Bài 8: Quang hợp ở thực vật

Chia sẻ: ntgioi120401

Quang hợp ở thực vật là quá trình biến đổi năng lượng ánh sáng mặt trời được diệp lục hấp thụ thành năng lượng hóa học khi tổng hợp cacbohidrat, giải phóng oxi từ CO2 và nước. Phương trình tổng quát:

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài 8: Quang hợp ở thực vật

Quang hợp ở thực vật là quá trình biến
đổi năng lượng ánh sáng mặt trời được
diệp lục hấp thụ thành năng lượng hóa
học khi tổng hợp cacbohidrat, giải phóng
oxi từ CO2 và nước.
Phương trình tổng quát:
6CO2 + 12H2O C6H12O6+6O2 +6H2O
Cung cấp nguồn chất hữu
cơ làm thức ăn ,nguyên liệu
sản xuất công nghiệp và
dược liệu cho con người.
Sản xuất và tích lũy năng
lượng duy trì sự sống của sinh
giới(quang năng hóa năng)
Điều hòa O2 và CO2 trong
khong khí bảo vệ, duy trì
sinh giới.
Đặc điểm
Ý nghĩa
(bên ngoài)
Diện tích Hấp thụ được nhiều
bề mặt lớn tia sáng
Phiến lá Thuận lợi cho hệ thống
khí CO2 và O2 khuyếch
mỏng , lớp
tán vào ra dễ dàng
biểu bì có khí
khổng
Đặc điểm
Ý nghĩa
(bên trong)
Hấp thụ được nhiều
Mô giậu có nhiều
ánh sáng chiếu trực
diệp lục,ngay dưới
lớp biểu bì trên của tiếp lên mặt trên lá
lá , xếp sít nhau.
TB mô xốp phân Chứa CO2 , thuận
bố cách xa nhau lợi cho trao đổi khí
tạo nên khoảng trong quang hợp
rỗng
Đặc điểm
Ý nghĩa
(bên trong)
Hệ gân lá có Vận chuyển nước,
mạch dẫn xuất phát ion khoáng và sản
từ bó mạch ở cuống phẩm quang hợp
lá đến từng TB nhu
mô của lá.
Lục lạp là bào quan
Trong lá có
tham gia vào quá trình
nhiều lục lạp
quang hợp
> Có 2 lớp: màng ngoài & màng trong.
> Các túi dẹt (tilakoit) xếp chồng thành grana.
> Trên màng tilakoit chứa enzim và hệ sắc tố
quang hợp.
> Trong chất nền chứa ribosome ARN, AND
và các hạt tinh bột.
> Chức năng: chuyển hóa năng lượng ánh
sáng năng lượng hóa học.
HỆ SẮC TỐ


DIỆP LỤC CARÔTENÔIT
(sắc tố chính) (sắc tố phụ)


DIỆP DIỆP XANTÔPHYL CARÔTEN
LỤC A LỤC B
> DL làm cho lá màu xanh
> Carôtenôit tạo nên màu đỏ, cam,vàng
cho lá, quả, củ
>Diệp lục a: trực tiếp tham
gia chuyển hóa năng lương
ánh sáng năng lương hóa
học trong ATP & NADPH.
> Các sắc tố khác: hấp thụ
và truyền năng lương ánh
sáng cho DL a :
Carotenoit DL b DL
a DL a ở trung tâm
phản ứng.
Cột A Cột B Trả lời
c
1……
1.Lá có bản a.Trao đổi không khí, nước
d
rộng 2……
b.Chứa lục lạp thực hiện QH
e
3……
2.Cuống,gân c.Hấp thụ được nhiều Á S
b
4……
lá d.Vận chuyển nước, khoáng
3.Biểu bì và các chất hữu cơ
a
5……
4.Mô giậu e.Bảo vệ
5.Khí khổng f.Tổng hợp ATP, C6H12O6
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản