BÀI 6 THỰC HÀNH ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT

Chia sẻ: thao_won_13

I/ MỤC TIÊU : - Nêu được sự đa dạng của thế giới sinh vật thể hiện ở cấp độ tổ chức và đa dạng trong 5 giới - Thấy được giá trị của của sự đa dạng sinh vật và sự cần thiết phải bảo tồn đa dạng sinh vật

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: BÀI 6 THỰC HÀNH ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT

Trường THPT Cao Bá Quát

BÀI 6 - THỰC HÀNH: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬTBÀI 6
THỰC HÀNH
ĐA DẠNG THẾ
GIỚI SINH VẬT
Trường THPT Cao Bá Quát

BÀI 6 - THỰC HÀNH: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT


I/ MỤC TIÊU :
- Nêu được sự đa dạng của thế giới sinh vật thể hiện ở
cấp độ tổ chức và đa dạng trong 5 giới
- Thấy được giá trị của của sự đa dạng sinh vật và sự
cần thiết phải bảo tồn đa dạng sinh vật
Trường THPT Cao Bá Quát

BÀI 6 - THỰC HÀNH: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT

II/ NỘI DUNG


HÃY QUAN SÁT TRANH VẼ VÀ
CÁC ĐOẠN PHIM SAU ĐÂY ĐỂ
THẤY ĐƯỢC SỰ ĐA DẠNG
CỦA SINH GIỚI
Trường THPT Cao Bá Quát

BÀI 6 - THỰC HÀNH: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT
Trường THPT Cao Bá Quát

BÀI 6 - THỰC HÀNH: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT
GIỚI KHỞI SINH
Trường THPT Cao Bá Quát

BÀI 6 - THỰC HÀNH: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT
GIỚI PROTISTA
Trường THPT Cao Bá Quát

BÀI 6 - THỰC HÀNH: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT
GIỚI NẤM (FUNGI)
Trường THPT Cao Bá Quát

BÀI 6 - THỰC HÀNH: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT
GIỚI ĐỘNG VẬT (Animalia)
GIỚI THỰC VẬT (Plantae)
Trường THPT Cao Bá Quát

BÀI 6 - THỰC HÀNH: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT
CẤU TRÚC TẾ BÀO
CẤU TRÚC TẾ BÀO SINH CẤU TRÚC TẾ BÀOTHỰC
ĐỘNG VẬT
VẬT TIỀN NHÂN V ẬT
Trường THPT Cao Bá Quát

BÀI 6 - THỰC HÀNH: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT
PHẨY KHUẨN
HIV
Trường THPT Cao Bá Quát

BÀI 6 - THỰC HÀNH: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT
BIÊN ĐỘ DAO ĐỘNG VỀ ĐỘ LỚN CÁC BẬC CẤU TRÚC
CỦA CƠ THỂ SỐNG VÀ KHẢ NĂNG QUAN SÁT CỦA MẮT
NGƯỜI, KÍNH HIỂN VI QUANG HỌC CÙNG KÍNH HIỂN VI
ĐIỆN TỬ
Trường THPT Cao Bá Quát

BÀI 6 - THỰC HÀNH: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT
HỆ SINH THÁI
Trường THPT Cao Bá Quát

BÀI 6 - THỰC HÀNH: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT
Vi sinh v Ët
Trường THPT Cao Bá Quát

BÀI 6 - THỰC HÀNH: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT
Trường THPT Cao Bá Quát

BÀI 6 - THỰC HÀNH: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT
Trường THPT Cao Bá Quát

BÀI 6 - THỰC HÀNH: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT
Trường THPT Cao Bá Quát

BÀI 6 - THỰC HÀNH: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT
Trường THPT Cao Bá Quát

BÀI 6 - THỰC HÀNH: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT
TIẾN HÀNH THẢO
LUẬN VÀ VIẾT THU
HOẠCH
Trường THPT Cao Bá Quát

BÀI 6 - THỰC HÀNH: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT
Trường THPT Cao Bá Quát

BÀI 6 - THỰC HÀNH: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT
GIỚI KHỞI SINH
Trường THPT Cao Bá Quát

BÀI 6 - THỰC HÀNH: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT
GIỚI PROTISTA
Trường THPT Cao Bá Quát

BÀI 6 - THỰC HÀNH: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT
GIỚI NẤM (FUNGI)
Trường THPT Cao Bá Quát

BÀI 6 - THỰC HÀNH: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT
GIỚI ĐỘNG VẬT (Animalia)
GIỚI THỰC VẬT (Plantae)
Trường THPT Cao Bá Quát

BÀI 6 - THỰC HÀNH: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT
CẤU TRÚC TẾ BÀO
CẤU TRÚC TẾ BÀO SINH CẤU TRÚC TẾ BÀOTHỰC
ĐỘNG VẬT
VẬT TIỀN NHÂN V ẬT
Trường THPT Cao Bá Quát

BÀI 6 - THỰC HÀNH: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT
PHẨY KHUẨN
HIV
Trường THPT Cao Bá Quát

BÀI 6 - THỰC HÀNH: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT
BIÊN ĐỘ DAO ĐỘNG VỀ ĐỘ LỚN CÁC BẬC CẤU TRÚC
CỦA CƠ THỂ SỐNG VÀ KHẢ NĂNG QUAN SÁT CỦA MẮT
NGƯỜI, KÍNH HIỂN VI QUANG HỌC CÙNG KÍNH HIỂN VI
ĐIỆN TỬ
Trường THPT Cao Bá Quát

BÀI 6 - THỰC HÀNH: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT
HỆ SINH THÁI
Trường THPT Cao Bá Quát

BÀI 6 - THỰC HÀNH: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT
Vi sinh v Ët
Trường THPT Cao Bá Quát

BÀI 6 - THỰC HÀNH: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT
Trường THPT Cao Bá Quát

BÀI 6 - THỰC HÀNH: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT
Trường THPT Cao Bá Quát

BÀI 6 - THỰC HÀNH: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT
Trường THPT Cao Bá Quát

BÀI 6 - THỰC HÀNH: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT
Trường THPT Cao Bá Quát

BÀI 6 - THỰC HÀNH: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản