sinh cần: - Nắm được vai trò, đặc điểm của ngành giao thông vận tải và các chỉ tiêu đánh giá khối lượng dịch vụ của hoạt động vận tải. - Biết được ảnh hưởng của các nhân tố tự nhiên, kinh tế - xã hội đến sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải cũng như hoạt động của các phương tiện vận tải. - Có kỹ năng sơ đồ hóa một hiện tượng, quá trình được nghiên cứu. ...

BÀI 36: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI
Nội dung Text

  1. BÀI 36: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI I- Mục tiêu: Sau bài học, học sinh cần: - Nắm được vai trò, đặc điểm của ngành giao thông vận tải và các chỉ tiêu đánh giá khối lượng dịch vụ của hoạt động vận tải. - Biết được ảnh hưởng của các nhân tố tự nhiên, kinh tế - xã hội đến sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải cũng như hoạt động của các phương tiện vận tải. - Có kỹ năng sơ đồ hóa một hiện tượng, quá trình được nghiên cứu. - Có kỹ năng phân tích m ối quan hệ qua lại, mối quan hệ nhân quả giữa các hiện tượng kinh tế - xã hội. - Liên hệ thực tế ở Việt Nam v à ở địa phương để hiểu được mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tới sự phát triển, phân bố ng ành giao thông vận tải. II- Thiết bị dạy học: III- Phương pháp dạy học IV- Tiến trình tổ chức dạy học: 1- Ổn định lớp. 2- Bài cũ.
  2. 3- Bài mới. Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung chính I- Vai trò, đặc điểm ngành vận tải: - Hoạt động 1 (cá nhân): Nêu vai trò - Giúp cho quá trình sản xuất diễn ra của ngành giao thông vận tải liên tục, bình thường. - Tại sao giao thông vận tải góp phần - Đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân phát triển kinh tế - văn hóa miền núi ? dân, giúp cho sinh hoạt thuận tiện. - Nhân tố quan trọng phân bố sản xuất và dân cư. - Thúc đẩy hoạt động kinh tế - văn hóa ở các vùng núi xa xôi. - Củng cố tính thống nhất của nền KT, tăng cường sức mạnh quốc phòng. - Giao lưu kinh tế các nước. 2- Đặc điểm: - Sản pjẩm là sự chuyên chở người và hàng hóa. - Hoạt động 2: Ngành giao thông vận - Tiêu chí đánh giá: tải có đặc điểm gì khác với ngành kinh + Khối lượng vận chuyển (số hành
  3. tế khác. khách, số hàng hóa được vận chuyển) - Giáo viên giải thích các khái niệm. + Khối lượng luân chuyển (người/km ; tấn/km) + Cự ly vận chuyển trung bình (km) II- Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển, phân bố ngành GTVT 1- Điều kiện tự nhiên: - Quy định sự có mặt, vai trò của một số loại hình giao thông vận tải Ví dụ: Nhật, Anh giao thông vận tải đường biển có vị trí quan trọng. - Hoạt động 3: Nêu các ảnh hưởng của - Ảnh hưởng lớn đến công tác thiết kế điều kiện tự nhi ên đến sự phát triển và khai thác các công trình giao thông ngành giao thông vận tải ? Lấy ví dụ. vận tải. Ví dụ: Núi, eo biển xây dựng hầm đèo - Khí hậu, thời tiết ảnh hưởng sâu sắc tới hoạt động của phương tiện vận tải. Ví dụ: Sương mù máy bay không hoạt động được. 2- Các điều kiện kinh tế - xã hội:
  4. - Sự phát triển và phân bố các ngành kinh tế quyết định sự phát triển, phân bố hoạt động của giao thông vận tải. - Các ngành kinh tế là khách hàng c ủa ngành giao thông vận tải. - Trang bị cơ sở vật chất cho ngành giao thông vận tải. - Phân bố dân cư, đặc biệt là các thành phố lớn và các chùm đô thị ảnh hưởng sâu sắc tới vận tải hành khách, vận tải bằng ô tô. 4- Kiểm tra đánh giá: Tại sao nói: Để phát triển kinh tế - văn hóa miền núi, giao thông vận tải phải đi đầu một bước ? 5- Hoạt động nối tiếp:

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản