Bài 6: QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG MẠNG GROUP POLICY

Chia sẻ: Vũ Việt Dũng Vũ Việt Dũng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
337
lượt xem
157
download

Bài 6: QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG MẠNG GROUP POLICY

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích: Group Policy là chính sách mạng. Nó giúp người quản trị quản trị hệ thống mạng tối ưu nhất và mọi chính sách được đảm bảo thực thi. Nội dung: Giới thiệu Group Policy Object(GPO); Triển khai Domain GPO; Quản lý và triển khai GPO; Quản lý User và Group với GPO; Chẩn đoán và xử lý lỗi; Câu hỏi ôn tập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 6: QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG MẠNG GROUP POLICY

 1. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn MH/MĐ: QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG MẠNG Bài 1: CÀI ĐẶT VÀ NÂNG CẤP MS WINDOWS VISTA Bài 2: CẤU HÌNH VÀ TỐI ỨU HỆ THỐNG MS WINDOWS VISTA Bài 3: XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ DOMAIN Bài 4: QUẢN TRỊ TÀI KHOẢN USER, COMPUTER VÀ GROUP Bài 5: QUẢN TRỊ TRUY XUẤT TÀI NGUYÊN FILE, PRINTER Bài 6: QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG MẠNG GROUP POLICY Bài 7: GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SERVER Bài 8: QUẢN TRỊ LƯU TRỬ VÀ BẢO MẬT DỮ LIỆU Bài 9: QUẢN TRỊ SỰ CỐ MS WINDOWS SERVER Bài 10: GIỚI THIỆU ĐẶC TRƯNG MS WINDOWS PHIÊN BẢN MỚI ÔN TẬP BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI MÔN THI CUỐI MÔN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Bài 6: QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG MẠNG GROUP POLICY Group Policy là chính sách mạng. Nó giúp người quản trị quản trị hệ thống mạng tối ưu nhất và mọi chính sách được đảm bảo thực thi Giới thiệu Group Policy Object(GPO) Triển khai Domain GPO Quản lý và triển khai GPO Quản lý User và Group với GPO Chẩn đoán và xử lý lỗi Câu hỏi ôn tập 1
 2. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Mục tiêu bài học Hiểu rõ được ý nghĩa của Group Policy Triển khai Group Policy trên Domain và OU Dùng Group Policy tự động hóa các công tác quản trị User và Computer Xử lý lỗi thông dụng khi triển khai Group Policy TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Giới thiệu Group Policy Object(GPO) Group Policy là một thành phần quan trọng, nó giúp người quản trị có thể đưa ra những chính sách bảo vệ, giới hạn tầm hoạt động của người sử dụng theo một khuôn phép nhất định. GPO Site Domain OU 2
 3. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Giới thiệu Group Policy Object(GPO) Chức năng của GPO Triển khai phần mềm ứng dụng Gán quyền hệ thống cho người dùng Giới hạn những ứng dụng cho người dùng được phép thi hành Kiểm soát các thiết lập hệ thống Thiết lập các kịch bản đăng nhập, đăng xuất, khởi động và tắt máy Đơn giản hóa và hạn chế các chương trình Hạn chế tổng quát màn hình Desktop của người dùng TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Giới thiệu Group Policy Object(GPO) Các thành phần của GPO 3
 4. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Giới thiệu Group Policy Object(GPO) Group Policy settings for users : Desktop settings. Software settings. Windows settings. Security settings Group Policy settings for computers : Desktop behavior. Software settings Windows settings. Security settings TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Triển khai Domain GPO Để triển khai Domain GPO người quản trị phải đăng nhập vào hệ thống với thàn viên Domain Admins group, Enterprise Admins group hay Group Policy Creator Owners group. Active Directory Users and Computers Active Directory Sites and Services Local Security Policy Group Policy Management 4
 5. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Triển khai Domain GPO Active Directory Users and Computers Slide 9 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Triển khai Domain GPO Group Policy Management Slide 10 5
 6. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Triển khai Domain GPO Group Policy Management Slide 11 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Triển khai Domain GPO GPO Links Domain OU Domain GPO Site OU OU Site GPO Organizational Organizational Unit GPO Unit GPO 6
 7. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Triển khai Domain GPO Tính thừa kế trong GPO Domain Group Policy được áp dụng từ dưới lên trên, nên các GPO trên cùng được áp dụng cuối cùng. GPOs được áp dụng theo thứ tự: site, domain, OU OU GPO 1 OU GPO 2 OU OU OU OU GPO 3 OU User or Computer OU Accounts TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Quản lý và triển khai GPO Nội dung chính: Giải thích sự xung đột giữa các GPO Giải thích ý nghĩa của việc ngăn chặn triển khai một GPO Chặn đứng việc triển khai một GPO Mô tả các thuộc tính của một GPO link Cấu hình Group Policy ép buộc Giải thích ý nghĩa để lọc việc triển khai một GPO Cấu hình bộ lọc Group Policy 7
 8. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Quản lý và triển khai GPO Xung đột giữa các GPO Những kết hợp phức tạp của GPO sẽ tạo ra sự xung đột khi đó OU con sẽ giữ lại GPO mặc định của nó. Các tùy chọn thay đổi kế thừa mặc định No Override Block Policy inheritance TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Quản lý và triển khai GPO Block Policy inheritance Domain Production GPOs Sales No GPO settings apply 8
 9. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Quản lý và triển khai GPO Block Policy inheritance TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Quản lý và triển khai GPO No Override 9
 10. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Quản lý và triển khai GPO Enforced Conflicting Links TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Quản lý và triển khai GPO 10
 11. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Quản lý và triển khai GPO Domain Production GPO Sale s Mengph Read and Apply Allow Kimyo Group Policy Group Deny Apply Group Policy TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Quản lý và triển khai GPO 11
 12. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Quản lý User và Group với GPO Để quản lý môi trường làm việc user khi logon vào mạng. Bằng cách điều khiển môi trường làm việc của họ, kết nối mạng và giao diện người dùng thông qua Group Policy. Nội dung chính: Cấu hình các thiết lập GPO Gán Scripts với Group Policy Xác định Group Policy được áp dụng TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Quản lý User và Group với GPO Sử dụng Script GPO Ví dụ: Set objNetwork = Wscript.CreateObject("WScript.Network") objNetwork.MapNetworkDrive"G:", "\\ComputerName\ComputerName Data" msgbox “Welcome to iSPACE Center" 12
 13. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Quản lý User và Group với GPO Xác định GPOs được áp dụng Giải thích gpupdate là gì? Giải thích gpresult là gì? Giải thích group policy reporting là gì? Sử dụng group policy reporting Giải thích group policy modeling là gì? Sử dụng group policy modeling Giải thích group policy results là gì? Sử dụng group policy results TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Quản lý User và Group với GPO Gpupdate: refresh những thiết lập Group Policy. Syntax gpupdate [/Target:{Computer | User}] [/Force] [/Wait:Value] [/Logoff] [/Boot] [/Sync] Value : 0, n, -1 13
 14. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Quản lý User và Group với GPO Gpresult: xem thiết lập policy Syntax gpresult [/s Computer [/u Domain\User /p Password]] [/user TargetUserName] [/scope {user|computer}] [/v] [/z] TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Quản lý User và Group với GPO Group Policy Reporting: 14
 15. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Quản lý User và Group với GPO Group Policy Modeling Để sử dụng Group Policy Modeling phải là Windows Server 2003 domain controller trong Forest. Để thực hiện một truy vấn Group Policy Modeling, user sử dụng Group Policy Modeling Wizard. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Quản lý User và Group với GPO Cấu hình Group Policy Modeling như thế nào? 15
 16. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Quản lý User và Group với GPO Sử dụng Group Policy Results TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Câu hỏi ôn tập Nêu ý nghĩa của Group Policy Nêu phạm vị ảnh hưởng của Group Policy Nêu các đối tượng có thể áp dụng Group Policy Nêu các nhóm tài khoản có khả năng triển khai Group Policy Nêu chức năng của Enforced và Block policy Các loại Group Policy thường được triển khai trong hệ thống Mô tả ý nghĩa và cách sữ dụng Group Policy Management 16
 17. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn TÓM LƯỢC BÀI HỌC Ý nghĩa chức năng của Group Policy Phạm vi áp dụng của Group Policy Các anh hưởng của Group Policy Ứng dụng Group Policy và triển khai software Kết luận Bài học giúp sinh viên nắm được các chính sách áp dụng trong hệ thống mạng Hiểu được các nhu cầu về triển khai GPO Trong hệ thống mạng công ty để quản lý người dùng, người quản trị cần phải có các chính sách cụ thể để thực thi các cấu hình. Giới hạn và quản lý người dùng. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn HỎI - ĐÁP 17

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản