BÀI 6 THỰC HÀNH ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT

Chia sẻ: Mr.Simple ... | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:33

0
968
lượt xem
89
download

BÀI 6 THỰC HÀNH ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I/ MỤC TIÊU : - Nêu được sự đa dạng của thế giới sinh vật thể hiện ở cấp độ tổ chức và đa dạng trong 5 giới - Thấy được giá trị của của sự đa dạng sinh vật và sự cần thiết phải bảo tồn đa dạng sinh vật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI 6 THỰC HÀNH ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT

 1. Trường THPT Cao Bá Quát BÀI 6 - THỰC HÀNH: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT BÀI 6 THỰC HÀNH ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT
 2. Trường THPT Cao Bá Quát BÀI 6 - THỰC HÀNH: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT I/ MỤC TIÊU : - Nêu được sự đa dạng của thế giới sinh vật thể hiện ở cấp độ tổ chức và đa dạng trong 5 giới - Thấy được giá trị của của sự đa dạng sinh vật và sự cần thiết phải bảo tồn đa dạng sinh vật
 3. Trường THPT Cao Bá Quát BÀI 6 - THỰC HÀNH: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT II/ NỘI DUNG HÃY QUAN SÁT TRANH VẼ VÀ CÁC ĐOẠN PHIM SAU ĐÂY ĐỂ THẤY ĐƯỢC SỰ ĐA DẠNG CỦA SINH GIỚI
 4. Trường THPT Cao Bá Quát BÀI 6 - THỰC HÀNH: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT
 5. Trường THPT Cao Bá Quát BÀI 6 - THỰC HÀNH: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT GIỚI KHỞI SINH
 6. Trường THPT Cao Bá Quát BÀI 6 - THỰC HÀNH: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT GIỚI PROTISTA
 7. Trường THPT Cao Bá Quát BÀI 6 - THỰC HÀNH: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT GIỚI NẤM (FUNGI)
 8. Trường THPT Cao Bá Quát BÀI 6 - THỰC HÀNH: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT GIỚI ĐỘNG VẬT (Animalia) GIỚI THỰC VẬT (Plantae)
 9. Trường THPT Cao Bá Quát BÀI 6 - THỰC HÀNH: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT CẤU TRÚC TẾ BÀO CẤU TRÚC TẾ BÀO SINH CẤU TRÚC TẾ BÀOTHỰC ĐỘNG VẬT VẬT TIỀN NHÂN V ẬT
 10. Trường THPT Cao Bá Quát BÀI 6 - THỰC HÀNH: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT PHẨY KHUẨN HIV
 11. Trường THPT Cao Bá Quát BÀI 6 - THỰC HÀNH: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT BIÊN ĐỘ DAO ĐỘNG VỀ ĐỘ LỚN CÁC BẬC CẤU TRÚC CỦA CƠ THỂ SỐNG VÀ KHẢ NĂNG QUAN SÁT CỦA MẮT NGƯỜI, KÍNH HIỂN VI QUANG HỌC CÙNG KÍNH HIỂN VI ĐIỆN TỬ
 12. Trường THPT Cao Bá Quát BÀI 6 - THỰC HÀNH: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT HỆ SINH THÁI
 13. Trường THPT Cao Bá Quát BÀI 6 - THỰC HÀNH: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT Vi sinh v Ët
 14. Trường THPT Cao Bá Quát BÀI 6 - THỰC HÀNH: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT
 15. Trường THPT Cao Bá Quát BÀI 6 - THỰC HÀNH: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT
 16. Trường THPT Cao Bá Quát BÀI 6 - THỰC HÀNH: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT
 17. Trường THPT Cao Bá Quát BÀI 6 - THỰC HÀNH: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT
 18. Trường THPT Cao Bá Quát BÀI 6 - THỰC HÀNH: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT TIẾN HÀNH THẢO LUẬN VÀ VIẾT THU HOẠCH
 19. Trường THPT Cao Bá Quát BÀI 6 - THỰC HÀNH: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT
 20. Trường THPT Cao Bá Quát BÀI 6 - THỰC HÀNH: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT GIỚI KHỞI SINH

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản