Bài 7: ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ y = ax ( a khác 0)

Chia sẻ: paradise1

Hiểu được ý nghĩa khái niệm đồ thị hàm số y = ax ( a  0). - Ý nghĩa của hàm số trong thực tiễn và nghiên cứu hàm số. - Biết cáchvẽ đồ thị của hàm số y = ax ( a  0). II. Chuẩn bị: -GV: Thước, phấn màu, bảng phụ. -HS: Bảng nhóm. III. Tiến trình: 1) Kiểm trabài cũ: Cho HS làm bài 37/SGK-68 Lớp nhận xét, GV cho điểm.

Nội dung Text: Bài 7: ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ y = ax ( a khác 0)

Bài 7: ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ y = ax ( a  0)I Mục đích-yêu cầu:

- Hiểu được ý nghĩa khái niệm đồ thị hàm số y = ax ( a  0).

- Ý nghĩa của hàm số trong thực tiễn và nghiên cứu hàm số.

- Biết cáchvẽ đồ thị của hàm số y = ax ( a  0).

II. Chuẩn bị:

-GV: Thước, phấn màu, bảng phụ.

-HS: Bảng nhóm.

III. Tiến trình:

1) Kiểm trabài cũ:

Cho HS làm bài 37/SGK-68

Lớp nhận xét, GV cho điểm.

2) Bài mới:

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng

Hoạt động 1: Đồ thị hàm số là gì?(7’)

- Gọi 2 Hs đọc đề. - HS đọc ?1. 1) Đồ thị hàm số là gì?

- Gọi 2 HS lần lượt lên - 2 HS lên bảng. ?1

bảng làm câu a và b. - Lớp làm vào tập. x - - 0 0,5 1,5

- GV giới thiệu: Tập 2 1
hợp các điểm Biểu diễn y 3 2 - 1 -2

các cặp số như thế gọi 1

a) x, y  = {(-
là đồ thị của hàm số y

= f(x) - HS trả lời. 2,3);(1;2);(0;-1);

- Gv đặt câu hỏi: (0,5;1);(1,5;-2)}

Vậy đồ thị hàm số b)

được ĐN như thế nào?
- ĐN: SGKHoạt động 2: Đồ thị của hàm số y = a.x (a  0) (19’)
- Gọi 2 HS đọc ?2 - HS đọc đề. 2) Đồ thị của hàm số y =

- Gọi 3 HS lên bảng - 3 Hs lên bảng. a.x (a  0)

làm ?2 - Hình dạng của đồ thị ?2

- Cho HS rút ra nhận là một đường thẳng. y = 2.x

xét về hình dạng đồ thị a) (-2;-4); (-1;-2); (0;0);

hàm số (1;2); (2;4)

y = ax ( a  0)

- Gv khẳng định:đồ thị

hàm số y = ax ( a  0) là

đường thẳng đi qua gốc

toạ độ. - Muốn vẽ đồ thị hàm

-Làm ?3 số y = a.x ta cần xác

- Làm ?4. định 2 điểm vì qua 2

- GV dặt câu hỏi: điểm ta đã vẽ được

Muốn vẽ đồ thị hàm số đường thẳng.

y = a.x ta cần xác định +Đồ thị hàm số luôn đi

mấy điểm? Vì sao? qua điểm O(0;0)

- Đặt câu hỏi: + Nêu cách tìm một

?3
+ Đồ thị hàm số luôn đi điểm thuộc vào đồ thị:

Để vẽ đồ thị hàmsố y =
qua điểm nào? Lấy giá trị x  0 thay
+ Nêu cách tìm một vào hàm số ta tìm được ax ta cần bíêt hai điểm

điểm thuộc vào đồ thị? giá trị tương ứng của y. thuộc vào đồ thị.

- Vận dụng làm ?2 Nhận xét: SGK
III. Củng cố và nâng cao:

- Làm bài 39; 40; 41/SGK-71,72

- Hoạt động nhóm 45/SGK-72

- Nhắc lại cách vẽ đồ thị hàm số.

IV. Dặn dò:

- Học bài.

- Làm 42, 43, 44/SGK-72

V. Rút kinh nghiệm:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản