Bài 49: SỰ PHÁT QUANG. SƠ LƯỢC VỀ LAZE

Chia sẻ: kata_5

Hiểu và giải thích được sự phát quang, sự lân quang, sự huỳnh quang. Phân Biết được sự khác nhau giữa chúng. - Hiểu được các ứng dụng của hiện tượng phát quang trong khoa học, kĩ thuật và đời sống. - Hiểu được khái niệm laze, sơ lược về nguyên tắc tạo thành, ứng dụng của tia laze. Qua bài , HS hiểu được tính phong phú và đa dạng của sự vật, hiện tượng trong thế giới tự nhiên.

Nội dung Text: Bài 49: SỰ PHÁT QUANG. SƠ LƯỢC VỀ LAZE

 

  1. Bài 49: SỰ PHÁT QUANG. SƠ LƯỢC VỀ LAZE I. MỤC TIÊU: - Hiểu và giải thích được sự phát quang, sự lân quang, sự huỳnh quang. Phân Biết được sự khác nhau giữa chúng. - Hiểu được các ứng dụng của hiện tượng phát quang trong khoa học, kĩ thuật và đời sống. - Hiểu được khái niệm laze, sơ lược về nguyên tắc tạo thành, ứng dụng của tia laze. Qua bài , HS hiểu được tính phong phú và đa dạng của sự vật, hiện tượng trong thế giới tự nhiên. II. CHUẨN BỊ: - GV: Vẽ hình 49.3 và 49.4 dùng minh họa sự phát xạ cảm ứng của laze. - HS: Ôn tập kiến thức về mức năng lượng trong việc giải thích quang phổ vạch của nguyên tử hydro. III. TỒ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1) Kiểm tra bài cũ: (5’) Nội dung kiểm tra: - Thế nào là sự hấp thụ lọc lựa, sự phản xạ lọc lựa? 2) Bài mới: (25’) Hoạt động 1. (25’) Tìm hiểu HIỆN TƯỢNG PHÁT QUANG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung
  2. -Đặt vấn đề vào bài: Tìm -HS thảo luận nhóm, dự đoán: 1) Sự phát quang: hiểu sự phát quang của Nguyên nhân làm vật phát a) Hiện tượng một số chất khi những vật không phải do hấp thụ năng lượng dưới dạng quang: nung nóng. nào đó thì có khả năng phát ra + Nung nóng. VD: đèn ống; con đom đóm. các bức xạ điện từ trong miền nhìn thấy: hiện tượng phát + Bị kích thích mọ i hình thức. Nêu câu hỏ i: quang. + Từ các phản ứng hóa học. H. Vì sao một số vật phát quang không phải do nung b) Hai đặc điểm quan trọng: nóng? HS tự lấy VD về sự phát - Mỗi chất phát quang có một -Giới thiệu hiện tượng phát quang trong thực tế. quang phổ đặc trưng riêng của quang và yêu cầu HS nêu nó. VD. - Mỗi chất phát quang có một -Giới thiệu đặc điểm của sự -Ghi nhận các đặc điểm của thời gian phát quang. phát quang, đưa ra khái niệm sự phát quang và phân Biết sự thời gian phát quang. Chú ý phát quang khác với các hiện nhấn mạnh: Sự phát quang tượng phát xạ khác. xảy ra ở nhiệt độ bình 2) Quang phát quang: thường. a) Định nghĩa: H. Hiện tượng phát sáng ở Hiện tượng một số chất có khả một số chất khi được chiếu -Tìm VD minh họa cho hai năng hấp thụ ánh sáng có bước sáng bằng tia tử ngoại, tia X đặc điểm phát quang. sóng  để phát ra ánh sáng có cho ta nhận xét gì? Có phải là sự phát quang không? bước sóng ’. -GV giới thiệu hiện tượng -Phân Biết sự khác Biết của (  ’) phát quang và hai dạng sự phát quang và quang phát
  3. b) Định luậtX tốc về sự phát quang phát quang: quang. quang. (SGK) + Sự lân quang. + Sự huỳnh quang. c) Hai dạng quang phát quang. H. Hãy nêu một số VD về -Sự lân quang. hiện tượng quang phát quang -Trả lời câu hỏ i. -Sự huỳnh quang. -GV nêu một VD và yêu cầu -Vận dụng thuyết photon, giải HS nhận xét. thích. H. Ánh sáng phát quang có + Photon ánh sáng kích thích bước sóng thế nào so với hc có năng lượng   bước sóng của ánh sáng kích  thích? Vì sao? + Khi chiếu vào vật -Giới thiệu định luật X tốc và hướng dẫn phần ứng dụng hc  Q  '  để HS tham khảo. hc hc  '    ' ' -Ghi nhận phần hướng dẫn về sự lân quang, huỳnh quang. Hoạt động 2. (10’) Tìm hiểu SƠ LƯỢC VỀ LAZE. -GV giới thiệu các nội dung. + Lịch sử nghiên cứu chùm sáng Laze -Xem bài đọc thêm, nghe GV giới thiệu về Laze. (hướng dẫn HS đọc thêm về cấu tạo và hoạt
  4. động của Laze ở bài EM CÓ BÀIẾT trang 249 SGK) -Ghi nhận về cấu tạo và hoạt động của Laze. + Cấu tạo và hoạt động của Laze từ hình 48.3 và 48.4 (đã chuẩn bị) + Nêu đặc điểm riêng Biết của laze (SGK) -HS so sánh ánh sáng Laze với ánh sáng thông -Nêu câu hỏi: thường. H. Vì sao ánh sáng Laze có đặc điểm như đã nêu? -Nhắc lại việc tạo thành tia Laze. -Ghi nhận những ứng dụng của tia Laze. -Hướng dẫn HS tìm hiểu ứng dụng của tia Laze. 3)Củng cố- Hướng dẫn về nhà. (5’) + GV: Nêu câu hỏ i 1-2-3 (SGK) hướng dẫn HS ôn tập. - Hướng dẫn nộ i dung ôn tập để kiểm tra ở tiết học sau. - + HS: Ghi nhận những chuẩn bị cho tiết sau. IV. Rút kinh nghiệm- Bổ sung.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản