Bài 50: THỰC HÀNH VIẾT BÁO CÁO VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA ÔX-XTRÂY-LI-A

Chia sẻ: Naibambi Naibambi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

1
398
lượt xem
15
download

Bài 50: THỰC HÀNH VIẾT BÁO CÁO VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA ÔX-XTRÂY-LI-A

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

HS name được - Đặc điểm địa hình Ôx-xtrây-li-a - Đặc điểm khí hậu (chế độ nhiệt và ẩm; giải thích diễn biến nhiệt ẩm của 3 kiểu khí hậu 2 ) Kĩ năng : Rèn luyện KN đọc BĐ, nhận xét lác cắt địa hình, giải thích mối quan hệ chặt chẽ giữa các yếu tố tự nhiên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 50: THỰC HÀNH VIẾT BÁO CÁO VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA ÔX-XTRÂY-LI-A

  1. Bài 50: THỰC HÀNH VIẾT BÁO CÁO VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA ÔX-XTRÂY-LI-A I – Mục tiêu: 1 ) Kiến thức : HS name được - Đặc điểm địa hình Ôx-xtrây-li-a - Đặc điểm khí hậu (chế độ nhiệt và ẩm; giải thích diễn biến nhiệt ẩm của 3 kiểu khí hậu 2 ) Kĩ năng : Rèn luyện KN đọc BĐ, nhận xét lác cắt địa hình, giải thích mối quan hệ chặt chẽ giữa các yếu tố tự nhiên 3/ Thái độ: yêu thiên nhiên II – Đồ dùng dạy học : - BĐ tự nhiên và khí hậu Ôx-xtrây-li-a - Tranh ảnh địa lý III – Phương pháp :diễn giải, chia nhóm , trực quan , dùng lời. IV - Các bước lên lớp : 1) Ổn định 2) Kiểm tra bài cũ :
  2. - Tại sao đại bộ phận của Ôx-xtrây-li-a có khí hậu khô nóng 3) Giảng : Hoạt động 1 : bài tập 1 Họat động dạy và học Ghi bảng Dựa vào H48.1 và lát cắt địa hình 50.1SGK Câu 1: gồm 3 khu vực - trình bày đặc điểm của các khu vực địa hình Ôx- + phía tây: cao nguyên tây Ôx-xtrây-li- xtrây-li-a a cao 500m - GV yêu cầu HS thảo luận theo bàn + ở giữa: đồng bằng trung tâm có hồ Đại diện nhóm lên báo cáo kết quả và bổ sung ÂY-rơ sâu 16m - kiến thức thiếu + phía đông: dãy đông Ôx-xtrây-li-a cao 1600m - GV chuan xác kiến thức Hoạt động 2 : bài tập 2 Câu 2: - Dựa vào H48.1; H50.2; H50.3 SGK nêu nhận xét về khí hậu của lục địa Ôx-xtrây-li-a + gió Tín Phong: hướng đông nam từ Thái Bình Dương thổi vào phía đông a/ Sự phân bố mưa: GV yêu cầu HS thảo luận theo bàn về các loại + gió mùa: hướng đông bắc (TBD) và - gió và sự phân bố lượng mưa của mỗi miền tương hướng tây bắc (ÂĐD) thồi vào phía bắc ứng và giải thích
  3. b/ Sự phân bố hoang mạc Lục địa GV yêu cầu HS thảo luận về sự phân bố + gió tây ôn đới: hướng tây đông thổi - vào phía nam hoang mạc và giải thích - Sự phân bố lượng mưa ở Ôx- - HM phân bố ở phía tây lục địa, nơi có lượng xtrây-li-a: mưa giảm dần từ ven biển vào + mưa nhiều: phía bắc (ảnh h ưởng của - Sự phân bố HM Ôx-xtrây-li-a phụ thuộc vào gió mùa), phía đông (ảnh hưởng của vị trí địa hình và ảnh hưởng của dònh biển lạnh, gió Tín Phong) hướng gió thổi thường xuyên + mưa ít: phí tây)ảnh hưởng dòng biển - Đại diện nhóm trả lời kết quả và bổ sung lạnh Ôx-xtrây-li-a). trung tâm (có - GV chuan xác kiến thức đường chí tuyến nam đi qua, do địa hình dãy Ôx-xtrây-li-a chắn gió GV giới thiệu tranh ảnh về hoạt động kinh tế, - - Sự phân bố HM ở Ôx-xtrây-li-a: Đời sống và con người ở lục địa Ôx-xtrây-li-a + phía tây: do ảnh hưởng của dòng biển lạnh tây Ôx-xtrây-li-a + trung tâm: sâu trong nội địa, có đường chí tuyến nam đia qua, dãy đông là địa ghình chắn gió 4) Củng cố : - Các yếu tố nào của tự nhiên ảnh hưởng sâu sắc tới khí hậu, đặc biệt là sự phân bố lượng mưa của lục địa Ôx-xtrây-li-a
  4. - Giải thích nguyên nhân của sự khác biệt về đặc điểm phân bố l ượng mưa giữa miền đông và miền tây, miền bắc và miền nam, ven biển và nội địa của lục địa Ôx-xtrây- li-a 5/ Dặn dò : - Đọc trước bài 51 - Xem lại bài thực hành 6/ Rút kinh nghiệm: - Trọng tâm là bài tập 2, can nhấn mạnh hơn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản