Bài 43: ảnh của một vật tạo bởi thâu kính hội tụ

Chia sẻ: paradise6

Nêu được trong trường hợp nào thấu kính hội tụ cho ảnh thật và cho ẩnh ảo của một vật và chỉ ra được đặc điểm của các ảnh này. -Dùng các tia sáng đặc biệt dựng được ảnh thật và ảnh ảo của một vật qua thaú kính hội tụ.

Nội dung Text: Bài 43: ảnh của một vật tạo bởi thâu kính hội tụ

Bài 43: ảnh của một vật tạo bởi thâu kính hội tụ

Kiến thức:

-Nêu được trong trường hợp nào thấu kính hội tụ cho ảnh thật và cho

ẩnh ảo của một vật và chỉ ra được đặc điểm của các ảnh này.

-Dùng các tia sáng đặc biệt dựng được ảnh thật và ảnh ảo của một vật

qua thaú kính hội tụ.

ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

Đối với mỗi nhóm học sinh:

-1thấu kính hội tụ có tiêu cự 12cm

-1 giá quang học

-1cây nến

-1 màn hứng ảnh

- 1bao diêm

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

Hoạt động 1: ổn định tổ chức- Kiểm tra bài cũGọi học sinh lên bảng trả lời câu hỏi 1 Nêu cách nhận biết thấu kính

hội tụ

2. Kể tên và biểu diễn trên hình
vẽ đường truyền của ba tia sáng

Giaó viên cho học sinh quan sát H43.1 đi qua thấu kính hội tụ mà em đã

và đưa ra cho học sinh câu hỏi : ảnh học

chúng ta quan sát được là ảnh gì ? có đặc

điểm gì?

Vậy liệu rằng với thấu kính hội tụ chúng

ta có thể thu được ảnh ngược chiều hay

không Bài mới2:Hoạt động 2:Tìm hiểu đặc điểm đối với ảnh của một vật tạo bới thấu kính

hội tụ

.

Yêu cầu học sinh nêu bố trí thí nghiệm I.Đặc điểm của ảnh của một

Tiến hành thí nghiệm theo nhóm vật tạo bởi thấu kính hội tụ.

GV hướng dẫn học sinh các bước tiến 1-Thí nghiệm.

hành thí nghiệm Đặt vật ngoài khoảng tiêu cự

Đặt vật ngoài khoảng tiêu cự

GV hướng dẫn học sinh làm thêm thí

nghiệm quan sát hình ảnh của cửa sổ trên

màn hứng hướng dẫn học sinh quan sát
và cách làm thí nghiêm

+ Đặt màn sát thấu kính sau đó dịch

chuyển màn ra xa thấu kính

+Khi hứng được ảnh rõ nét trên màn

quan sát .Đo khoảng cách từ ảnh đến

thấu kính so sánh khoảng cách đó với

tiêu cự của thấu kính.

Dịch chuyển vật lại gần thấu kính sau đó

quan sát ảnh và rút ra nhận xét C1:ảnh thật ngược chiều so với

Trả lời C1,C2 vậtB, Đặt vật trong khoảng tiêu cự C2:

Yêu cầu học sinh làm thí nghiệm đưa vật

vào trong khoảng tiêu cự. Làm thế nào B, Đặt vật trong khoảng tiêu cự

để quan sát được ảnh trong trường hợp

này?

Yêu cầu học sinh thảo luận đưa ra

phương án trả lời trả lời câu C3

HS thảo luận ghi nhận xét vào bảng

GV hướng dẫn HS khi một điểm sáng C3:
nằm ngay trên trục chính và ở rất xa thâu 2- Hãy ghi nhận xét vào bảng 1

kínhKết quả Đặc điểm của ảnh

Khoảng cách
quan
Cùng chiều
sát từ vật đến thấu Thật hay Lớn hơn hay nhỏ
hay ngược
kính(d)
Lần TN ảo hơn vật
chiều so vật


1 Vật ở rất xa

thấu kính

2 d>2f

3 f
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản