Bài 43 : DÂN CƯ – XÃ HỘI TRUNG VÀ NAM MĨ

Chia sẻ: naibambi115

HS hiểu rỏ vị trí . giới hạn Trung và NM - Đặc điểm dân cư Trung và NM , nền văn hoá Latinh 2) Kỹ năng : đọc và phân tích LĐ để tìm ra vị trí ĐL , đặc điểm ĐH Trung và NM II – Đồ dùng dạy học : BĐ tự nhiên Trung và NM Lược đồ các đô thị CMĩ

Nội dung Text: Bài 43 : DÂN CƯ – XÃ HỘI TRUNG VÀ NAM MĨ

Bài 43 :

DÂN CƯ – XÃ HỘI TRUNG VÀ NAM MĨ

I – Mục tiêu :

1) Kiến thức :

HS hiểu rỏ vị trí . giới hạn Trung và NM

- Đặc điểm dân cư Trung và NM , nền văn hoá Latinh

2) Kỹ năng : đọc và phân tích LĐ để tìm ra vị trí ĐL , đặc điểm ĐH Trung và NM

II – Đồ dùng dạy học :

- BĐ tự nhiên Trung và NM

- Lược đồ các đô thị CMĩ

III – Phương pháp : trực quan , phát vấn, diễn giảng , nhóm.

IV – Các bước lên lớp :

1) Ổn định :

2) Kiểm tra bài cũ :

- Tại sao Trung và NM lại có nay đủ các đới KH ? đó là những đới KH nào ?

- Trình bày các kiểu MT ở Trung và NM .

3) Giảng :
Hoạt động 1 : LỊCH SỬHoạt động dạy và học Ghi bảng


MT HS quá trình đấu tranh trong quá khứ và giành I - LỊCH SỬ :
độc lập ?
- Các nước Trung và NM
GV yêu cầu HS đọc SGK mục 1 cùng chung LS đấu tranh lâu
dài giành độc lập.
? Qua nội dung SGK và sự hiểu biết của mình cho biết
lịch sử T và NM chia làm mấy thời kì lớn ? cho biết nét
chính trong nội dung từng thời kì ?

* Có 4 thời kì :

- Trước 1492 : người Anhđiêng sinh sống

- Từ 1492  TK 16 : xuất hiện luồng nhập cư TBN ,
BĐN đưa người CPhi sang.

- Từ TK 16  19 : thực dân TBN, BĐN đô hộ xâm
chiếm .
- Hiện nay các nước trong khu
vực đoàn kết đấu tranh thoát
- Từ đầu TK 19 : bắt đầu đấu tranh giành độc lập
khỏi sự lệ thuộc vào HK.
GV nhận xét , bổ sung

Hiện nay các nước T và NM sát cánh đấu tranh chống
sự chèn ép , bóc lột cảu các công ty TB nước ngoài , đặc
biệt là HK . Do gần 50% tổng số hàng hoá của KV là
traqo đổi với HK , bị HK chi phối gái cả các vật phẩm
trao đổi , vì vậy KT các nước T và NM bị thiệt hại lớn .

Các nước T và NM càng đấu tranh đòi hỏi buôn bán
bình đẳng , tiến tới xây dựng 1 trật tự KT Quốc Tế mới.
Nhiều tổ chức kiên kết KT khuh vực đã được tàhnh lập
như : hệ thống KT Mĩ Latinh , hiệp ước Anđét , ….
Nhằm giúp đỡ nhau cùng phát triển .
Hoạt động 2 : DÂN CƯ VÀ ĐÔ THỊ


MT HS nắm đặc điểm dân cư nền văn hoá ? II – DÂN CƯ VÀ ĐÔ THỊ

? Dựa vào H 35.2 cho biết khái quát lịch sử nhập cư vào - Phần lớn là người lai có nền
VH Latinh độc đáo do sự kết
T và NM .
hợp từ 3 dòng VH : Anhđiêng,
( luồng nhập cư của người TBN và BĐN , chủng tộc
Ohi va Âu .
Nêgrôit, Môngôloit co .)

Cho biết :
- Dân cư phân bố ko đều.
? Sự hình thành dân cư gắn liền với sự hình thành chủng
tộc người lai và nền VH Mĩ Latinh độc đáo tạo điều - Chủ yếu : tập trung ở ven
kiện cho các QG trong KV xoá bỏ tệ phân biệt chủng tộc biển, cửa sông và trên các cao
. nguyên.
- Thưa thớt ở càc vùng trong
nội địa
? Thực tế ngày nay tàhnh phân dân cư T và NM là người
gì ? Có nền VH nào ? nguồn gốc cảu nền VH đó như thế  Sụ phân bố DC phụ thuộc
vào điều kiện khí hậu , địa hình
nào ?
của MT sinh sống .

- Dân cư có tỷ lệ gia tăng tự
? Tình hình phân bố DC T và NM có gì giống và khác
nhiên cao ( 1,7%)
với phân bố DC BM?

? Tại sao dân cư sống thưa thớt trên 1 số vùng của CM


4) Củng cố :

- Câu 1,2 SGK .

5) Dặn dò :

- Học bài 43

- Đọc SGK bài 44.

6/ Rút kinh nghiệm:

- Cần mở rộng kiến thức về loch sử dân cư và xã hội hơn nữa để HS hiểu biết thêm
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản