Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc NST

Chia sẻ: ntgioi120401

Ở kì giữa của nguyên phân NST thể hiện rõ nhất về hình dạng, kích thước gồm: 2 crômatit đính với nhau ở tâm động( vị trí để NST trượt trên thoi vô sắc về 2 cực của tế bào)

Nội dung Text: Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc NST

Đột biến nhiễm sắc thể
I. Hình thái và cấu trúc nhiễm Đọc SGK, quan sát hình vẽ,
sắc thể em hãy cho biết NST thể hiện
rõ nhất ở kì nào, có đặc điểm
1. Hình thái NST( Cấu trúc hiển vi)
Nhvề hìnhvthái? NST của các
gì ận xét ề bộ
• Ở kì giữa của nguyên phân NST thể sinh vật khác nhau?
hiện rõ nhất về hình dạng, kích thước
gồm: 2 crômatit đính với nhau ở tâm
Thực vật Động vật
động( vị trí để NST trượt trên thoi vô sắc
về 2 cực của tế bào)
Lúa tẻ 24 Ruồi giấm 8
• NST ở tế bào không phân chia có cấu
Mận 48 Ruồi nhà 12
trúc đơn, tương ứng một crômatit của NST
Đào 16 Người 46
ở kì giữa
Dương xỉ 116 Tinh tinh 48
• Mỗi loài có bộ NST đặc trưng về số
lượng, hình dạng, cấu trúc( cách sắp xếp
các gen trên NST) khác nhau

• Có 2 loại: NST thường và NST giới tính
Đột biến nhiễm sắc thể
2.Cấu trúc siêu hiển vi của NST A. ADN mạch
xoắn kép
Thành phần: ADN và prôtêin histôn
• NST được cấu tạo từ chất nhiễm sắc( Như vậy:
chứa 1 phân tử ADN mạch kép quấn B. Sợi cơ bản
• Với ctại trúc ữa ắntrạngchiều kép
• NST ấu kì gi xo ở này thái dài
quanh khối prôtêin tạo nên các
gủa NST có thể đượcchiều ngang
c ồm 2 crômatit nên rút ngắn
nuclêôxôm)
Quan sát hình và 15000- i 20000 lần ể đạt i ới ều
của mỗ NST có th so vớ t chi
Lõi( 8 phân tử
• Mỗi nuclêôxôm gồm có 1đoạn ADN dài ợi ủaễm
C. S c nhi ADN
1400nm
chứa 146 cặp tả các quấứquanh 8
mô nuclêôtit mn c histôn)
sắc

phân tử histôn Ý Với cấu trúc xoắn này chiều dài
• nghĩa:
độ cấu trúc của
Sủathuxếpọn cấể đượckhông gian
c ựVùng g có thu trúc rút ngắn
NST
• Chuỗi nuclêôxôm tạo thành sợi cơ bản
NST? D.
15000- 20000 llợi chovsự chiều li,
củộn NST thuận ần so ới phân
có đường kính 11nm cu
a
tổ hcủacác NST trong quá trình
dài ợp ADN
• Sợi cơ bản cuộn xoắn bậc 2 tạo thành
phân bào
sợi nhiễm sắc có đường kính khoảng 30
Ý nghĩa:
nm E. Crômatit
• Sợi cơ bản được xếp cuộn lần nữa tạo Sự thu gọn cấu trúc không gian
nên vùng xếp cuộn( sợi selennoid) của NST thuận lợi cho sự phân li,
300nm tổ hợp các NST trong quá trình
phân bào
• Sợi 300nm lại cuộn xoắn lần cuối tạo
thành crômatit đường kính khoảng F. NST ở kì
giữa
700nm
Đột biến nhiễm sắc thể
I. Hình thái và cấu trúc nhiễm
sắc thể
II. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc Thế nào là đột biến cấu
thể trúc NST? Nguyên nhân?
Các dạng đột biến cấu
* Khái niệm: Đột biến cấu trúc NST là
trúc NST?
những biến đổi trong cấu trúc NST
* Các dạng: mất đoạn, lặp đoạn, đảo
đoạn và chuyển đoạn
Đặc điểm Khái niệm Hậu quả Ví dụ
Dạng ĐB
Mất đoạn

Lặp đoạn

Đảo đoạn

Chuyển
đoạn
Đặc điểm
Khái niệm Hậu quả Ví dụ
Dạng ĐB
• Làm giảm số lượng gen trên Mất đoạn NST 22 gây ung
Mất Dạng đb làm mất một
NST thư máu ở người
đoạn nào đó của NST
đoạn • Thường gây chết đối với thể
ĐB
• Mất đoạn nhỏ không ảnh
hưởng
• Làm tăng số lượng gen trên • ĐB lặp đoạn ở đại mạch
Lặp Dạng ĐB làm cho đoạn
NST làm tăng hoạt tính enzim
NST lặp đi lặp lại một
đoạn amilaza
• Làm tăng hoặc giảm cường
hay nhiều lần
• ĐB lặp đoạn ở ruồi giấm
độ biểu hiện của tính trạng
làm mắt lồi thành mắt dẹt
• Thay đổi trình tự phân bố
Dạng ĐB làm cho 1 đoạn
Đảo Ở ruồi giấm, đảo đoạn
các gen trên NST
NST nào đó đứt ra rồi NST số 3 liên quan đến
liên
đoạn đảo ngược 1800 và nối • có thể ảnh hưởng hoặc khả năng thích ứng nhiệt
lại độ khác nhau của môi
không ảnh hưởng đến sức
trường
sống
Dạng ĐB dẫn đến sự • thay đổi nhóm gen liên kết
Chuyển
Chuy Phổ biến ở thực vật
trao đổi đoạn trong một
trao do một số gen trên NST này
đoạn NST hoặc giưã các NST được chuyển sang NST khác
đư
không tương đồng
•thường làm giảm khả năng
sinh sản
Đột biến nhiễm sắc thể
I. Hình thái và cấu trúc nhiễm
sắc thể
II. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc
thể
* Khái niệm: Đột biến cấu trúc NST là
những biến đổi trong cấu trúc NST

* Các dạng: mất đoạn, lặp đoạn, đảo
đoạn và chuyển đoạn

* Ý nghĩa:
- Với tiến hoá: tham gia vào cơ chế các li
dẫn đến hình thành loài mới
- Với chọn giống: tổ hợp các gen tốt để
tạo giống
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản