Bài 9. THỰC HÀNH: XEM PHIM VỀ CƠ CHẾ NHÂN ĐÔI ADN, PHIÊN MÃ, DỊCH MÃ.

Chia sẻ: paradise8

Biết vận dụng kiến thức đã học để phân tích sơ đồ diễn biến của quá trình nhân đôi ADN, phiên mã và dịch mã 2. Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng quan sát, tính sáng tạo trong các tình huống khác nhau II. Phương tiện: - Đĩa CD về diễn biến quá trình nhân đôi ADN, phiên mã, dịch mã. - Thiết bị dạy học:máy vi tính, máy chiếu,tranh ảnh .

Nội dung Text: Bài 9. THỰC HÀNH: XEM PHIM VỀ CƠ CHẾ NHÂN ĐÔI ADN, PHIÊN MÃ, DỊCH MÃ.

Bài 9. THỰC HÀNH: XEM PHIM VỀ CƠ CHẾ NHÂN ĐÔI ADN,

PHIÊN MÃ, DỊCH MÃ.

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- biết vận dụng kiến thức đã học để phân tích sơ đồ diễn biến của quá trình

nhân đôi ADN, phiên mã và dịch mã

2. Kĩ năng:

- Rèn luyện kĩ năng quan sát, tính sáng tạo trong các tình huống khác nhau

II. Phương tiện:

- Đĩa CD về diễn biến quá trình nhân đôi ADN, phiên mã, dịch mã.

- Thiết bị dạy học:máy vi tính, máy chiếu,tranh ảnh .

III. Phương pháp:

- Vấn đáp

- Nghiên cứu SGK, (kênh hình), Phim minh hoạ.

IV. Tiến trình:

1. ổ định tổ chức:

- Kiểm tra sĩ số và nhắc nhở giữ trật tự:

- Phân nhóm theo số lượng.

2. KTBC:

- Cơ chế cơ chế nhân đôi ADN, phiên mã, dịch mã.
( ADN -> m ARN -> axit amin -> prôtêin -> tính trạng.

3. Bài mới :

Phương pháp Nội dung

GV: Quan sát diễn biến quá trình 1. Cơ chế nhân đôi ADN.

nhân đôi ADN – nhận xét các hiện - Tháo xoắn của ADN.

tượng. - Tổng hợp các mạch ADN mới bổ

sung:

+ Trên mạch khuôn có chiều 3, -> 5,.

+ Trên mạch khuôn có chiều 5, -> 3,.

- Xoắn lại của các phân tử ADN con
GV: Quan sát quá trình phiên mã

rồi rút ra nhận xét. 2. Phiên mã.

- Tháo xoắn một đoạn ADN tương ứng

với một gen để có mạch khuôn( mạch

mã gốc, có nghĩa) có chiều 3, -> 5,.

-Tổng hợp m ARN tạo ra m ARN sơ

khai( m ARN ban đầu) và hình thành

m ARN thành thục.

GV: Quan sát diễn biến quá trình 3. Dịch mã.

dịch mã. - Các giai đoạn: Mở đầu; kéo dài;
4. Củng cố. - Nhận xét từng nhóm thực hành, đánh giá về ưu và

nhược điểm.

5. Bài tập về nhà. -Thu hoạch.

- Mô tả và nhận xét các quá trình nhân đôi ADN, phiên

mã, dịch mã. Mô tả bằng hình có chú thích đầy đủ.

- Ôn bài và làm bài tập về các dạng đột biến cấu trúc

NST.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản