Bài 6: Kế toán tiền lương

Chia sẻ: tienguinganhang

Tham khảo bài thuyết trình 'bài 6: kế toán tiền lương', kinh tế - quản lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài 6: Kế toán tiền lương

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG

• Giảng viên:
• Khoa:
• Trường:
Nội dung
• Nguyên tắc hạch toán kế toán tiền lương
• Mô hình hóa hoạt động tiền lương
• Sơ đồ hạch toán kế toán tiền lương
• Kế toán tiền lương trên PMKT
Nguyên tắc hạch toán
• Hạch toán chi tiết số lượng, thời gian, kết
quả lao động

Bảng tính và
phân bổ chi phí
• Bảng chấm công Bảng tính lương tiền lương cùng
• Phiếu làm thêm giờ các khoản trích
• Phiếu giao nộp sản theo lương
phẩm
• Hợp đồng giao khoán
• Phiếu nghỉ hưởng
BHXH
Mô hình hóa hoạt động tiền lương
Sơ đồ hạch toán kế toán
tiền lương
Kế toán tiền lương trên PMKT


• Phân hệ Kế toán tiền lương trên PMKT
• Quy trình xử lý Kế toán tiền lương trên PMKT
• Thiết lập danh mục sử dụng trong quản lý tiền
lương
• Các chứng từ đầu vào liên quan
• Nhập chứng từ vào PMKT
• Xem và in báo cáo tiền lương
Phân hệ Kế toán tiền lương
trên PMKT
Quy trình xử lý kế toán tiền lương
trên PMKT
Thiết lập các danh mục sử dụng trong
quản lý tiền lương


• Danh mục phòng ban
• Danh mục các khoản lương
•Danh mục nhân viên

Thiết lập các danh mục sử dụng
trong quản lý tiền lương
Danh mục phòng ban
Danh mục các khoản lương
Danh mục nhân viên
Các chứng từ đầu vào liên quan

• Bảng chấm công.
• Bảng chấm công làm thêm giờ.
• Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn
thành.
• Hợp đồng giao khoán.
• Bảng thanh toán tiền lương
• Bảng kê trích nộp các khoản theo lương.
• Bảng thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán.
Bảng chấm công
Bảng thanh toán tiền lương
Nhập chứng từ vào PMKT


• Các bước tiến hành trước khi nhập chứng
từ vào PMKT
• Thông tin cần nhập trên chứng từ trong
PMKT
Các bước tiến hành trước khi nhập
chứng từ vào PMKT
Ví dụ về giao diện nhập chứng từ trong
PMKT


• Chấm công
• Tính lương
• Trả lương
Chấm công
Tính lương
Trả lương
Xem và in báo cáo tiền lương


• Bảng tổng hợp lương cán bộ
• Bảng thanh toán lương và phụ cấp
• Sổ nhật ký tiền lương
Bảng tổng hợp lương cán bộ
Bảng tổng hợp lương cán bộ
Bảng thanh toán lương và phụ cấp
Bảng thanh toán lương và phụ cấp
Sổ nhật ký tiền lương
Sổ nhật ký tiền lương
Tài liệu tham khảo

• Quyết định 15/2006/TT-BTC ngày
20/03/2006 của Bộ Tài chính về Chế độ
kế toán doanh nghiệp
• Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày
14/09/2006 của Bộ Tài chính về Chế độ
kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Địa chỉ download tài liệu

• Giáo trình KẾ TOÁN MÁY:
http://download1.misa.com.vn/GiaoTrinh_DaoTao/KeT
oanMay/DN/GiaoTrinh/giao_trinh_ke_toan_may.pdf


• Slide bài giảng 6 – Kế toán tiền lương:
http://download1.misa.com.vn/GiaoTrinh_DaoTao/KeT
oanMay/DN/Slide/bai6_ke_toan_tien_luong.ppt
Địa chỉ download tài liệu

• Phim hướng dẫn thực hành:
http://download1.misa.com.vn/GiaoTrinh_DaoTao/KeT
oanMay/DN/Phim/khai_bao_danh_muc_va_so_du_ban
_dau.wmv

http://download1.misa.com.vn/GiaoTrinh_DaoTao/KeT
oanMay/DN/Phim/ke_toan_tien_luong.wmv
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản