Bài 5, Chương 3 môn Toán lớp 9: Bài giảng giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Chia sẻ: chotthaynhoinhoi

Tài liệu Bài 5, Chương 3 môn Toán lớp 9: Bài giảng giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình. Với mục tiêu giúp HS nắm được phương pháp giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Mời các bạn và quý thầy cô tham khảo.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài 5, Chương 3 môn Toán lớp 9: Bài giảng giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

KIỂM TRA MIỆNG


1/ Giải phương trình:
3000 2650
5 
x x 6
2/ Nêu các bước giải
bài toán bằng cách lập
phương trình?
-Tóm tắt các bước giải bài toán bằng
cách lập phương trình
Bước1. Lập phương trình.
+ Chọn ẩn,đặt điều kiện cho ẩn
+ Biểu diễn các đại lượng chưa biết
qua ẩn và các đại lượng đã biết
+ Tìm mối quan hệ , lập phương trình.
Bước2. Giải phương trình.
Bước3. Đối chiếu điều kiện,trả lời.
BÀI 8 TIẾT 62 : GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH

I , Ví dụ
-Tóm tắt các bước giải bài
toán bằng cách lập phương
trình
Bước1. Lập phương trình.
+ Chọn ẩn, đặt điều kiện
cho ẩn
+ Biểu diễn các đại lượng
chưa biết qua ẩn và các đại
lượng đã biết
+ Tìm mối quan hệ, lập
phương trình.
Bước2. Giải phương trình.
Bước3. Đối chiếu điều
kiện,trả lời.
BÀI 8 TIẾT 62 : GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH

I. Ví dụ Một xưởng may phải may
Cho Kế hoạch : 3000 (áo) xong 3000 áo trong một
thời gian quy định. Để
Thực tế : 2650 áo ( so với kế hoạch mỗi ngày
hoàn thành sớ́m kế hoạch,
may nhiều hơn 6 áo nên giảm được 5 ngày) . mỗi ngày xưởng đã may
? Theo kế hoạch mỗi ngày may bao nhiờu ỏo ? được nhiều hơn 6 áo so
với số áo phải may trong
một ngày theo kế hoạch.
Vì thế 5 ngày trước khi
hết thời hạn, xưở̉ng đã
may được 2650 áo. Hỏi
theo kế hoạch, mỗi ngày
xưởng phải may xong bao
nhiêu áo?
BÀI 8 TIẾT 62 : GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH

I. Ví dụ Toán về công việc Bước1. Lập phương trình.
Cho Kế hoạch : 3000 áo +Chọn ẩn,đặt điều kiện
+Biểu diễn các đại lượng
Thực tế : 2650 áo ( so với kế hoạch mỗi ngày
chưa biết qua ẩn và các đại
may nhiều hơn 6 áo nên giảm được 5 ngày) . lượng đã biết
? Theo kế hoạch mỗi ngày may bao nhiều áo ? +Lập phương trình
Tổng số áo = Số áo may 1 ngày . Số ngày Bước2. Giải phương trình.
Giải Bước3. Đối chiếu điều
-Gọi số áo may trong một ngày theo kế hoạch là x (áo)
kiện,trả lời.
*
Đk : x > 0 , X N Số áo
1 ngày
Số
ngày
Tổng
số áo
-Số áo thực tế may trong một ngày là: x+ 6 (áo)
3000 (áo) (ngày) (áo)
-Thời gian qui định may xong 3000 áo là: (ngày)
X Kế x
-Thời gian thực tế may xong 2650 áo là: 2650 (ngày) hoạch
3000 3000
X 6 X N X
-Vì xưởng may xong 2650 áo trước khi hết hạn 5 ngày nên ta
Thực tế 2650
x+6
có phương trình: 3000
5 
2650 X  6 2650
X X 6 3000 2650
Phương trình 5 
* -Giải phương trình tìm được: x = 100 (TMĐK) , x = -36 (loại)
1 2
X X 6
* -Trả lời:Theo kế hoạch mỗi ngày xưởng phải may 100 (áo)
BÀI 8 TIẾT 62 : GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH

I. Ví dụ Toán về công việc
Một mảnh đất hình chữ nhật
Tổng số áo = Số áo may 1 ngày . Số ngày có chiều rộng bé hơn chiều
dài 4 m và diện tích bằng
II.Luyện Tập Toán có nội dung hình học 320 m2.Tính chiều dài và
chiều rộng của mảnh đất.
Bài 1(?1sgk/58)
Chiều Chiều Diện
Diện tích = Chiều dài . Chiều rộng dài rộng tích
(m) (m) (m2)
Giải x x-4 320
(x > 4)
-Gọi x (m) là chiều dài của mảnh đất ( x > 4 )
-Chiều rộng của mảnh đất là x - 4 (m)
Phương
x.(x - 4) = 320
trình
-Vì diện tích của mảnh đất bằng 320 ( m2)
-Theo đề bài ta có phương trình: x.(x-4) = 320
Giải phương trình được: x = 20 (TMĐK) và x = -16 (loại)
Vậy : chiều dài của mảnh đất là 20 (m)
Chiều rộng của mảnh đất là 20 - 4 = 16 (m)
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
- NẮM CHẮC CÁC BƯỚC GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH
LẬP PT .
- LƯU Ý : ĐỂ LẬP ĐƯỢC PT TA CẦN :
+ XÁC ĐỊNH LOẠI TOÁN VÀ CÁC ĐẠI LƯỢNG TRONG
BÀI.
+ BIỂU DIỄN CÁC ĐẠI LƯỢNG QUA ẨN ĐÃ CHỌN.
+ XÁC ĐỊNH QUAN HỆ GIỮA CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐỂ LẬP
PHƯƠNG TRỠNH.
- LÀM BÀI TẬP : 41 , 43 , 47 ( SGK TR58; 59)
-CHUẨN BỊ TRƯỚC CỎC BÀI TẬP: 51 , 56 , 57 ( SGK TR
59;60 )
TIẾT SAU LUYỆN TẬP.
BÀI 8 TIẾT 62 : GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH

HƯỚNG DẪN BÀI 43 SGK / 58) ( Toán chuyển động )
Bước1. Lập phương trình.
+Chọn ẩn,đặt điều kiện
Một xuồng du lịch đi từ thành phố Cà Mau đến đất Mũi +Biểu diễn các đại lượng
theo một đường sông dài 120 km. Trên đường đi , xuồng
chưa biết qua ẩn và các đại
cú nghỉ lại 1 giờ ở thị trấn năm căn. Khi về, xuồng đi
theo đường khác dài hơn đường lúc đi 5 km và với vận
lượng đã biết
tốc nhỏ hơn vận tốc lúc đi là 5 km/h. Tính vận tốc của +Lập phương trình
xuồng lúc đi, biết rằng thời gian về bằng thời gian đi. Bước2. Giải phương trình.
Bước3. Đối chiếu điều
kiện,trả lời.
BÀI 8 TIẾT 62 : GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH

HƯỚNG DẪN BÀI 43 SGK / 58) ( Toán chuyển động ) Bước1. Lập phương trình.
Một xuồng du lịch đi từ Cà Mau về đất Mũi theo +Chọn ẩn,đặt điều kiện
một đường sông dài 120km. Trên đường đi , +Biểu diễn các đại lượng
xuồng nghỉ lại 1 giờ ở thị trấn Năm Căn. Khi về, chưa biết qua ẩn và các đại
xuồng đi theo đường khác dài hơn đường lúc đi lượng đã biết
5km và với vận tốc nhỏ hơn vận tốc lúc đi là +Lập phương trình
5km/h. Tính vận tốc của xuồng lúc đi, biết rằng Bước2. Giải phương trình.
thời gian về bằng thời gian đi. Bước3. Đối chiếu điều
kiện,trả lời.
125km
CM ĐM
nghỉ 1h
120km
v về < v đi : 5km/h
t về = t đi
vđi = ?
BÀI 8 TIẾT 62 : GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH

HƯỚNG DẪN BÀI 43 SGK / 58) ( Toán chuyển động ) Bước1. Lập phương trình.
+Chọn ẩn,đặt điều kiện
125km +Biểu diễn các đại lượng
CM chưa biết qua ẩn và các đại
ĐM
lượng đã biết
120km nghỉ 1h +Lập phương trình
v về < v đi : 5km/h Bước2. Giải phương trình.
t về = t đi Bước3. Đối chiếu điều
vđi = ? kiện,trả lời.
120 125
 1tốc

Vận x  5 Thời gian Quãng
x s
(km/h) (giờ) đường v
S = V.T t
(km) s
t
Lúc đi 120 v
x 1 120
(x>5) x
Lúc về 125
x -5 125
x5

Phương trỡnh lập được là
HƯỚNG DẪN BÀI 41 SGK/58
Trong lúc học nhóm, bạn Hùng yêu cầu bạn Minh và bạn Lan mỗi người chọn
một số sao cho hai số này hơn kém nhau là 5 và tích của chúng phải bằng 150.
Vậy hai bạn Minh và Lan phải chọn những số nào?Số của Minh chọn Số của Lan chọn Tích của hai số
x x+5 150
(ĐK: x  0)
Phương trình X . (x + 5 ) = 150
HƯỚNG DẪN BÀI 47 SGK/59
Bác Hiệp và cô Liên đi xe đạp từ làng lên tỉnh trên quãng đường dài 30 km, khởi
hành cùng một lúc. Vận tốc xe của Bác Hiệp lớn hơn vận tốc xe của cô Liên là 3
km/h nên bác Hiệp đã đến trước cô Liên nửa giờ. Tính vận tốc xe của mỗi người.Vận tốc Thời gian Quãng đường
(km/h) (giờ) (km)
Xe của bác Hiệp x 30 30
(ĐK: x>0) x
Xe của cô Liên 30 30
x+3
x3
Lập phương trình 30

30

1
x3 x 2
BÀI HỌC KẾT THÚC



XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
******
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản