Bài 5: Khởi động sao - tam giác

Chia sẻ: nguyenductung0102

Khởi động sao tam giác mục đích là để giảm dòng khởi động xuống nhưng momen lại giảm đi 3 lầ và ngược lại.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản