Bài 8 : THỰC HÀNH: ĐIỀU CHẾ, TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA ESTE VÀ CABOHIĐRAT

Chia sẻ: paradise5

Mục đích, cách tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm :  Điều chế etyl axetat.  Phản ứng xà phòng hoá chất béo.  Phản ứng của glucozơ với Cu(OH)2.  Phản ứng của hồ tinh bột với iot. Kĩ năng  Sử dụng dụng cụ hoá chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên.  Quan sát, nêu hiện tượng thí nghiệm, giải thích và viết các phương trình hoá học, rút ra nhận xét.  Viết tường trình thí nghiệm....

Nội dung Text: Bài 8 : THỰC HÀNH: ĐIỀU CHẾ, TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA ESTE VÀ CABOHIĐRAT

Bài 8 : THỰC HÀNH:

ĐIỀU CHẾ, TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA ESTE VÀ CABOHIĐRAT

I. MỤC TIÊU:

A. Chuẩn kiến thức và kỹ năng

Kiến thức

Biết được :

Mục đích, cách tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm :

 Điều chế etyl axetat.

 Phản ứng xà phòng hoá chất béo.

 Phản ứng của glucozơ với Cu(OH)2.

 Phản ứng của hồ tinh bột với iot.

Kĩ năng

 Sử dụng dụng cụ hoá chất để tiến hành an toàn, thành công các thí

nghiệm trên.

 Quan sát, nêu hiện tượng thí nghiệm, giải thích và viết các phương

trình hoá học, rút ra nhận xét.

 Viết tường trình thí nghiệm.

B. Trọng tâm

 Điều chế este;
 Xà phòng hóa chất béo, glucozơ tác dụng với Cu(OH)2/NaOH và tinh

bột tác dụng với I2.

II. CHUẨN BỊ:

1. Dụng cụ: Ống nghiệm, bát sứ nhỏ, đũa thuỷ tinh, ống thuỷ tinh, nút cao

su, giá thí nghiệm, giá để ống nghiệ m, đèn cồn, kiềng sắt.

2. Hoá chất: C2H5OH, CH3COOH nguyên chất; dung dịch: NaOH 4%,

CuSO4 5%; glucozơ 1%; NaCl bão hoà; mỡ hoặc dầu thực vật; nước đá.

III. PHƯƠNG PHÁP: Các nhóm HS tiến hành thí nghiệm và viết bản

tường trình theo mẫu.

IV. TIẾN TRÌNH BÀY DẠY:

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ: Không kiể m tra.

3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC

Hoạt động 1

 GV nêu mục tiêu, yêu cầu, nhấn mạnh

những điểm cần chú ý trong tiết thực hành.

 GV hướng dẫn HS lắp ráp thiết bị điều chế

etyl axetat, thao tác dùng đũa thuỷ tinh khuấy

đều trong thí nghiệ m về phản ứng xà phòng
hoá.

Thí nghiệm 1: Điều chế etyl axetat
Hoạt động 2

 HS tiến hành thí nghiệ m như hướng dẫn

trong SGK.

 GV hướng dẫn HS quan sát hiện tượng

xảy ra trong quá trình thí nghiệm. HS quan

sát mùi và tính tan của este điều chế được.

Thí nghiệm 2: Phản ứng xà phòng
Hoạt động 3

 HS tiến hành thí nghiệ m như hướng dẫn hoá.

trong SGK.

 GV hướng dẫn HS quan sát lớp chất rắn,

trắng nhẹ nổi trên bề mặt bát sứ, đó là muối

natri của axit béo.

 Cần lưu ý phài dùng đũa thuỷ tinh khuấy

đều hỗn hợp trong bát sứ có thêm vài giọt

nước để hỗn hợp không cạn đi.

Thí nghiệm 4: Phản ứng của tinh bột
Hoạt động 4

 HS tiến hành thí nghiệ m như hướng dẫn với iot

trong SGK.

Hoạt động 5
- GV nhận xét, đánh giá buổi thực hành.

- HS thu dọn dụng cụ, hoá chất, vệ sinh

phòng thí nghiệm, lớp học, viết bản tường

trình.

- Qua việc thu dọn dụng cụ hóa chất GV giáo

dục HS ý thức bảo vệ môi trườngV. DẶN DÒ:

* Viết bài tường trình thí nghiệm theo mẫu sau:

Mẫu báo cáo thí nghiệm:

Họ và tên học sinh: Tên bài

thực hành:

TT TÊN TN CÁCH TIẾN HIỆN TƯỢNG GIẢI THÍCH

HÀNH TN

1

2

3

* Tiết sau kiểm tra viết 1 tiết.
* Kinh

nghiệm:………………………………………………………………………

…………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản