Bài 50: THỰC HÀNH VIẾT BÁO CÁO VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA ÔX-XTRÂY-LI-A

Chia sẻ: naibambi115

HS name được - Đặc điểm địa hình Ôx-xtrây-li-a - Đặc điểm khí hậu (chế độ nhiệt và ẩm; giải thích diễn biến nhiệt ẩm của 3 kiểu khí hậu 2 ) Kĩ năng : Rèn luyện KN đọc BĐ, nhận xét lác cắt địa hình, giải thích mối quan hệ chặt chẽ giữa các yếu tố tự nhiên

Nội dung Text: Bài 50: THỰC HÀNH VIẾT BÁO CÁO VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA ÔX-XTRÂY-LI-A

Bài 50:

THỰC HÀNH

VIẾT BÁO CÁO VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ

NHIÊN CỦA ÔX-XTRÂY-LI-A

I – Mục tiêu:

1 ) Kiến thức : HS name được

- Đặc điểm địa hình Ôx-xtrây-li-a

- Đặc điểm khí hậu (chế độ nhiệt và ẩm; giải thích diễn biến nhiệt ẩm của 3 kiểu khí hậu

2 ) Kĩ năng : Rèn luyện KN đọc BĐ, nhận xét lác cắt địa hình, giải thích mối quan hệ
chặt chẽ giữa các yếu tố tự nhiên

3/ Thái độ: yêu thiên nhiên

II – Đồ dùng dạy học :

- BĐ tự nhiên và khí hậu Ôx-xtrây-li-a

- Tranh ảnh địa lý

III – Phương pháp :diễn giải, chia nhóm , trực quan , dùng lời.

IV - Các bước lên lớp :

1) Ổn định

2) Kiểm tra bài cũ :
- Tại sao đại bộ phận của Ôx-xtrây-li-a có khí hậu khô nóng

3) Giảng :

Hoạt động 1 : bài tập 1


Họat động dạy và học Ghi bảngDựa vào H48.1 và lát cắt địa hình 50.1SGK Câu 1: gồm 3 khu vực
-
trình bày đặc điểm của các khu vực địa hình Ôx-
+ phía tây: cao nguyên tây Ôx-xtrây-li-
xtrây-li-a
a cao 500m

- GV yêu cầu HS thảo luận theo bàn
+ ở giữa: đồng bằng trung tâm có hồ

Đại diện nhóm lên báo cáo kết quả và bổ sung ÂY-rơ sâu 16m
-
kiến thức thiếu
+ phía đông: dãy đông Ôx-xtrây-li-a
cao 1600m
- GV chuan xác kiến thứcHoạt động 2 : bài tập 2


Câu 2:
- Dựa vào H48.1; H50.2; H50.3 SGK nêu nhận
xét về khí hậu của lục địa Ôx-xtrây-li-a
+ gió Tín Phong: hướng đông nam từ
Thái Bình Dương thổi vào phía đông
a/ Sự phân bố mưa:

GV yêu cầu HS thảo luận theo bàn về các loại + gió mùa: hướng đông bắc (TBD) và
-
gió và sự phân bố lượng mưa của mỗi miền tương hướng tây bắc (ÂĐD) thồi vào phía
bắc
ứng và giải thích
b/ Sự phân bố hoang mạc Lục địa

GV yêu cầu HS thảo luận về sự phân bố + gió tây ôn đới: hướng tây đông thổi
-
vào phía nam
hoang mạc và giải thích

- Sự phân bố lượng mưa ở Ôx-
- HM phân bố ở phía tây lục địa, nơi có lượng
xtrây-li-a:
mưa giảm dần từ ven biển vào

+ mưa nhiều: phía bắc (ảnh h ưởng của
- Sự phân bố HM Ôx-xtrây-li-a phụ thuộc vào
gió mùa), phía đông (ảnh hưởng của
vị trí địa hình và ảnh hưởng của dònh biển lạnh,
gió Tín Phong)
hướng gió thổi thường xuyên

+ mưa ít: phí tây)ảnh hưởng dòng biển
- Đại diện nhóm trả lời kết quả và bổ sung
lạnh Ôx-xtrây-li-a). trung tâm (có
- GV chuan xác kiến thức đường chí tuyến nam đi qua, do địa
hình dãy Ôx-xtrây-li-a chắn gió
GV giới thiệu tranh ảnh về hoạt động kinh tế,
-
- Sự phân bố HM ở Ôx-xtrây-li-a:
Đời sống và con người ở lục địa Ôx-xtrây-li-a
+ phía tây: do ảnh hưởng của dòng
biển lạnh tây Ôx-xtrây-li-a

+ trung tâm: sâu trong nội địa, có
đường chí tuyến nam đia qua, dãy
đông là địa ghình chắn gió4) Củng cố :

- Các yếu tố nào của tự nhiên ảnh hưởng sâu sắc tới khí hậu, đặc biệt là sự phân bố
lượng mưa của lục địa Ôx-xtrây-li-a
- Giải thích nguyên nhân của sự khác biệt về đặc điểm phân bố l ượng mưa giữa
miền đông và miền tây, miền bắc và miền nam, ven biển và nội địa của lục địa Ôx-xtrây-
li-a

5/ Dặn dò :

- Đọc trước bài 51

- Xem lại bài thực hành

6/ Rút kinh nghiệm:

- Trọng tâm là bài tập 2, can nhấn mạnh hơn
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản