Bài 38: Thực hành: vận hành máy phát điện và Máy biến thế

Chia sẻ: paradise6

Tham khảo tài liệu 'bài 38: thực hành: vận hành máy phát điện và máy biến thế', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Bài 38: Thực hành: vận hành máy phát điện và Máy biến thế

Bài 38: Thực hành: vận hành máy phát điện và Máy biến thế
I- MỤC TIÊU
1.Kiến thức:
1-Luyện tập vận hành máy phát điện xoay chiều
Nhận biết loại máy(nam châm quay hay cuộn dây quay), các bộ phận chính của máy.
Cho máy hoạt động, nhận biết hiệu quả tác dụng của dòng điện do máy phát ra không phụ thuộc vào
chiều quay( đền sáng, chiều quay của vôn kế xoay chiều )
Càng quay nhanh thì hiệu điện thế ở hai đầu cuộn dây của máy càng cao
2- Luyện tập vận hành máy biến thế
Nghiệm lại công thức của máy biến thếU1/U2=n1/n2
Tìm hiểu hiệu điện thế ở hai đầu cuộn dây thứ cấp khi mạch hở
Tìm hiểu tác dụng của lõi sắt.
2.Kỹ năng:Có kỹ năng thực hành tốt
3.Thái độ: Cẩn thận, trung thực
II- CHUẨN BỊ:
Đối với GV và mỗi nhóm học sinh
1máy phát điện nhỏ
1bóng đèn 3V
1máy biến thế nhỏ có ghi số vòng dây, lõi sắt có thể tháo lắp được
1nguồn điện xoay chiều 3V và 6V
6sợi dây dài 30cm
1vôn kế xoay chiều 0-15V
III. PHƯƠNG PHÁP:
Thực hành, hoạt động nhóm
IV. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:
A, ổn định tổ chức: 9A: 9B:
B, Kiểm tra:
Kết hợp trong bài
C. Bài mới:
Hoạt động của giáo viên và học sinh Ghi bảng
Hoạt động2: Vận hành máy điện xoay chiều. I. Vận hành máy phát điện xoay
Tìm hiểu thêm một số tính chất của máy phát điện chiều đơn giản
C1 :
xoay chiều. ảnh hưởng của chiều quay của máy, tốc
độ của máy đến hiệu điện thế ở đầu ra của máy
GV: Bố trí và tiến hành TN như H 38.1
C2 :
HS: Quan sát, Ghi kết quả vào báo cáo
GV: Y/C HS trả lời C1, C2
HS: thu thập thông tin để trả lời C1,C2
Hoạt động3: Vận hành máy biến thế II. Vận hành máy biến thế
Tiến hành TN lần 1:
-Phân phối máy biến thế và các phụ
-Cuộn sơ cấp 200 vòng cuộn thứ cấp 400 vòng và mắc
kiện ( vôn kế, ampe kế xoay chiều,
vào mạch điện như hình vẽ SGK .Ghi kết quả vào
dây nối cho mỗi nhóm)
bảng
Tiến hành TN lần 2: -Quan sát,hướng dãn các nhómviệc lấy
-Cuộn sơ cấp 200 vòng cuộn thứ cấp 400 vòng và mắc điện vào nguồn điện xoay chiều
vào mạch điện như hình vẽ SGK . Tăng hiệu điện thế -Nhắc nhở các nhóm về kỷ luật và an t
khi sử dụng nguồn điện
ở hai đầu cuộn sơ cấp, đo U1,U2.Ghi kết quả vào
bảng
Tiến hành TN lần 3:
-Cuộn sơ cấp 400 vòng cuộn thứ cấp 200 vòng và mắc
vào mạch điện như hình vẽ SGK .Ghi kết quả vào
bảng
D. Củng cố:
- Nêu mục đích bài thực hành
- GV nhận xét giờ thực hành và thu báo cáo thí nghiệm
E. Hướng dẫn về nhà:
- Đọc trước bài 39: Tổng kết chương II
- Trả lời ở nhà các câu hỏi phần tự kiểm tra

I- MỤC TIÊU
Tuần: Tiết 42
1.Kiến thức: Ôn
S:
Bài 39: tổng kết chương II: điện từ học tậpvà hệ thống
G:
hoá những kiến
thức về nam châm, từ trường, lực từ, động cơ điện , dòng điện cảm ứng, dòng điện xoay chiều, máy biến
thế.
2.Kỹ năng: Luyện tập thêm về vận dụng những kiến thức vào một số trường hợp cụ thể
3.Thái độ : Nghiêm túc,
II- CHUẨN BỊ:
Đối với GV : Đáp án bài tổng kết chương
Học sinh: trả lời các câu hỏi ở mục Tự kiểm tra
III. PHƯƠNG PHÁP:
Thuyết trình, vấn đáp, hoạt động nhóm
IV. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:
A, ổn định tổ chức: 9A: 9B:
B, Kiểm tra:
Kết hợp trong bài
C. Bài mới:
Hoạt động của giáo viên và học sinh Ghi bảng
I. Tự kiểm tra:
1: ….lực từ …. kim nam châm
Hoạt động 1: Báo cáo trước lớp và trao đổi kết quả tự 2:C
3: …trái ... đường sức từ ....ngón tay
kiểm tra ( Từ câu 1- câu 9)
giữa ..ngón tay cái choãi ra 900…
GV: Gọi học sinh trả lời các câu hỏi tự kiểm tra.
4: D
HS: Trả lời câu hỏi GV đưa ra
5: …cảm ứng xoay chiều ..số đường
Các học sinh khác bổ xung khi cần thiết.
sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn
dây biến thiên.
6: Treo thanh nam châm bằng một sợi
chỉ mềm ở chính giữa để cho thanh
nam châm nằm ngang.Đầu quay về
hướng bắc địa lý là cực bắc của thanh
nam châm
7: Quy tắc SGK
8:Giống: Có hai bộ phận chính là nam
câm và cuộn dây
Khác: Một loại rô to là cuộn dây, một
loại rô to là nam châm
Hoạt động2 : Hệ thống hoá một số kiến thức, so sánh 9:là nam châm và khung dây
lực từ của nam châm và lực từ dòng điện trong một
số trường hợp II. Vận dụng
GV: Nêu cách xác định lực từ do một thanh nam
C10 :
châm tác dụng lên cực Bắc một thanh nam châm và
lực điện từ của thanh nam châm đó tác dụng lên
dòng điện thẳng.
HS: thảo luận, cử người trả lời.
GV: So sánh lực từ do nam châm vĩnh cửu với lực từ
C11 :
do nam châm điện chạy bằng dòng điện xoay chiều
tác dụng lên cực Bắc của một kim nam châm
HS: thảo luận, cử người trả lời.
GV: Nêu qui tắc tìm chiều đường sức từcủa nam
C12 :
châm vĩnh cửu và của nam châm điện chạy bằng
dòng điện một chiều.
HS: Đại diện phát biểu quy tắc

D. Củng cố:

Một khung dây đặt trong từ trường
A
(như hình vẽ). Trường hợp nào dưới
P Q
đây khung dây không xuất hiện dòng
N S
điện xoay chiều? Hãy giải thích vì sao?
a, Khung dây quay quanh trục PQ.
b, Khung dây quay quanh trục AB.
B


E. Hướng dẫn về nhà:
- Hoàn thành bài tập củng cố
- Đọc trước bài 40: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản