BÀI 6: XỬ LÍ BẢNG TRONG POWERPOINT 2003

Chia sẻ: Bùi Văn Tiến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
782
lượt xem
100
download

BÀI 6: XỬ LÍ BẢNG TRONG POWERPOINT 2003

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài 6: xử lí bảng trong powerpoint 2003', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI 6: XỬ LÍ BẢNG TRONG POWERPOINT 2003

 1. TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Buôn Ma Thuột BÀI 6 XỬ LÍ BẢNG TRONG POWERPOINT 2003 Saturday, July 17, 2010 BÙI VĂN TiẾN 1 Ñaëng Höõu Hoaøng
 2. CHÈN MỘT BẢNG BIỂU MỚI Cách 1: Trường hợp chọn mẫu bố cục có sẵn trong Slide Layout Click đúp để chèn bảng biểu mới Saturday, July 17, 2010 2 Xuất hiện hộp thoại Insert Table
 3. Cách 2: Trường hợp chọn mẫu bố cục là trang trắng * Trên thanh menu, chọn Insert  Table Click Saturday, July 17, 2010 3 Xuất hiện hộp thoại Insert Table
 4. Hộp thoại Insert Table Click Khai báo số cột cho bảng Khai báo số dòng cho bảng Thanh TABLES AND BORDERS Saturday, July 17, 2010 4
 5. * Trên thanh công cụ chuẩn, chọn Click Kéo rê chuột để tạo số cột và số hàng cho bảng Click * Trên thanh công cụ chuẩn, chọn Saturday, July 17, 2010 5 Xuất hiện thanh Tables and Borders
 6. Thanh Tables and borders Vẽ bảng (con trỏ chuột có dạng Canh theo lề trên hình cây bút chì) Tách ô Xoá bảng Kiểu đường viền Ghép ô Canh giữa theo Độ rộng đường viền chiều dọc Nhóm màu đường viền Canh dưới Nhóm lệnh tạo đường viền Phân bố hàng Nhóm màu nền Phân bố cột Nhóm lệnh về bảng Saturday, July 17, 2010 6
 7. Thanh Tables and borders_Border Style Click Saturday, July 17, 2010 7
 8. Thanh Tables and borders_Border Width Click Saturday, July 17, 2010 8
 9. Thanh Tables and borders_Border Color Click Thanh Tables and borders_Outside Borders Click Saturday, July 17, 2010 9
 10. Thanh Tables and borders_Fill Color Click Saturday, July 17, 2010 10
 11. Thanh Tables and borders_Table Click Chèn bảng Chèn cột từ bên trái Chèn cột từ bên phải Chèn dòng vào phía trên Chèn dòng vào phía dưới Xoá cột Xoá dòng Ghép ô Tách ô Đường viền và nền Chọn bảng Saturday, July 17, 2010 Chọn cột 11 Chọn dòng
 12. NHẬP NỘI DUNG VÀO BẢNG Một bảng được cấu trúc thành từng cột và từng dòng. Giao của các cột và dòng gọi là ô (cell). Mỗi ô chứa một nội dung độc lập. Có thể định dạng riêng cho từng ô như mẫu chữ, màu chữ, cỡ chữ, màu nền,… Để di chuyển con trỏ từ ô này sang ô trong cùng một dòng, nhấn phím Tab hoặc Shift - Tab Để di chuyển con trỏ từ dòng này sang dòng khác trong cùng một cột, nhấn phím  hoặc  Saturday, July 17, 2010 12
 13. THAY ĐỔI VỊ TRÍ CỦA BẢNG Click chuột lên khung bao bảng cần di chuyển để chọn nó. Lúc đó xung quanh khung bao bảng sẽ có 8 nút vuông dùng để điều chỉnh khung bao bảng . Đặt con trỏ chuột vào khung bao bảng sao cho có dạng mũi tên 4 đầu Kéo chuột đến vị trí phù hợp thì nhả chuột Saturday, July 17, 2010 13
 14. THAY ĐỔI KÍCH THƯỚC BẢNG Click chuột lên khung bao bảng cần thay đổi kích thước. Lúc đó xung quanh khung bao bảng sẽ có 8 nút vuông dùng để điều chỉnh khung bao bảng . Đặt con trỏ chuột vào khung bao bảng sao cho có dạng mũi tên 2 đầu Kéo chuột để thay đổi độ rộng Kéo chuột để thay đổi kích thước theo hai chiều Saturday, July 17, 2010 Kéo chuột để thay đổi độ dài 14
 15. THAY ĐỔI ĐỘ RỘNG CỘT VÀ DÒNG Click chuột lên khung bao bảng cần thay đổi kích thước. Lúc đó xung quanh khung bao bảng sẽ có 8 nút vuông dùng để điều chỉnh khung bao bảng . Đặt con trỏ chuột vào đường biên bên phải (hoặc đường nằm ngang) sao cho có dạng mũi tên 2 đầu Kéo chuột để thay đổi độ cao dòng (kéo lên trên thì nới rộng dòng thứ hai và thu hẹp dòng thứ nhất, và ngược lại) Kéo chuột để thay đổi độ rộng cột (kéo sang phải thì nới rộng Saturday, July 17, 2010 cột thứ nhất và thu hẹp cột thứ 15 hai, và ngược lại)
 16. CHÈN THÊM CỘT VÀO BẢNG Đặt con trỏ chuột vào một ô cần chọn Trên thanh Tables and borders, chọn Click Chọn cột Saturday, July 17, 2010 16 Cột (có con trỏ chuột) được bôi đen
 17. Chọn Insert Columns to the Left / Insert Columns to the Right Chèn cột từ bên trái Chèn cột từ bên phải Saturday, July 17, 2010 17
 18. XOÁ CỘT TỪ BẢNG Đặt con trỏ chuột vào một ô cần chọn Trên thanh Tables and borders, chọn Click Chọn cột Saturday, July 17, 2010 18 Cột (có con trỏ chuột) được bôi đen
 19. Chọn Delete Columns Click Saturday, July 17, 2010 19
 20. CHÈN THÊM DÒNG VÀO BẢNG Đặt con trỏ chuột vào một ô cần chọn Trên thanh Tables and borders, chọn Click Chọn dòng Saturday, July 17, 2010 20 Dòng (có con trỏ chuột) được bôi đen
Đồng bộ tài khoản