Bài 41: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Chia sẻ: yosu009

1.Môi trường là gì? Môi trường xung quanh hay môi trường địa lý là môi trường bao quanh Trái Đất, có quan hệ trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người. 2. Môi trường sống của con người là gì? Môi trường sống bao gồm các loại môi trường nào? Môi trường sống của con người , là tất cả hoàn cảnh bao quanh con người,có ảnh hưởng đến sự sống và phát triển của con người, đến chất lượng cuộc sống con người. Bao gồm: Môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, môi trường nhân tạo....

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài 41: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

CHƯƠNG X: MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
BÀI 41 § .MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
CHƯƠNG X: MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
BÀI 41 § .MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

I/ Môi trường:
II/ Chức năng của môi
trường. Vai trò của môi
trường đối với sự phát
triển xã hội loài người:
III/ Tài nguyên thiên nhiên:
BÀI 41 § .MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI
NGUYÊN THIÊN NHIÊN
I/ Môi Trường: …★...
1.Môi trường là gì?
Môi trường xung quanh hay môi trường địa lý là môi trường bao quanh Trái Đất, có
quan hệ trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người.
2. Môi trường sống của con người là gì? Môi trường sống bao gồm các loại
môi trường nào?
Môi trường sống của con người , là tất cả hoàn cảnh bao quanh con người,có
ảnh hưởng đến sự sống và phát triển của con người, đến chất lượng cuộc sống
con người.
Bao gồm: Môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, môi trường nhân tạo.
3.Sự khác nhau cơ bản giữa môi trường tự nhiên và môi trường
nhân tạo là ở điểm nào?


- Môi trường tự nhiên xuất hiện trên Trái Đất không phụ thuộc vào con người
và phát triển theo quy luật riêng của nó .
- Môi trường nhân tạo là kết quả lao động của con người , tồn tại hoàn toàn
phụ thuộc vào con người.
- Con người là sinh vật đặc biệt, có tác động làm biến đổi tự nhiên.
MÔI TRƯỜNG SốNG CỦA CON NGƯỜI
Môi trường tự
nhiên bao gồm Môi trường nhân
các thành phần Môi trường xã tạo bao gồm: các
của tự nhiên: hội bao gồm các đối tượng lao động
-Địa hình. quan hệ xã hội: do con người sản
-Địa chất . Trong sản xuất, xuất và chịu sự
-Đất trồng. trong phân phối, phân phối của con
-Khí hậu. trong giao tiếp. người ( các nhà ở,
-Nước . nhà máy , thành phố..)
-Sinh vật.
II/. Chức năng của môi trường. Vai trò của môi trường đối
với sự phát triển xã hội loài người:
Hãy nêu các chức năng chính của môi trường và nêu dẫn chứng
chứng minh?
- Môi trường địa lý có 3 chức năng:
+ Là không gian sống của con người.
+ Là nguồn cung cấp tài nguyên thiên nhiên.
+ Là nơi chứa đựng các chất phế thải do con người tạo ra.

Môi trường tự nhiên có vai trò như thế nào đối với sự phát triển xã
hội? Một đất nước thiếu nguồn tài nguyên thì có thể phát triển được
hay không ? Tại sao?

Môi trường tự nhiên có vai trò rất quan trọng đối với xã hội loài
người, nhưng không có vai trò quyết định đến sự phát triển của xã
hội.
III/.Tài nguyên thiên nhiên:


1. Tài nguyên thiên nhiên là gì?
Là các thành phần của tự nhiên được con người sử dụng hoặc
có thể được sử dụng làm phương tiện sản xuất và làm đối tượng
tiêu dùng.

2. Phân loại:
*Có nhiều cách.
- Theo thuộc tính tự nhiên.
- Theo công dụng kinh tế.
- Theo khả năng có thể bị hao kiệt.
* Theo khả năng có thể bị hao kiệt


Tài nguyên thiên nhiên
Tài nguyên có thể bị hao kiệt Tài nguyên không bị hao kiệt
Tài nguyên Tài nguyên
không khôi khôi phục
phục được được
*Củng cố:
1. Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu Sau:
Môi trường sống của con người là:
A. Tất cả hoàn cảnh bao quanh con người, có ảnh hưởng đến sự sống
và phát triển của con người.
B. Tất cả hoàn cảnh bao quanh con người, có ảnh hưởng đến sự sống
và phát triển của con người, đến chất lượng cuộc sống của con
người.
C. Không gian bao quanh Trái Đất, có quan hệ trực tiếp đến sự tồn tại
và phát triển của xã hội loài người.
1. Sắp xếp các loại tài nguyên ( nước, đất, Khoáng sản, thực vật,
không khí) vào mỗi loại cho đúng:
Khoáng sản
- Loại tài nguyên không khôi phục được:.....................................
Đất , thực vật
- Loại tài nguyên khôi phục được :………………………………
Không khí , nước
- Loại tài nguyên không bị hao kiệt…………………………………
3. Câu nói sau đây đúng hay sai? Tại sao?
“ Môi trường địa lý có vai trò quyết định đến sự phát triển của xã
hội”.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản