Bài 43: ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT

Chia sẻ: chudong_tp

Trong chương trình sinh học lớp 6, em đã được học quá trình quang hợp và hô hấp của cây chỉ có thể diễn ra bình thường ở nhiệt độ môi trường như thế nào? - Cây chỉ quang hợp tốt ở nhiệt độ 200c – 300C - Cây ngừng quang hợp và hô hấp ở nhiệt độ thấp quá 00C hoặc cao quá 400C. Nhiệt độ đã ảnh hưởng đến hoạt động sinh lí của thực vật

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài 43: ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT

TRƯỜNG THCS TIÊN PHÚ - PHÙ NINH - PHÚ THỌ
Tiết 43 – Bài 43NĂM HỌC: 2011 - 2012
Tiết 43 – Bài 43
I. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên đời sống sinh vật
I. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên đời sống sinh vật


Vi khuẩn suối nước nóng chịu
được nhiệt độ 70- 900C
Ấu trùng sâu ngô chịu được
nhiệt độ -270C
Ví dụ 1:
Cây vùng nhiệt đới Cây vùng ôn đới
Ví dụ 1:
Lá cây vàng vào múa thu và rụng vào mùa đông

Nhiệt độ đã ảnh hưởng đến đặc điểm hình thái của thực
vật
? Trong chương trình sinh học lớp 6, em đã
được học quá trình quang hợp và hô hấp của
cây chỉ có thể diễn ra bình thường ở nhiệt
độ môi trường như thế nào?

- Cây chỉ quang hợp tốt ở nhiệt độ 200c – 300C
- Cây ngừng quang hợp và hô hấp ở nhiệt độ thấp quá
00C hoặc cao quá 400C

Nhiệt độ đã ảnh hưởng đến hoạt động sinh lí của thực
vật
Ví dụ 2:
Động vật vùng lạnh Động vật vùng nóng
Ví dụ 2 :
Động vật vùng lạnh Động vật vùng nóng
• ĐV ở vùng lạnh •ĐV ở vùng nóng

Có bộ lông dày, dài, kích hình thái của bộ lông mỏng, ngắn kích
Cho biết đặc điểm
 Có mỗi loài?
thước cơ thể lớn, tai nhỏ kích thước..) cơ thể nho, tai lớn
(Về bộ lông, thước


N h i ệt đ ộ đ ã ản h h ưởn g đ ến đ ặc đ i ểm h ìn h t h á i c ủa đ ộn g
v ật
Ví dụ3:
Làm tổ Tránh nắng
Tránh lạnh ngủ đông
Nhiệt độ đã ảnh hưởng đến tập tính của động vật
Dựa vào 3 ví dụ trên người ta có thể chia thực vật
làm mấy nhóm ?
Em hãy hoàn chỉnh bảng sau :
Nhóm sinh vật Tên sinh vật Môi trường sống

-Vi khuẩn cố định đạm. -Rễ cây họ đậu
Sinh vật biến nhiệt :
- Cây lúa -Ruộng lúa
Có nhiệt độ cơ thể
phụ thuộc vào nhiệt - Ếch -Ruộng lúa, ao , hồ
độ môi trường - Rắn -Trong bụi rậm

Sinh vật hằng nhiệt : -Vườn cây
-Chim bồ câu
Có nhiệt độ cơ thể -Tronh nhà
-Chó
không phụ thuộc vào -Rừng hoặc ở
nhiệt độ môi trường -Gà
vườn
Sinh vật biến Sinh vật hằng nhiệt
nhiệt
Qua tìm hiểu các ví dụ 1,2,3 các em nhận thấy
nhiệt độ của môi trường đã ảnh hưởng lên những
đặc điểm nào của sinh vật

Nhiệt độ của môi trường có ảnh hưởng tới hình
thái , hoạt động sinh lý, tập tính … của sinh vật
II. Ảnh hưởng của độ ẩm lên đời sống sinh vật

Các nhóm sinh vật Tên sinh vật Nơi sống


Thực vật ưa ẩm


Thực vật chịu hạn


Động vật ưa ẩm


Động vật ưa khô
Các nhóm sinh vật thích nghi với độ ẩm khác nhau của môi trường

Các nhóm sinh vật Tên sinh vật Nơi sống
-Cây lúa -Môi trường nước
Thực vật ưa ẩm -Cây dương xỉ - Nơi ẩm ướt

-Cây xương rồng

Thực vật chịu hạn -Cây thông Môi trường trên mặt
đất
-Cây phi lao
-Giun đất -Trong đất

Động vật ưa ẩm -Ếch, nhái - Ven bờ nước
-Ốc sên -Khu vực ẩm ước

-Thằn lằn - Vùng cát khô, đồi
Động vật ưa khô
-Lạc đà -Sa mạc
Những ví dụ về ảnh hưởng của độ ẩm lên đời sống sinh
vật.
Cây sống nơi ẩm ướt, thiếu ánh Cây sống nơi ẩm ướt, nhưng có
sáng như dưới tán rừng, ven bờ nhiều ánh sáng như ven bờ ruộng,
suối có phiến lá mỏng, mô dậu ao hồ có phiến lá hẹp, mô dậu
kém phát triển phát triển
Những ví dụ về ảnh hưởng của độ ẩm lên đời sống sinh
vật.
Cây sống nơi khô hạn hoặc
có cơ thể mọng nước, hoặc
lá và thân tiêu giảm, lá biến
thành gai.
Những ví dụ về ảnh hưởng của độ ẩm lên đời sống sinh
vật.
Ếch, nhái là động vật sống nơi ẩm Bò sát có da phủ vẩy sừng nên
ướt. Khi gặp điều kiện khô hạn, khả năng chống mất nước có
lớp da trần của ếch nhái trưởng hiệu quả cao hơn, nhiều loài
thành làm cơ thể chúng mất nước bò sát thích nghi cao với môi
nhanh chóng. trường khô ráo của hoang
mạc.
Củng cố

Em hãy kể tên 10 loài động vật
thuộc hai nhóm ưa ẩm và ưa
khô.
Bài tập về nhà
1. Trả lới câu hỏi và làm bài tập
trong SGK tr.129.
2. Đọc và chuẩn bị trước bài “Ảnh
hưởng lẫn nhau giữa các sinh
vật” tr.131 SGK.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản