BÀI 8: THIẾT KẾ SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TRONG POWERPOINT 2003

Chia sẻ: Bùi Văn Tiến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
1.507
lượt xem
133
download

BÀI 8: THIẾT KẾ SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TRONG POWERPOINT 2003

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài 8: thiết kế sơ đồ tổ chức trong powerpoint 2003', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI 8: THIẾT KẾ SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TRONG POWERPOINT 2003

 1. TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Buôn Ma Thuột BÀI 8 THIẾT KẾ SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TRONG POWERPOINT 2003 Saturday, July 17, 2010 BÙI VĂN TiẾN 1 Ñaëng Höõu Hoaøng
 2. CHÈN MỘT BIỂU ĐỒ Cách 1: Trường hợp chọn mẫu bố cục có sẵn trong Slide Layout Click đúp để chèn bảng biểu mới Saturday, July 17, 2010 2 Xuất hiện hộp Diagram Gallery
 3. Cách 2: Trường hợp chọn mẫu bố cục là trang trắng * Trên thanh menu, chọn Insert  Diagram Xuất hiện hộp Diagram Gallery Click Saturday, July 17, 2010 3
 4. LÀM VIỆC VỚI ORGANIZATION CHART Trong hộp Diagram Gallery, chọn Organization Chart Click đúp Saturday, July 17, 2010 Chọn 4 Xuất hiện Organization Chart và sơ đồ mẫu
 5. Sau khi click chọn Organization Chart, trong vùng làm việc xuất hiện Thanh Organization Chart Click vào để nhập tên Saturday, July 17, 2010 Sơ đồ tồ chức mẫu 5
 6. Thanh Organization Chart, chọn Insert Shape Chọn Tạo một ô con với ô chọn Tạo một ô đồng cấp với ô chọn Tạo một ô phụ với ô chọn Saturday, July 17, 2010 6
 7. Thanh Organization Chart, chọn Layout Chọn Bố trí chuẩn Bố trí kiểu treo Bố trí kiểu treo trái Bố trí kiểu treo phải Saturday, July 17, 2010 7
 8. Thanh Organization Chart, chọn Select Chọn Chọn mức Chọn nhánh Tất cả đường nối Saturday, July 17, 2010 8
 9. Thanh Organization Chart, chọn Fit Text (Chữ khít với ô) Chọn Saturday, July 17, 2010 9
 10. Thanh Organization Chart, chọn Autoformat Chọn Chọn các kiểu Chọn Saturday, July 17, 2010 10
 11. LÀM VIỆC VỚI CYCLE DIAGRAM Trong hộp Diagram Gallery, chọn Cycle Diagram Click đúp Saturday, July 17, 2010 Chọn 11 Xuất hiện thanh Diagram và sơ đồ mẫu
 12. Sau khi click chọn Cycle Diagram, trong vùng làm việc xuất hiện Thanh Diagram Click vào để nhập tên Saturday, July 17, 2010 Sơ đồ tồ chức mẫu 12
 13. Thanh Diagram, chọn Insert Shape Chọn Saturday, July 17, 2010 13
 14. Thanh Diagram, chọn Move Shape Backward Chọn Thanh Diagram, chọn Move Shape Forward Chọn Saturday, July 17, 2010 14
 15. Thanh Diagram, chọn Reverse Diagram Chọn Saturday, July 17, 2010 15
 16. Thanh Diagram, chọn Layout Chọn Sơ đồ khít với nội dung Mở rộng sơ đồ Đưa sơ đồ trở về kích thước ban đầu Saturday, July 17, 2010 16
 17. Thanh Diagram, chọn AutoFormat Chọn Chọn các kiểu Chọn Saturday, July 17, 2010 17
 18. Thanh Diagram, chọn Change to Chọn Dạng tia Dạng chóp Dạng giao Dạng bia Saturday, July 17, 2010 18
 19. LÀM VIỆC VỚI RADIAL DIAGRAM Trong hộp Diagram Gallery, chọn Radial Diagram Click đúp Saturday, July 17, 2010 Chọn 19 Xuất hiện thanh Diagram và sơ đồ mẫu
 20. LÀM VIỆC VỚI PYRAMID DIAGRAM Trong hộp Diagram Gallery, chọn Pyramid Diagram Click đúp Saturday, July 17, 2010 Chọn 20 Xuất hiện thanh Diagram và sơ đồ mẫu
Đồng bộ tài khoản