Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á

Chia sẻ: naibambi115

Hiểu rõ tình hình phát triển các ngành kinh tế ở các nước và vùng lãnh thổ Châu Á . - Thấy rõ xu hướng phát triển hiện nay của các nước và vùng lãnh thổ của Châu Á , ưu tiên phát triển công nghiệp , dịch vụ , nâng cao đời sống người dân

Nội dung Text: Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á

Bài : 8 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ

XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á

I. MỤC TIÊU :

* Giúp cho Hs :

- Hiểu rõ tình hình phát triển các ngành kinh tế ở các nước và vùng lãnh thổ

Châu Á .

- Thấy rõ xu hướng phát triển hiện nay của các nước và vùng lãnh thổ của Châu

Á , ưu tiên phát triển công nghiệp , dịch vụ , nâng cao đời sống người dân

II. CHUẨN BỊ :

Bản đồ kinh tế Châu Á : , 1 số bảng số liệu thống kê về lượng khai thác khoáng

sản , về sản xuất lúa gạo …

III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC :

1. ỔN định lớp : (1p) Báo cáo sĩ số .

2. Kiểm tra bài cũ : (4p)

- Em hãy cho bàiết , Tại sao Nhật Bản lại trở thành nước phát triển nhát của

Châu A ?

- Những nước có thu nhập cao tập trung nhiều nhất ở những khu vực nào ? (

Đ.Á ; T.N.Á )

3. Bài mới (35p) :
- Giới thiệu bài : Trong những thập kỹ cuối thế kỷ XX , các Châu á đẩy mạnh

phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hoá , hiện đại hoá . Nhưng nhìn chung

sự phát triển của các nước chưa đều , nhưng cũng có nhiều nước đạt được 1 số

thành tựu to lớn được thể hiện qua bài 8Hoạt động của GV và HS Nội dung

 Hoạt động 1 : cả lớp . 1. Nông nghiệp :

- TQ : H 8.1 cho bàiết :

? Các nước thuộc Đông Á , Đông nam Á , Nam Á có

các loại cây trồng , vật nuôi chủ yếu nào ?

- Cây trồng : lúa gạo , lúa mì , ngô , chè , dừa

- vật nuôi : Trâu , bò , lợn cừu

? Khu vực Tây Nam Á và các vùng nội địa có những

loại cây trồng vậy nuôi nào phổ bàiến nhất ?

- Cây trồng : chà là , cam , lúa mì .

- Vật nuôi : cừu , trâu bò , ít lợn ; còn xứ lạnh nuôi

tuần lộc .

 Qua đó ta thấy 2 khu vực cây trồng vật nuôi ở nơi

gió mùa và lục địa . Ở khí hậu gió mùa nông nghiệp

phát triển mạnh trong đó cây lúa gạo có vai trò quan
trọng .

? H 8.2 cho bàiết những nước nào sản xuất nhiều lúa

gạo và tỷ lệ so với thế giới là bao nhiêu ?

- Nhất : Trung Quốc (28,7% ) ; nhì : An Độ ( 22,9%) - Ngày nay , tình hình phát

; thứ 3 : In-đô-nê-si-a 8,9% triển kinh tế – xã hội ở các

? Những thành tựu về nông nghiệp của các nước nước Châu Á đã có những

Châu Á được bàiểu hiện như thế nào ? thành tựu đto lớn .

+ Sản lượng lúa gạo của toàn châu lục cao , chiếm

93% sản lượng lúa gạo của toàn thế giới . - Trong nông nghiệp , trước

+ Hai nươc sđông dân nhất thế giới : TQ và An Độ kia nhiều nước thiếu lương

trước đây thiếu lương thực , nay dã đủ dùng và còn thực . Nay đã đủ dùng mà

thừa để xuất khẩu . còn để xuất khẩu : Thái Lan

+ Thái lan , Việt nam trước không đủ lương thực nay , Việt nam , An Độ …

trở thành các nước xuất khẩu đứng nhất , nhì trên thế

giới 2. Công nghiệp và dịch vụ

 Hoạt động 2 : Cá nhân

- H 7.2 cho bàiết : - Nhật bản và Hàn Quốc là

? Tỷ trọng giá trị dịch vụ trong cơ cấu GDP của Nhật những nước có trình độ

bản và Hàn Quốc là bao nhiêu ? phát triển cao , đời sống

- Nhật 66,4% ; Hàn Quốc 54,1% nhân dân các nước này
? Mối quan hệ giữa tỷ trọng giá trị dịch vụ trong cơ được nâng cao rõ rệt .

cấu GDP

với GDP theo đầu người của Nhật , Hàn Quốc như

thế nào với nhau ?

+ Ở các nước có tỷ trọng giá trị dịch vụ cao trong

GDP thì GDP đầu người cũng cao .

+ Trái lại , các nước có tỷ trọng giá trị dịch vụ thấp

trong GDP thì GDP đầu người cũng thấp .4. Cũng cố : (4p) Bài tập trắc nghiệm

5. Dặn dò : (1p) Về học bài . Làm bài tập 3 sgk . Chuẩn bị bài 9
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản