Bài 5: Hướng dẫn sử dụng công cụ E-Learning

Chia sẻ: thoabar3

Sau khi học bài này bạn sẽ: Sử dụng học liệu đa phương tiện vào việc tiếp thu bài giảng và luyện tập. Sử dụng được các chức năng cơ bản của Phần mềm lớp học E-Learning Moodle để giải quyết các công việc của bạn trong lớp học E -Learning. Bạn nên dành 120 phút để học bài học này. Trong bài trước bạn đã hiểu được các hoạt động của lớp học E-Learning. Vậy phải thực hiện các hoạt động này như thế nào? Các công cụ gì sẽ hỗ trợ bạn? Đây là nội dung của bài học:...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài 5: Hướng dẫn sử dụng công cụ E-Learning

Bài 5 – Hướng dẫn sử dụng công cụ E-Learning


BÀI 5: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÔNG CỤ E-LEARNING
Mục tiêu Thời lượng

Sau khi học bài này bạn sẽ: • Bạn nên dành 120 phút để học bài học này.

• Sử dụng học liệu đa phương tiện vào việc tiếp
thu bài giảng và luyện tập
• Sử dụng được các chức năng cơ bản của Phần
mềm lớp học E-Learning Moodle để giải quyết
các công việc của bạn trong lớp học E -Learning.
1
Bài 5 – Hướng dẫn sử dụng công cụ E-LearningNội dung


Trong bài trước bạn đã hiểu được các hoạt động của lớp học E-Learning. Vậy phải thực hiện các hoạt
động này như thế nào? Các công cụ gì sẽ hỗ trợ bạn? Đây là nội dung của bài học: Hướng dẫn sử
dụng công cụ E-Learning.
Nội dung của bài là giới thiệu 02 công cụ quan trọng của E-Learning:
• Hướng dẫn sử dụng Học liệu đa phương tiện
• Hướng dẫn sử dụng các chức năng Phần mềm lớp học E-Learning Moodle


Hướng dẫn học
• Đây là bài học có nội dung thực hành cao. Bạn cần phải thao tác nhiều để đạt được kỹ năng
tốt.
• Làm các bài tập trắc nghiệm trên trang chủ của lớp học.
• Nếu có những thao tác bạn chưa thực hiện được, hãy nhờ tới sự trợ giúp của các thành viên cùng
nhóm. Bên cạnh đó, cần mạnh dạn sử dụng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật của lớp học để vượt qua những
khó khăn ban đầu này.
2
Bài 5 – Hướng dẫn sử dụng công cụ E-Learning

5.1. Hướng dẫn sử dụng học liệu đa phương tiện
5.1.1. Ý nghĩa của học liệu đa phương tiện
Mục đích chính của học liệu đa phương tiện là truyền tải nội dung bài giảng tới học viên.
Bạn có thể nhìn nhận học liệu đa phương tiện như sau:
• Về mặt nội dung: Đây là một tập hợp các nội dung học tập của bạn. Từ bài giảng tới các
bài kiểm tra trắc nghiệm hay tự luận, các đoạn phim mô phỏng thao tác và mọi nội dung
khác.
• Về cách thức phân phối: Học liệu được phân phối cho bạn theo 02 hình thức sau:
• Được phân phát cho bạn từ đầu khóa học trên đĩa CD.
• Được đăng tải trực tiếp trên trang chủ của lớp học E-Learning.
• Về công nghệ sử dụng: Bao gồm nhiều loại nội dung khác nhau từ đoạn văn (Text), bảng
trình diễn, tiếng nói (audio), phim (video) và các đoạn hoạt hình (annimation).
5.1.2. Sử dụng Bài giảng đa phương tiện
Bài giảng đa phương tiện là phần quan trọng nhất trong học liệu. Sử dụng bài giảng có 03
bước chính như sau:
Bước 1: Khởi động bài giảng đa phương tiện
Bước 2: Theo dõi nội dung bài giảng
Bước 3: Tự đánh giá bằng cách giải bài tập cuối bài
Bước 1: Khởi động Học liệu đa phương tiện
(1) Đối với Học liệu đa phương tiện
phân phát trên CD-ROM.
Bạn cần cho CD-ROM vào ổ đọc.
Thông thường mà hình hiện ra như
sau:
Hình5.1. Khởi động học liệu đa phương tiện trên
CD-ROM
3
Bài 5 – Hướng dẫn sử dụng công cụ E-Learning

Bạn ấn vào nút Bài giảng đa phương tiện. Bạn sẽ thấy bài giảng hiện ra.
Hình 5.2. Bài giảng đa phương tiện cho phép học viên học tập vào mọi thời điểm; Theo dõi tiến độ cá nhân;
Xem lại nội dung; Học phần kiến thức phù hợp nhất.(2) Đối với bài giảng trong học liệu đa phương tiện được đăng tải trên lớp học trực tuyến
• Nhấn chuột vào đường Link của gói SCORM học liệu. Màn hình hiển thị SCORM sẽ
hiện ra
• Bạn cần lưu ý đối với học liệu đăng tải trên khóa học bạn có khả năng theo dõi tiến trình
của mình. Bạn sẽ nhận được câu hỏi có muốn tiếp tục học tại phần kiến thức mình đã
học lần trước hay không. Nếu đồng ý hãy ấn vào nút Yes, nếu không ấn vào nút No.
Hình 5.3. Học liệu đa phương tiện trên trang WEB của lớp học đánh dấu bài học tại lần truy
cập trước của học viên. Bạn có thể lựa chọn học lại từ đầu hay tiếp tục.
4
Bài 5 – Hướng dẫn sử dụng công cụ E-Learning

Bước 2: Theo dõi nội dung bài học
Trong khi theo dõi nội dụng bài học bạn cần quan tâm nhất đến các vấn đề sau:
• Chỉnh âm lượng cho vừa phải
• Di chuyển giữa các nội dung học tập (ví dụ xem lại màn hình trước)
• Chỉnh độ lớn của cửa sổ: Chỉnh độ lớn của cửa sổ cho vừa phải
• Ghi chép: các điểm ghi nhớ đối với nội dung
• Tìm kiếm: tìm kiếm từ vựng
• Tạm dừng bài giảng: quan trọng khi Bạn muốn dừng lại để suy nghĩ hoặc nhìn rõ hơn
công thức, hình vẽ
Bạn hãy theo dõi các chỉ dẫn tại hình vẽ tiếp theo:
Hình 5.4. Các thao tác khi theo dõi nội dung bài giảng đa phương tiện

Bước 3: Tự đánh giá bằng cách giải bài tập cuối bài
Với mỗi bài học đề có những bài tập để bạn tự dánh giá ở cuối bài. Bạn cần thực hiện từng
câu hỏi một. Nếu chưa đạt được kết quả mong muốn, hãy bỏ thời gian học lại, sau đó thực
hiện tự đánh giá.
5
Bài 5 – Hướng dẫn sử dụng công cụ E-Learning
Hình 5.5. Làm bài tập ở cuối chương giúp bạn đánh giá mức độ đạt được mục tiêu học tập.

5.2. Hướng dẫn sử dụng môi trường học tập E-Learning: Phần mềm Moodle
5.2.1. Giới thiệu phần mềm Moodle


Moodle là phần mềm mã nguồn mở được
phát triển từ năm 1999.
Tư tưởng chính của Moodle là xây dựng
môi trường học tập cộng đồng có tính sư
phạm cao.
Hãy ghi nhớ một đặc điểm quan trọng
của môi trường dạy – học lấy người học
làm trung tâm, bạn đã học trong bài
trước. Đó là “Kiến thức do học viên tự
khám phá”. Hình 5.6. Giao diện phần mềm moodle
6
Bài 5 – Hướng dẫn sử dụng công cụ E-Learning

Tính đến tháng 12 năm 2008, Số liệu sử dụng Moodle trên thế giới như sau:
Trang
47,526
WEB:
Quốc gia
201
sử dụng:

Lớp học: 2,457,441

Người sử
26,510,032
dụng:
Giảng
1,849,285
viên:

Bài viết: 33,687,387


Học viên: 21,265,294

Moodle tạo ra môi trường học tâp thân thiện. Giúp các trường học
• Đăng tải nội dung học tập theo nhiều định dạng để tiện lợi cho việc phân phối nội dung.
• Tổ chức các lớp học theo định dạng chủ đề hoặc tuần.
• Tổ chức môi trường tương tác thân thiện giữa giảng viên – học viên và học viên với học
viên.
• Mang đến nhiều công cụ hỗ trợ học tập khác như bài trắc nghiệm khách quan, công
cụ đánh giá tiến độ học tập, công cụ để làm việc theo nhóm, các tiện ích khác. và
trong sự tương tác với môi trường này bạn sẽ khám phá được kiến thức mới.
Hình 5.7. Trang chủ lớp học E-Learning của Chương trình đào tạo trực tuyến Topica trong phần
mềm Quản lý lớp học E-Learning Moodle.


7
Bài 5 – Hướng dẫn sử dụng công cụ E-Learning

5.2.2. Đăng ký tài khoản và Đăng nhập vào trang WEB E-Learning
Công việc đầu tiên của những người muốn tham gia vào lớp học E-Learning là đăng ký một
tài khoản trên Phần mềm quản lý học tập E-Learning. Việc đăng ký tài khoản có thể xảy ra
theo hai cách :
Trường hợp 1: Trong trường hợp trường tổ chức tạo tài khoản tập trung, bạn chỉ cần đăng
ký thông tin cá nhân với nhà trường. Tài khoản của bạn sẽ được nhân viên kỹ thuật của
trường tạo ra. Bạn sẽ nhận được tên truy cập và mật khẩu.
Trường hợp 2: Bạn phải tự đăng ký trên trang WEB quản lý học tập. Nhân viên kỹ thuật
của nhà trường sẽ duyệt. Sau đó bạn sẽ nhận được thư điện tử có chứa tên truy cập và mật
khẩu. Tài liệu này hướng dẫn bạn thao tác trong trường hợp thứ 2.
5.2.2.1. Đăng ký tài khoản
Bước 1: Bạn cần truy cập vào trang WEB chủ
của phần mềm Moodle (hay môi trường học
tập).
Tại đây bạn thấy màn hình Đăng nhập thường
trên góc trái của trang WEB E-Learning.
Nếu bạn chưa có tài khoản có thể đăng ký mới
bằng ấn đường link “Tạo tài khoản mới”. Nếu
bạn quên mật khẩu bạn có thể nhờ trợ giúp
bằng cách nhấn đường linke “Quên mật khẩu”
Hình 5. 8 Đăng ký tài khoản

Bước 2: Để đăng ký tài khoản, bạn nhấp chuột vào “Tạo một tài khoản mới!”.
Bạn sẽ thấy cửa sổ đăng ký hiện ra.
Bước 3: Điền dữ liệu cá nhân và ấn nút Tạo tài khoản mới
Hình 5.9 Điền đầy đủ thông tin cá nhân để tạo tài khoản mới

Bước 4: Bạn cần phải nhập đầy đủ các thông tin được yêu cầu. Sau đó, bạn nhấp chuột vào
“Tạo tài khoản mới”.
Ngay sau đó, một e-mail sẽ được gửi đến địa chỉ e-mail mà bạn đã đăng ký yêu cầu xác
nhận thông tin:

8
Bài 5 – Hướng dẫn sử dụng công cụ E-Learning
Hình 5.10. Thư yêu cầu xác nhận từ moodle

Bước 5: Bạn cần phải nhấp chuột vào đường link có trong e-mail để xác nhận thông tin và
hoàn tất việc đăng ký tài khoản.
5.2.2.2. Đăng nhập
Sau khi đăng ký, bạn đã có một tài khoản để đăng nhập vào website E-Learning. Sử dụng tài
khoản này để đăng nhập.


Bước 1: Bạn truy cập vào trang WEB. Trên
giao diện website có ô đăng nhập.
Bước 2: Bạn nhập tên đăng nhập và mật
khẩu mà bạn đã đăng ký trên website và
nhấp chuột vào nút “Đăng nhập” để đăng
nhập vào website E-Learning.


Hình 5.11. Đăng nhập vào moodle

5.2.3. Thay đổi thông tin cá nhân
Bước 1: Sau khi đăng nhập vào website E-Learning, để xem thông tin cá nhân, bạn nhấp
chuột vào tên của mình ở góc trên bên phải của website


Bước 2: Thông tin về tài khoản của bạn sẽ hiển thị
Hình 5.12. Hồ sơ cá nhân

9
Bài 5 – Hướng dẫn sử dụng công cụ E-Learning

Bước 3: Để thay đổi mật khẩu cho tài khoản của mình, bạn nhấp chuột vào “Thay đổi mật
khẩu”.
Để thay đổi thông tin tài khoản cá nhân, bạn nhấp chuột vào “Cập nhật hồ sơ cá nhân”.
Một giao diện cập nhật thông tin tài khoản cá nhân hiện ra (xem hình ở trang kế tiếp).
Hình 5.13. Thông tin chi tiết về tài khoản

Bước 4: Bạn điền các thông tin cá nhân của mình vào các mục có sẵn được yêu cầu (đối với
các mục có đánh dấu * là bắt buộc) và nhấp chuột vào “Cập nhật” để cập nhật thông tin đã
thay đổi.
10
Bài 5 – Hướng dẫn sử dụng công cụ E-Learning

5.2.4. Tìm kiếm lớp học của bạn
Sau khi đăng nhập vào website E-Learning, trên giao diện trang chủ của website E-Learning
sẽ có thông tin về các lớp học mà bạn đã hoặc đang tham gia.
Hình 5.14. Tìm kiếm thủ công trong các Hình 5.15. Tìm kiếm bằng chức năng Tìm kiếm
Danh mục khóa học chuyên dụng

Ở đây sẽ hiển thị một vài lớp học mà bạn đã tham gia gần nhất. Để xem tất cả các khoá học
mà bạn đã tham gia, bạn nhấp chuột vào “Tất cả các khoá học ….”.
5.2.5. Truy nhập vào lớp học
Để có thể thực hiện được các hoạt động học tập, Bạn cần phải truy cập được vào lớp học.
Hãy theo dõi và thực tập quy trình Truy cập vào lớp học sau.
Hình 5.16. Quy trình xác nhận học viên
11
Bài 5 – Hướng dẫn sử dụng công cụ E-Learning

5.2.6. Tra cứu Danh sách Giảng viên, Trợ giảng và Bạn cùng lớp
Như bạn đã đọc ở những phần trước, nắm được danh sách giảng viên và học viên cùng lớp
là rất quan trọng. Bạn có thể tìm kiếm những thông tin này như sau :
Bước 1: Xem toàn bộ danh sách bao gồm cả giảng viên
và học viên.
Trên giao diện của lớp học, thông thường góc trên bên
tay trái có một ô “Danh sách lớp”. Để tra cứu danh sách
giảng viên, trợ giảng, và bạn cùng lớp, bạn hãy nhấp
Hình 5.17. Vào Danh sách lớp
chuột vào đây.
Tại đây sẽ liệt kê toàn bộ danh sách những người đang tham gia khoá học bao gồm giáo
viên, trợ giảng, sinh viên, v.v…như hình sau:
Hình 5.18. Danh sách chi tiết

Bước 2: Lọc danh sách theo giảng viên
hoặc học viên:
Ở góc trên bên phải bạn có thể chọn xem
tất cả danh sách hay chỉ xem danh danh
sách “Giáo viên” hoặc “Sinh viên”.

Hình 5.19. Lọc đối tượng giảng viên hoặc bạn học
12
Bài 5 – Hướng dẫn sử dụng công cụ E-Learning

Bước 3: Xem chi tiết dữ liệu của một
người
Khi bạn cần đến thông tin của một người
trong danh sách lớp, hãy nhấn chuột vào
tên của người đó để xem chi tiết.Hình 5.20. Hồ sơ cá nhân

5.2.7. Đọc tài liệu dạng HTML, PDF, DOC, SCORM
Sau khi truy nhập vào khoá học, học viên có thể tra
cứu các tài liệu, học liệu dưới các dạng HTML,
PDF, DOC, SCORM (Học liệu đa phương tiện)
Học liệu dạng SCORM: Dạng SCORM (Sharable
Content Object Man). Tốt nhất là xem trực tuyến
trên trang chủ của lớp học. Tài liệu này mặc định
được phần mềm Moodle hỗ trợ.
Hình 5.21. Các loại tài liệuTài liệu dạng PDF: máy tính của bạn phải được cài Adobe Reader. Bạn có thể tải Adobe
Reader phiên bản mới nhất tại địa chỉ http://www.adobe.com/products. Tài liệu này có thể
tải xuống xem trên máy tính cá nhân.
Tài liệu dạng HTML: bạn không cần phải cài đặt bất cứ phần mềm nào cả mà có thể xem
được ngay.
Tài liệu dạng DOC: là định dạng của Microsoft Word. Bạn đã quen với định dạng này.
Bạn cần có chương trình Microsoft Word để đọc các tài liệu này. Cũng giống tài liệu dạng
PDF bạn nên tải xuống để đọc cho thuận tiện.
5.2.8. Nộp bài tập về nhà
Đối với các lớp học E-Learning, bạn thường gặp 02 loại bài tập cần phải nộp như sau:
• Phải nộp bằng cách đăng tải (upload) một tệp tin
• Làm tại chỗ bằng cách edit một file.
• Làm ở công việc độc lập với trang chủ của lớp học.
5.2.9. Giải đáp thắc mắc và trao đổi nhóm
Sau khi đọc và học với các tài liệu, học liệu được cung cấp trên website E-Learning, bạn có
thể tham gia diễn đàn giải đáp thắc mắc những vấn đề liên quan đến bài học và các nội dung
khác trong diễn đàn của lớp học.
Hình 5.22. Diễn đàn lớp học

13
Bài 5 – Hướng dẫn sử dụng công cụ E-Learning

Sau khi vào diễn đàn phụ đạo, một danh sách các chủ đề đang được thảo luận được liệt kê.
Học viên có thể “Thêm một chủ đề thảo luận mới” hoặc xem các chủ đề cũ đã đang được
thảo luận:
Hình 5.23. Đăng thắc mắc hoặc phản hồi

5.2.10. Làm bài trắc nghiệm trực tuyến
Trong quá trình học, bạn cần làm các trắc nghiệm trực tuyến. Các bài trắc nghiệm này có thể
là bài luyện tập hoặc bài kiểm tra.
Bước 1: Trước hết bạn chọn bài trắc nghiệm trực tuyến.
Hình 5. 24 Bài trắc nghiệm

Bước 2: Bắt đầu làm bài kiểm tra: Sau khi chọn 1 bài luyện tập để làm, chọn nút “Bắt đầu
kiểm tra” để bắt đầu làm bài.
14
Bài 5 – Hướng dẫn sử dụng công cụ E-Learning

Bước 3: Bạn làm bài bằng cách lựa chọn các đáp án phù hợp và nộp bài.
Hình 5.25. Làm bài kiểm tra trắc nghiệm và máy tính sẽ tự động
tính điểm của bạn
15
Bài 5 – Hướng dẫn sử dụng công cụ E-Learning

TÓM LƯỢC CUỐI BÀI


Trong bài học này bạn đã tiếp thu được những kiến thức và kỹ năng để sử dụng hiệu quả các công cụ
trong môi trường học tập E-Learning.
• Nêu được khái niệm và ý nghĩa của học liệu đa phương tiện
• Sử dụng được học liệu đa phương tiện : Sử dụng được không phải là việc khó. Bạn cần tự điều
chỉnh cách học tập của mình để việc tiếp thu bài giảng được hiệu quả nhất.
• Nêu được ý nghĩa sử dụng của phần mềm lớp học E-Learning Moodle
• Biết thực hiện các thao tác trên phần mềm Moodle : Thực ra việc sử dụng phần mềm Moodle là
không quá khó. Bạn cần chăm chỉ truy cập trang WEB của lớp học (của cả các môn khác ) và thực
hiện các bài tập được giao. Đó chính là việc luyện tập hữu dụng nhất.
16
Bài 5 – Hướng dẫn sử dụng công cụ E-Learning

CÂU HỎI ÔN TẬP


1) Hãy viết một yêu cầu giải đáp thắc mắc vào diễn đàn của khóa học
2) Hãy nộp một bài tập về nhà được viết bằng Microsoft Word
3) Hãy là một bài trắc nghiệm được giao trên trang WEB của lớp học
4) Học liệu đa phương tiện được sử dụng vào mục đích chính gì?
a) Thảo luận – Trao đổi giải đáp thắc mắc
b) Thi cử
c) Luyện tập
d) Tiếp thu bài giảng
17
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản