Bài 6: Dinh dưỡng Nitơ ở thực vật

Chia sẻ: ntgioi120401

Nitơ phân tử (N2) trong khí quyển chiếm khoảng gần 80%. Cây không thể hấp thụ được nitơ phân tử. Nitơ phân tử sau khi đã được các vi sinh vật cố định nitơ chuyển hoá thành NH3 thì cây mới đồng hoá được. Nitơ trong NO và NO2 trong khí quyển là độc hại với cơ thể thực vật.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài 6: Dinh dưỡng Nitơ ở thực vật

ÔN BÀI CŨ
ÔN

1) Cho biết vai trò cấu trúc của nitơ.
2) Cho biết quá trình đồng hoá nitơ trong
mô thực vật (viết pt).
BÀI 6

DINH DƯỠNG NITƠ Ở
NG
THỰC VẬT
III-NGUỒN CUNG CẤP NITƠ TỰ NHIÊN CHO CÂY
III


1) Nitơ trong không khí:
Nitơ phân tử (N2) trong khí quyển chiếm
trong
khoảng gần 80%. Cây không thể hấp
80%. Cây
thụ được nitơ phân tử. Nitơ phân tử
Nit
sau khi đã được các vi sinh vật cố định
vi sinh
nitơ chuyển hoá thành NH3 thì cây mới
đồng hoá được. Nitơ trong NO và NO2
Nit NO
trong khí quyển là độc hại với cơ thể
thực vật.
2) Nitơ trong đất:
Nit
Nitơ trong đất tồn tại ở 2 dạng:
_ Nitơ khoáng (nitơ vô cơ) trong các muối
Nit trong
khoáng.
_ Nitơ hữu cơ trong xác sinh vật (thực vật,
Nit
động vật, vi sinh vật,…).
vi sinh
Cây chỉ hấp_thụ được Nitơ khoáng từ đất
Cây _
__
ở dạng NO3 và NH4+
Cây không trực tiếp hấp thụ được nitơ
Cây
hữu cơ trong xác sinh vật. Cây chỉ hấp
Cây
thụ được dạng nitơ hữu cơ đó sau khi nó
đã được các vi sinh vật đất khoáng hoá(
vi sinh
biiến nitơ hữu cơ th_ nh nitơ khoáng)
à
b
+
thành NH4 và NO3
th
IV-QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ NITƠ TRONG ĐẤT VÀ
IV
CỐ ĐỊNH NITƠ:


1) Quá trình chuyển hoá nitơ trong đất:
Trong đất còn xảy ra quá trình chuyển hoá
nitrat thành nitơ phân tử. Quá trình này
Qu
do các vi sinh vật kị khí thực hiện, đặc
do vi sinh
biệt diễn ra mạnh trong đất kị khí. Do
Do
đó, để ngăn chặn sự mất mát nitơ cần
đảm bảo độ thoáng cho đất.
Sự phụ thuộc về mặt dinh dưỡng của cây vào hoạt động
của vi sinh vật đất
vi sinh
Một số vi khuẩn tham gia
vi khu
quá trình nitrat hoá
Nitrosomonas
Nitrosomonas
Nitrosospira
Nitrosospira
Nitrobacter
Nitrobacter
Một số vi khuẩn tham gia
vi khu
quá trình phản nitrat
Pseudomonas denitrificans
Pseudomonas
Ps.stutzeri
Ps.stutzeri
Ps.fluorescens
Ps.fluorescens
Ps.Acruginosa
Ps.Acruginosa
2) Quá trình cố định nitơ phân tử:
Qu
Quá trình liên kết N2 với H2 để hình thành nên
NH3 gọi là quá trình cố định nitơ.
NH3
Con đường hoá học:
đư


N 2 + 3 H 2 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ → 2 NH 3

200 o C , 200 atm
Con đường sinh học cố định nitơ:
đư
N 2 + 3H 2 ⎯⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ → 2 NH 3

nitrogenza , microorganism
Vi khuẩn lam (Cyanobacteria)
Vi khuẩn Rhizobium
khu
Nitrogenase
Nitrogenase
V-Phân bón với năng suất cây trồng và môi
trường:


1) Bón phân hợp lý và năng suất cây
trồng:
Tăng năng suất cây trồng.
Không gây ô nhiễm môi trường.
Không nhi
2) Các phương pháp bón phân:
Bón phân qua rễ (bón vào đất): bón lót
qua ):
trước khi trồng cây và bón thúc sau khi
trồng cây.
Bón phân qua lá: bón phân khi trời không
qua
mưa và nắng không quá gay gắt.
gay
3) Phân bón và môi trường:
Phân
Khi lượng phân bón vượt quá mức tối ưu,
cây sẽ không hấp thụ hết. Dư lượng
cây
phân bón sẽ làm xấu tính chất lý hoá của
đất. Dư lượng phân bón sẽ bị nước mưa
cuốn xuống các thuỷ vực gây ô nhiễm
nhi
môi trường nước
CỦNG CỐ
1) Nêu các dạng nitơ có trong đất và các dạng
nitơ mà cây hấp thụ được.
2) Trình bày vai trò của quá trình cố định nitơ
phân tử bằng con đường sinh học đối với sự
con đư
dinh dưỡng nitơ của thực vật.
3) Thế nào là bón phân hợp lý và biện pháp đó
có tác dụng gì đối với năng suất cây trồng và
bảo vệ môi trường ?
4) Tại sao trong thực tế người ta thường trồng
xen cây họ đậu với cây ngũ cốc, kết hợp
trồng lúa và thả bèo hoa dâu.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản