Bài 4: GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ THẬP PHÂN

Chia sẻ: Paradise1 Paradise1 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
404
lượt xem
8
download

Bài 4: GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ THẬP PHÂN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Học sinh hiểu khái niệm giá trị tuyệt đối của moat số hữu tỉ. - Xác định được giá trị tuyệt đối của moat số hữu tỉ. - Có kỹ năng cộng, trừ, nhân, chia số thập phân,có ý thức vận dụng các tính chất của phép toán về số hữu tỉ để tính toán. II. Phương pháp: - Đặt vấn đề. - Luyện tập. - Hoạt động nhóm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 4: GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ THẬP PHÂN

  1. Bài 4: GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ THẬP PHÂN I . Mục đích yêu cầu : - Học sinh hiểu khái niệm giá trị tuyệt đối của moat số hữu tỉ. - Xác định được giá trị tuyệt đối của moat số hữu tỉ. - Có kỹ năng cộng, trừ, nhân, chia số thập phân,có ý thức vận dụng các tính chất của phép toán về số hữu tỉ để tính toán. II. Phương pháp: - Đặt vấn đề. - Luyện tập. - Hoạt động nhóm. III. Chuẩn bị: - GV: Bảng phụ vẽ trục số để ôn lại GTTĐ của số nguyên a. - HS: Bảng nhóm. IV. Tiến trình: 1. Kiểm tra bài cũ:( 10’)  GTTĐ của số nguyên a là gì?  Tìm x biết | x | = 23. 1  Biểu diễn trên trục số các số hữu tỉ sau: 3,5; ; -4 2
  2. 2. Bài mới: Đặt vấn đề:Chúng ta đã biết GTTĐ của một số nguyên,tương tự ta cũng có GTTĐ của số hữu tỉ x. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng Hoạt động 1: Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ(10’) - Cho Hs nhắc lại khái - HS:GTTĐ của số 1.Giá trị tuyệt đối của số niệm GTTĐ của số nguyên a là khoảng hữu : nguyên a. cách từ điểm a đến - GTTĐ của số hữu tỉ x,kí điểm 0 trên trục số. hiệu - Tương tự hãy phát - Tương tự: GTTĐ | x | , là khoảng cách từ biểu GTTĐ của số của số hữu tỉ x là điểm x đến điểm 0 trên nguyên x. khoảng cách từ điểm x trục số. đến điểm 0 trên trục số. - Làm ?1 - Làm ?1. |x|= x nếu x  0 - Hs phải rút được nhận - Rút ra nhận xét: -x nếu x < 0 xét. Với mọi x є Q, ta luôn - Nhận xét: có Với mọi x є Q, ta luôn có | x |  0,| x | = |- x | , | x |  0,| x | = |- x | , | x | x
  3. - Làm ?2. - Làm ?2. | x | x ?2. 1 a. x = 7 1 | x | = 7 1 b. x = 7 1 | x | = 7 1 c. x = -3 5 1 | x | = 3 5 d. x = 0  | x | = 0 Hoạt động 2:Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân(10’) - GV: Trong thực tế khi - Hs: Để cộng, trừ, 2.Cộng, trừ, nhân, chia số cộng, trừ, nhân, chia số nhân, chia số thập thập phân: thập phân ta áp dụng phân ta viết chúng Đọc SGK. qui tắc như số nguyên dưới dạng phân số ?3 thập phân rồi áp dụng a. -3,116 + 0,263 - Yêu cầu Hs đọc SGK. qui tắc đã biết về phân = - ( 3,116 – 0,263) - Làm ?3. số. = -2,853
  4. - Đọc SGK. b. (-3,7).(-2,16) - Làm ?3. = +(3,7.2,16) = 7,992 3.Củng cố(15’): - Nhắc lại GTTĐ của số hữu tỉ.Cho VD. - Hoạt động nhóm bài 17,19,20/SGK. 4. Dặn dò: Tiết sau mang theo máy tính Chuẩn bị bài 21,22,23/ SGK. V. Rút kinh nghiệm:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản