BÀI 9: CHÈN ÂM THANH VÀ PHIM TRONG POWERPOINT 2003 #1

Chia sẻ: vantien2268

Tham khảo tài liệu 'bài 9: chèn âm thanh và phim trong powerpoint 2003 #1', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: BÀI 9: CHÈN ÂM THANH VÀ PHIM TRONG POWERPOINT 2003 #1

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Buôn Ma Thuột

BÀI 9
CHÈN ÂM THANH VÀ PHIM
TRONG POWERPOINT 2003
#1
Saturday, July 17, 2010 BÙI VĂN TiẾN 1
Ñaëng Höõu Hoaøng
CHÈN ÂM THANH TỪ MỘT FILE

Muốn chèn một đoạn âm thanh vào Powerpoint, trước hết phải đưa đoạn
âm thanh đó vào máy tính thành một file âm thanh

Trên thanh menu, chọn Insert, chọn Movies and Sounds, chọn Sound from file
Click
Saturday, July 17, 2010 2

Xuất hiện hộp thoại Insert Sound
Hộp thoại Insert Sound

Click để tìm và mở thư mục
chứa file âm thanh cần chèn
Click
Saturday, July 17, 2010 3
Click
Xuất hiện hộp thoại thông báo
CHÈN ÂM THANH TỪ CLIP ORGANIZER

Trên thanh menu, chọn Insert, chọn Movies and Sounds, chọn Sound from Clip
Organizer
Click
Saturday, July 17, 2010 4

Trong khung Taskbar, xuất hiện khung Clip Art
Trong khung tác vụ Clip Art,
chọn
Click
Saturday, July 17, 2010 5

Xuất hiện hộp thoại thông báo
Hộp thoại thông báo
File âm thanh
tự động khi bắt
File âm thanh không chạy tự động,
đầu chạy Slide
chờ đến khi nào click chuột, file âm
show
thanh mới chạy
Saturday, July 17, 2010 6
Trên vùng làm việc, xuất hiện biểu tượng của “loa”
Biểu tượng
Saturday, July 17, 2010 7
LÀM VIỆC VỚI ÂM THANH

Click phải vào biểu tượng “loa”,xuất hiện hộp menuPhát âm thanh. Khi click vào
thì âm thanh sẽ được phát ra
để nghe thử


Hiệu chỉnh âm
thanhThiết lập sự hành động
của âm thanh

Định dạng khung
ảnh (Loa)


Saturday, July 17, 2010 8
HIỆU CHỈNH ÂM THANH

Khi click vào Edit Sound Object, xuất hiện hộp thoại

Click để lặp lại âm
thanh cho đến khi
ngừng
Click để tăng giảm mức
âm thanh
Click để ẩn biểu
tượng âm thanh
khi chạy slide show
Click
Saturday, July 17, 2010 9
THIẾT LẬP HÀNH ĐỘNG ÂM THANH

Khi click vào mục Action Setting, xuất hiện hộp thoại Action Setting

* Trong trang Mouse Click, chọn * Trong trang Mouse Over, chọn
các tuỳ chọn sau đó click OK các tuỳ chọn sau đó click OK
Saturday, July 17, 2010 10
ĐỊNH DẠNG BIỂU TƯỢNG ÂM THANH

Khi click vào mục Format Picture, xuất hiện hộp thoại Format Picture
Saturday, July 17, 2010 11
CHÈN ÂM THANH VÀO HIỆU ỨNG CHUYỂN TIẾP TRÊN SLIDE

Trong khung tác vụ Slide Transition, trong phần Modify transition

Click Click chọn
âm thanh
mặc định

Click chọn
âm thanh
khác
Click chọn hiển
thị, sau đó
nhấn ESC để
trở về chế độ
xem NormalSaturday, July 17, 2010 12
CHÈN PHIM TỪ MỘT FILE

Muốn chèn một đoạn phim vào Powerpoint, trước hết phải đưa đoạn phim
đó vào máy thành một file âm thanh

Trên thanh menu, chọn Insert, chọn Movies and Sounds, chọn Movie from file
Click
Saturday, July 17, 2010 13

Xuất hiện hộp thoại Insert Movie
Hộp thoại Insert Movie

Click để tìm và mở thư mục
chứa file phim cần chèn
Click
Saturday, July 17, 2010 Click 14

Xuất hiện hộp thoại thông báo
Hộp thoại thông báo
File phim tự
động khi bắt
File phim không chạy tự động, chờ
đầu chạy Slide
đến khi nào click chuột, file phim mới
show
chạy
Saturday, July 17, 2010 15
Trên vùng làm việc, xuất hiện
Saturday, July 17, 2010 16
LÀM VIỆC VỚI PHIM


Click phải vào khung phim, xuật hiện hộp menu
Phát phim. Khi click vào
thì đoạn phim sẽ được
phát ra để xem thử


Hiệu chỉnh đoạn
phim và âm thanh
đoạn phim

Thiết lập sự hành động
của đoạn phim

Định dạng khung
đoạn phim
Saturday, July 17, 2010 17
HIỆU CHỈNH PHIM VÀ ÂM THANH PHIM

Khi click vào Edit Movie Object, xuất hiện hộp thoại
Click để khi phát xong
phim sẽ quay trở lại vị
Click để lặp lại việc
trí ban đầu
phát phimcho đến khi
ngừng
Click để tăng giảm mức
Click để ẩn đối âm thanh
tượng khung chứa
phim khi chạy
slide show


Click để hiển thị
phim khi phát với
chế độ toàn màn
hình
Click
Saturday, July 17, 2010 18
THIẾT LẬP HÀNH ĐỘNG PHIM

Khi click vào mục Action Setting, xuất hiện hộp thoại Action Setting

* Trong trang Mouse Click, chọn * Trong trang Mouse Over, chọn
các tuỳ chọn sau đó click OK các tuỳ chọn sau đó click OK
Saturday, July 17, 2010 19
ĐỊNH DẠNG KHUNG HÌNH PHIM

Khi click vào mục Format Picture, xuất hiện hộp thoại Format Picture
Saturday, July 17, 2010 20
CHÈN PHIM _ NHẠC TRONG SLIDE

Trên thanh menu, chọn View  Toolbars  Control Toolbox
Click
Click chọnXuất hiện thanh Control Toolbox
Saturday, July 17, 2010 21
Xuất hiện danh mục
Sau khi click vào Windows Media Player, con trỏ
chuột trở thành dấu + , nhấn chuột trái và giữ nguyên
để vẽ hình chữ nhật. Xuất hiện khung chương trình
Windows Media Player
Click
Saturday, July 17, 2010 22
HIỆU CHỈNH ĐẶC TÍNH PHIM _ NHẠC TRONG SLIDE

Click chuột phải vào khung, xuất hiện


Click phải
Click để chọn
file nhạc cần
dùng


Click để nhập
đường dẫn
mở file phim
Xuất hiện khung Properties,
chọn trang CategorizedSaturday, July 17, 2010 Xuất hiện hộp thoại Windows
23
Media Properties
Hộp thoại Windows Media Properties_General
Click
Saturday, July 17, 2010 24

Xuất hiện hộp thoại Open
Hộp thoại Open

Click để tìm và mở thư mục
chứa file phim cần chèn
Click
Saturday, July 17, 2010 25
Click
Hộp thoại Windows Media Properties_General
Tự động khởi
động
Chạy với
toàn màn
hình
Saturday, July 17, 2010 26
Click
Click
CHÈN PHIM TỪ CLIP ORGANIZER

Trên thanh menu, chọn Insert, chọn Movies and Sounds, chọn Movie from Clip
Organizer
Click
Saturday, July 17, 2010 27

Trong khung Taskbar, xuất hiện khung Clip Art
Trong khung tác vụ Clip Art,
chọn
Click
Saturday, July 17, 2010 28

Xuất hiện hộp thoại thông báo
Hộp thoại thông báo
File phim tự
động khi bắt
File phim không chạy tự động, chờ
đầu chạy Slide
đến khi nào click chuột, file phim mới
show
chạy
Saturday, July 17, 2010 29
Trên vùng làm việc, xuất hiện
Saturday, July 17, 2010 30
LÀM VIỆC VỚI CLIP ORGANIZER

Click phải vào khung Media Clip,xuất hiện hộp menu
Thiết lập sự hành động của
khung hình Clip Organizer
Định dạng khung hình Clip
Organizer


Saturday, July 17, 2010 31

Các hộp thoại Action Settings và Format Picture giống như các phần trên
Hết bài 9.
Chúc thành công!!!

Bài 10: TẠO HIỆU ỨNG HOẠT HÌNH
Saturday, July 17, 2010 Website: http://violet.vn/vantien2268 32

Email: buivantienbmt@gmail.com
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản