Bài 5: Hướng dẫn sử dụng công cụ E-Learning

Chia sẻ: thoabar3

Sau khi học bài này bạn sẽ: Sử dụng học liệu đa phương tiện vào việc tiếp thu bài giảng và luyện tập. Sử dụng được các chức năng cơ bản của Phần mềm lớp học E-Learning Moodle để giải quyết các công việc của bạn trong lớp học E -Learning. Bạn nên dành 120 phút để học bài học này. Trong bài trước bạn đã hiểu được các hoạt động của lớp học E-Learning. Vậy phải thực hiện các hoạt động này như thế nào? Các công cụ gì sẽ hỗ trợ bạn? Đây là nội dung của bài học:...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản