Bài báo cáo thực hành sư phạm " phương pháp dạy các môn thuộc nghề Nghiệp vụ nhà hàng "

Chia sẻ: xaxuanthuy

Trong thời gian thực tập sự phạm ở Trường Trung Cấp Nghề Kinh Tế Kỹ Thuật Số 2, nhờ có sự quan tâm ân cần giúp đỡ nhiệt tình của Ban Giám Hiệu của trường, cùng với giáo viên bộ môn và đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của các Thầy Cô tại trường, đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho tôi hoàn thành tốt các nhiệm vụ thực tập của mình.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài báo cáo thực hành sư phạm " phương pháp dạy các môn thuộc nghề Nghiệp vụ nhà hàng "

Bài báo cáo thực hành sư phạm
1

LỜI NÓI ĐẦU

Trong thời gian thực tập sự phạm ở Trường Trung Cấp Nghề Kinh
Tế Kỹ Thuật Số 2, nhờ có sự quan tâm ân cần giúp đỡ nhiệt tình của
Ban Giám Hiệu của trường, cùng với giáo viên bộ môn và đặc biệt là sự
hướng dẫn tận tình của các Thầy Cô tại trường, đã tạo điều kiện rất
thuận lợi cho tôi hoàn thành tốt các nhiệm vụ thực tập của mình. Bước
vào đợt thực tập này, bắt đầu từ ngày 03/6/2013 đến ngày 22/6/ 2013, b ản
thân tôi đã xác định rõ mục đích của đợt thực tập này là: nắm đ ược
phương pháp dạy các môn thuộc nghề Nghiệp vụ nhà hàng nhằm củng
cố nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, học hỏi thêm những kinh
nghiệm quý báu ở Thầy, Cô và bạn bè ở trung tâm, qua những ti ết d ự gi ờ,
tiết sinh hoạt, những đợt rút kinh nghiệm tiết dạy. Bên cạnh đó, tôi cũng
xác định rõ mục đích thực tập là nhằm phục vụ cho việc gi ảng d ạy và
công tác của bản thân sau này.
Trường Cao đẳng nghề Số 8 là một trong những trường đào tạo giáo
viên giảng dạy nghề. Trong những năm gần đây, trường đã không ngừng
đổi mới phương pháp giảng dạy, chú trọng phát triển theo h ướng công
nghệ. Tất cả các học viên trước khi ra trường đều được thực tập sư
phạm ở các trường Trung học chuyên nghiệp, các trung tâm dạy ngh ề.
Với mục tiêu giúp học viên làm quen với môi trường sư phạm, áp dụng
những kiến thức đã học để giảng dạy thực tế.
Thời gian thực tập tuy ngắn, chỉ trong ba tuần nhưng bản thân đã rút ra
được nhiều kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy. Trong quá trình thực
tập sư phạm, lần đầu tiên đứng trên bục giảng với cương vị là một thầy
giáo bản thân cũng còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng đây là bước khởi đầu đầy kỷ
niệm. Ba tuần thực tập, tuy không phải là một thời gian dài, nh ưng cũng
giúp cho tôi một phần nào biết được các phương pháp giảng dạy, tôi đã
được vào dự giờ nhiều tiết dạy của giáo viên của trung tâm, đ ược dự các
cuộc họp rút kinh nghiệm. Qua đó, tôi cũng học hỏi được rất nhiều điều
và đó là những kinh nghiệm quý báu đối với bản thân trong công tác sắp
tới.
GVHD: Nguyễn Trường Thành GSTT: Xa Xuân Thủy
Bài báo cáo thực hành sư phạm
2

LỜI CẢM ƠN

Cùng với những kiến thức đã được các Thầy Cô Trường Cao đẳng
nghề Số 8 truyền đạt, khoảng thời gian thực tập sư phạm và làm việc tại
TrườngTrung Cấp Nghề Kinh tế Kỹ thuật số 2, dưới sự chỉ dẫn, giúp đỡ
của các Thầy Cô tại trường thông qua những tiết dự giờ, sinh hoạt lớp,
những buổi họp rút kinh nghiệm đã giúp tôi làm quen với cách giảng dạy
trên lớp và cách xử lý các tình huống xảy ra trên lớp, cũng như là biết cách
gần gũi với các em học viên để nắm bắt tâm tư, tình c ảm c ủa các anh ch ị
học viên. Đây là khoảng thời gian quý báu giúp tôi trau dồi thêm nh ững
kinh nghiệm thực tế, cũng như tích lũy được những bài h ọc cho b ản thân,
tạo tiền đề để tôi có thể hoàn thành tốt hơn cho công tác của tôi sau này.
Tôi xin chân thành gửi lời cám ơn sâu sắc đến Ban Giám Hiệu
Trường Trung Cấp Nghề Kinh Tế Kỹ Thuật Số 2 đã tạo điều kiện
thuận lợi cho tôi trong quá trình thực tập sự ph ạm t ại trung tâm. Đ ồng
thời, xin chân thành cảm ơn Thầy Nguyễn Trường Thành đã tạo điều
kiện để tôi có cơ hội đi thực tập trong giai đoạn cuối khóa này, cũng nh ư
hướng dẫn tôi cách thức trình bày và tiến hành công tác thực tập.
Xin chân thành cảm ơn!
Biên Hòa, ngày 22 tháng 6 năm 2013
Giáo sinh thực tập
Xa Xuân Thủy.
GVHD: Nguyễn Trường Thành GSTT: Xa Xuân Thủy
Bài báo cáo thực hành sư phạm
3

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THAM GIA THỰC TẬP
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………


Biên Hòa, ngày tháng năm 2013
Xác nhận của Ban Giám Hiệu Giáo viên HDCM
GVHD: Nguyễn Trường Thành GSTT: Xa Xuân Thủy
Bài báo cáo thực hành sư phạm
4

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN SƯ PHẠM
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Biên Hòa, ngày 27 tháng 6 năm 2013
Giáo viên hướng dẫn sư
phạm
GVHD: Nguyễn Trường Thành GSTT: Xa Xuân Thủy
Bài báo cáo thực hành sư phạm
5
Nguyễn Trường Thành.

MỤC LỤC



LỜI NÓI ĐẦU.......................................................................................................................1
LỜI CẢM ƠN........................................................................................................................2
NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THAM GIA THỰC TẬP...............................................................3
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN SƯ PHẠM.....................................................4
MỤC LỤC.............................................................................................................................5
PHẦN GIỚI THIỆU...............................................................................................................8
I. MỤC TIÊU CỦA THỰC TẬP SƯ PHẠM........................................................................9
1. Mục tiêu chung..................................................................................... 9
2. Mục tiêu cụ thể.................................................................................... 9
II. NỘI QUY THỰC TẬP SƯ PHẠM.................................................................................9
III. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ TRƯỜNG THAM GIA THỰC TẬP SƯ PHẠM..........10
1. Giới thiệu tổng quan về Trường Trung Cấp Nghề Kinh Tế Kỹ
Thuật số 2...............................................................................................10
Tên đơn vị: Trường Trung Cấp Nghề Kinh Tế Kỹ Thuật số 2...........10
1.1.Bối cảnh ra đời và tên gọi qua các thời kỳ........................................................10
1.2. Cơ sở vật chất, hạ tầng, phương tiện kỹ thuật...............................................11
1.3. Mối quan hệ giữa trường với các doanh nghiệp.............................................11
2. Cơ cấu tổ chức Nhà trường..............................................................12
2.1. Sơ đồ tổ chức Nhà trường................................................................................12
2.2.Đội ngũ cán bộ, viên chức.................................................................................12
2.3.Các thành tích đạt được tính từ năm 2008 đến năm 2012...............................12
3. Quy mô đào tạo, chương trình đào tạo, đối tượng tuyển sinh, mục
tiêu đào tạo..............................................................................................13
3.1. Quy mô đào tạo...............................................................................................13
3.2. Chương trình đào tạo.......................................................................................13
3.3. Đối tượng tuyển sinh.......................................................................................15
3.4. Quyền lợi của người học..................................................................................15
3.5. Mục tiêu đào tạo nghề đang tham gia thực tập...............................................15
3.5.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp...............................................................15
3.5.2. Cơ hội việc làm .........................................................................................16
3.6.Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu....................................17


GVHD: Nguyễn Trường Thành GSTT: Xa Xuân Thủy
Bài báo cáo thực hành sư phạm
6
3.6.1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu...........................17
3.6.2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:.........................................................17
3.6.3. Danh mục môn học đào tạo nghề bắt buộc:.............................................18
3.6.4 Danh mục môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn và phân phối thời gian
.............................................................................................................................19
PHẦN NỘI DUNG...............................................................................................................21
I. KẾ HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM.............................................................................22
II. THỜI KHÓA BIỂU GIẢNG DẠY.................................................................................23
III. TÀI LIỆU GIẢNG DẠY:...............................................................................................24
GIÁO ÁN LÝ THUYẾT.........................................................................24
Giáo án số: 01......................................................................................... 24
( Lý thuyết)............................................................................................ 24
Thời gian thực hiện: 45 phút (1h).......................................................... 24
Tên môn học: Nghiệp vụ bàn................................................................ 24
Thực hiện: ngày tháng năm 2013..................................................24
GIÁO ÁN TÍCH HỢP............................................................................26
Giáo án số: 02......................................................................................... 26
( Tích hợp)............................................................................................. 26
Thời gian thực hiện: 45 phút (1h).......................................................... 26
Tên môn học: Nghiệp vụ bàn................................................................ 26
Thực hiện: ngày tháng năm 2013..................................................26
GIÁO ÁN THỰC HÀNH....................................................................... 30
ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG..................................................................... 35
TÊN BÀI: TỔ CHỨC TRONG NHÀ HÀNG,.............................................................35
TỔ CHỨC CA LÀM VIỆC........................................................................................35
ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG..................................................................... 37
TÊN BÀI: QUI TRÌNH PHỤC VỤ RƯỢU VANG.....................................................37
TRONG NHÀ HÀNG................................................................................................37


ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG..................................................................... 40
TÊN BÀI: KỸ THUẬT GẤP KHĂN ĂN TRONG NHÀ HÀNG....................................40
PHẦN KẾT LUẬN...............................................................................................................42
I. TỰ NHẬN XÉT CỦA GIÁO SINH................................................................................43
II. ĐỀ NGHỊ CỦA GIÁO SINHs.......................................................................................43GVHD: Nguyễn Trường Thành GSTT: Xa Xuân Thủy
Bài báo cáo thực hành sư phạm
7
GVHD: Nguyễn Trường Thành GSTT: Xa Xuân Thủy
Bài báo cáo thực hành sư phạm
8
PHẦN GIỚI THIỆU

GVHD: Nguyễn Trường Thành GSTT: Xa Xuân Thủy
Bài báo cáo thực hành sư phạm
9

I. MỤC TIÊU CỦA THỰC TẬP SƯ PHẠM

1. Mục tiêu chung
- Phát hiện các tình huống sư phạm hay xảy ra để rút kinh nghiệm. Biết
cách soạn giáo án và đề cương cũng như các phiếu dạy học khác đúng
chuẩn.
- Củng cố và vận dụng những kiến thức, kỹ năng về chuyên môn,
nghiệp vụ sư phạm vào giải quyết những nhiệm vụ cụ th ể trong hoạt
động dạy học.
- Tiếp tục rèn luyện để hình thành và hoàn thiện những kỹ năng d ạy
học, giáo dục cơ bản, nhằm đảm bào cho hoạt động d ạy h ọc và giáo d ục
đạt hiệu quả.
- Góp phần hình thành và phát triển lòng yêu nghề.

2. Mục tiêu cụ thể
- Phân tích được các hoạt động dạy học, giáo dục của cơ sở dạy nghề.
- Phân tích được chương trình môn học sẽ thực hành giảng dạy.
- Chuẩn bị và thực hiện được các bài dạy lý thuyết, th ực hành, tích h ợp
được phân công.
- Biết nhận xét, đánh giá bài giảng.
- Thực hiện được các nhiệm vụ của một giáo viên chủ nhiệm.
- Tham gia và biết tổ chức các hoạt động giáo dục toàn di ện c ủa c ơ s ở
dạy nghề.

II. NỘI QUY THỰC TẬP SƯ PHẠM
- Đảm bảo đúng giờ lên lớp.
- Đầu giờ phải đến Phòng Đào tạo lấy sổ đầu bài ghi điểm danh, ghi
tên học viên vắng mặt (nếu có) và ghi tựa bài giảng.
- Chuẩn bị tốt nội dung giảng dạy.
- Đồ dùng dạy học sau khi dùng xong phải đưa cho giáo viên h ướng
dẫn chuyên môn duyệt.
- Tham gia dự giờ các nhóm thực tập khác.GVHD: Nguyễn Trường Thành GSTT: Xa Xuân Thủy
Bài báo cáo thực hành sư phạm
10
- Mỗi giáo sinh phải soạn ba giáo án: Giáo án lý thuy ết, giáo án th ực
hành và giáo án tích hợp.
- Họp với giáo viên hướng dẫn chuyên môn sau mỗi lần lên lớp để rút
kinh nghiệm cho lần sau.

III. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ TRƯỜNG THAM GIA THỰC TẬP
SƯ PHẠM

1. Giới thiệu tổng quan về Trường Trung Cấp Ngh ề Kinh T ế K ỹ
Thuật số 2

Tên đơn vị: Trường Trung Cấp Nghề Kinh Tế Kỹ Thuật số 2
Địa chỉ: 99/5 – Phạm Văn Thuận- Tam Hiệp- Biên Hòa – Đồng Nai.
1.1.Bối cảnh ra đời và tên gọi qua các thời kỳ.
Trường Trung câp nghề Kinh tế – Kỹ thuât số 2 trực thuôc Tông Liên
́ ̣ ̣ ̉
đoan Lao đông Viêt Nam tiền thân là : “Trung tâm Day nghề và Dich vụ
̀ ̣ ̣ ̣ ̣
Viêc lam” thuộc Liên đoan Lao đông tinh Đông Nai, được thành lập ngày
̣ ̀ ̀ ̣ ̉ ̀
16/11/1993 theo quyết định số 3461/QĐ.UBT của UBND tỉnh Đồng Nai.
Trung tâm Day nghề và Dich vụ Viêc lam – LĐLĐ tinh Đông Nai ra đời với
̣ ̣ ̣ ̀ ̉ ̀
2 chức năng chính, một là: “ Đào tạo nghề”, hai là: “Giới thiêu viêc lam
̣ ̣ ̀
cho người lao đông”. Đồng chí Ao Thị Lan Trưởng Khoa Điên cua Trường
̣ ̣ ̉


GVHD: Nguyễn Trường Thành GSTT: Xa Xuân Thủy
Bài báo cáo thực hành sư phạm
11
Công nhân Kỹ thuât Đông Nai (nay là Trường Cao Đăng nghề Đông Nai)
̣ ̀ ̉ ̀
được điều về làm Giam đôc Trung tâm Day nghề và Dich vụ Viêc lam từ
́ ́ ̣ ̣ ̣ ̀
́ ́
thang 08/2001 đên nay.
Ngày 09/12/2002, Tông Liên đoan Lao đông Viêt Nam ra quyêt đinh số
̉ ̀ ̣ ̣ ́ ̣
2005/2002/QĐ-TLĐ ngày 09/12/2002 về viêc thanh lâp Trường Day nghề
̣ ̀ ̣ ̣
số 2 trực thuôc Tông Liên đoan Lao đông Viêt Nam trên cơ sở nâng câp
̣ ̉ ̀ ̣ ̣ ́
Trung tâm Đao tao nghề và Dich vụ Việc làm - Liên Đòan Lao Động Tỉnh
̀ ̣ ̣
Đồng Nai. Ngày 06/03/2003, Tổng Liên đoan Lao đông Viêt Nam có công
̀ ̣ ̣
văn số: 271/CV – TLĐ uy nhiêm cho Ban thường vụ Liên đoan Lao đông
̉ ̣ ̀ ̣
tinh Đông Nai bổ nhiêm Hiêu trưởng, phó hiêu trưởng Trường Day nghề
̉ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣
số 2 – Tông Liên đoan Lao đông Viêt Nam.
̉ ̀ ̣ ̣
Do yêu cầu phát triển nhiệm vụ, ngày 15/11/2006 “Trường Day nghề số ̣
2”, được Tông Liên đoan Lao đông Viêt Nam đổi tên thành: “ Trường
̉ ̀ ̣ ̣
Trung câp nghề Kinh tế – Kỹ thuât số 2” theo quyết định số 1717/QĐ –
́ ̣
TLĐ của Tông Liên đoan Lao đông Viêt Nam do Chủ tich Cù Thị Hâu ký.
̉ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣
Ngoài nhiệm vụ “ Đao tao trung câp nghề từ môt đên ba năm , đao tao sơ
̀ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̣
câp nghê, môđun nghề và cac chương trinh day nghề ngăn han thường
́ ̀ ́ ̀ ̣ ́ ̣
xuyên khac” ; Trường Trung câp nghề Kinh tế – Kỹ thuât số 2 con có thêm
́ ́ ̣ ̀
chức năng mới là: “Day và tổ chức thi lây giây phep lái xe 2 banh hang A1
̣ ́ ́ ́ ́ ̣
cho người lao đông”.
̣

1.2. Cơ sở vật chất, hạ tầng, phương tiện kỹ thuật.
- Máy móc, trang thiết bị dạy học công nghệ cao.
- Nhà trường đã tích cực chủ động lập các dự án tiếp nhận các phương
tiện, vật tư, ngân sách từ cấp trên cấp, sử dụng các nguồn thu từ đào t ạo
giáo dục, để mua sắm trang thiết bị hiện đại, trang bị phòng h ọc chuyên
dùng như: Phòng vi tính, xưởng thực hành.
- Hệ thống điện thoại, điện lưới dân dụng hoàn ch ỉnh, h ệ th ống gi ảng
đường chuyên dùng có đầy đủ các phương tiện, vật tư và từng bước được
cải thiện.
- Ký túc xá dành cho hoc sinh nội trú thoáng mát, tiện nghi.
̣

1.3. Mối quan hệ giữa trường với các doanh nghiệp.
- Đa số sinh viên ra trường được giới thiệu việc làm ở các khu công
nghiệp, được các cơ sở sản xuất đánh giá cao về chất lượng và trình độ
chuyên môn, tạo được uy tín trên địa bàn.

GVHD: Nguyễn Trường Thành GSTT: Xa Xuân Thủy
Bài báo cáo thực hành sư phạm
12
2. Cơ cấu tổ chức Nhà trường.

2.1. Sơ đồ tổ chức Nhà trường.HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
BAN GIÁM HIỆU
Phòng Phòng Phòng Trung
đào tạo tài vụ tâm
TC – Dịch vụ
HC việc
làm
Khoa Khoa Khoa Khoa Khoa Khoa Khoa
Điện cơ công Nghi Kinh ̣
Dich Văn
̣
điên nghệ êp vụ
̣ tế vụ BM ́
hoa
tử thông nhà cơ
tin ̀
hang (đao ̀ khí
taọ
lai ́2.2.Đội ngũ cán bộ, viên chức.
+ Chi bộ Nhà trường gồm 22 đồng chí (Đ/c Nguyên Thanh Nhan lam Bi ́
̃ ̀ ̀
thư Chi ủy)
+ Ban Giám hiệu gồm 2 đồng chí:
- Hiệu trưởng Nhà trường: Ths. Ao Thị Lan
- Phó hiệu trưởng : Ths. Nguyên Thanh Nhan
̃ ̀
+ Hơn 50 cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc các phòng, khoa.

2.3.Các thành tích đạt được tính từ năm 2008 đến năm 2012.
- Băng khen cua UBND tinh Đông Nai về thanh tich đat giai cao trong Hôi
̀ ̉ ̉ ̀ ̀ ́ ̣ ̉ ̣
giang giao viên day nghề tinh Đông Nai lân thứ IV năm 2007.
̉ ́ ̣ ̉ ̀ ̀
- Băng khen cua UBND tinh Đông Nai về thanh tich xuât săc trong phong
̀ ̉ ̉ ̀ ̀ ́ ́ ́
trao thi đua yêu nước năm 2009; năm 2010; năm 2011.
̀
- Giây khen cua Sở LĐTB&XH Đông Nai tặng vì đã có những đong gop to
́ ̉ ̀ ́ ́
lớn cho hoat đông day nghề trong tinh năm 2008.
̣ ̣ ̣ ̉


GVHD: Nguyễn Trường Thành GSTT: Xa Xuân Thủy
Bài báo cáo thực hành sư phạm
13
- Giây khen cua Sở LĐTB&XH Đông Nai tặng vì đã hoàn thành tốt nhiệm
́ ̉ ̀
vụ công tác Đào tạo nghề năm học 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011;
2011-2012.
- Giây khen cua Sở LĐTB&XH Đông Nai tăng vì đat giai phong trao tai
́ ̉ ̀ ̣ ̣ ̉ ̀ ̣
Hôi giang giao viên day nghề tinh Đông Nai năm 2009;
̣ ̉ ́ ̣ ̉ ̀
- Giây khen cua Sở LĐTB&XH Đông Nai tăng vì đat giai ba đông đôi tai
́ ̉ ̀ ̣ ̣ ̉ ̀ ̣ ̣
Hôi thao Giao duc Quôc phong-An ninh hoc sinh, sinh viên cac trường cao
̣ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ́
đăng, trung câp, trung tâm day nghề tinh Đông Nai lân thứ II năm 2012;
̉ ́ ̣ ̉ ̀ ̀
- Giây khen cua Sở GTVT tinh Đông Nai thưởng đơn vị đã có thanh tich
́ ̉ ̉ ̀ ̀ ́
xuất sắc trong công tac đao tao, sat hach lai xe cac năm 2010, 2011, 2012.
́ ̀ ̣ ́ ̣ ́ ́
- Băng công nhân đơn vị có đời sông văn hoa năm 2008, 2009, 2010, 2011,
̀ ̣ ́ ́
2012.
- Và nhiều phần thưởng cao quý khác.

3. Quy mô đào tạo, chương trình đào tạo, đối tượng tuyển sinh, mục
tiêu đào tạo.

3.1. Quy mô đào tạo.
TRUNG CẤP NGHỀ
3 năm 1-2 năm
TRUNG HỌC CƠ SỞ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG3.2. Chương trình đào tạo.
Thời gian
STT Nghề đào tạo Cấp văn bằng
khóa học
A Hệ trung cấp nghề 24 – 36 Bằng Trung
tháng cấp nghề

1 ̣ ̣
Điên công nghiêpGVHD: Nguyễn Trường Thành GSTT: Xa Xuân Thủy
Bài báo cáo thực hành sư phạm
14

2 Cơ điên tử
̣

3 Điên tử dân dung
̣ ̣

4 ̀
Han

5 Công nghệ thông tin

6 Kỹ thuât chế biên mon ăn
̣ ́ ́

7 Nghiêp vụ lưu trú
̣

8 Dich vụ nhà hang
̣ ̀

9 ̀ ̀ ̣
Điêu hanh Tour du lich

10 May và thiêt kế thời trang
́

11 ́ ̣ ̣
Căt got kim loai

12 Nguôi sửa chữa may công cụ
̣ ́

13 ́ ́ ̀
Chăn nuôi gia suc, gia câm

14 Kế toan doanh nghiêp
́ ̣

15 Hướng dân du lich
̃ ̣

16 Nghiêp vụ lễ tân
̣

17 Xây dựng

C Hệ sơ cấp nghề 1 – 12 tháng Chứng chỉ sơ
cấp nghề

1 Bao trì may may công nghiêp
̉ ́ ̣ 3 tháng

1 Thâm mỹ
̉ 3 tháng

2 Nghệ thuât giao tiêp
̣ ́ 3 tháng

3 Dân chương trinh MC
̃ ̀ 3 tháng

4 Khiêu vũ nghệ thuât
̣ 3 tháng

5 Đao tao người mâu
̀ ̣ ̃ 3 thángGVHD: Nguyễn Trường Thành GSTT: Xa Xuân Thủy
Bài báo cáo thực hành sư phạm
15

6 ̣ ̉
Sinh vât canh 3 tháng

7 ̣ ̉
Sinh vât canh nâng cao 3 tháng

8 ́
Đan lat 1 – 3 tháng

9 Căm và kêt hoa
́ ́ 1 – 3 tháng

10 Tia và điêu khăc rau củ quả
̉ ́ 1 – 3 tháng

E Bổ túc văn hóa

1 Bổ túc văn hóa THPT 24 tháng BTTHPT
G Đào tạo tiếng Anh giao tiêp
́

3.3. Đối tượng tuyển sinh.
+ Phạm vi toàn quốc
+ Đối với hệ trung cấp nghề: Đối tượng tuyển sinh là nh ững ng ười đã tốt
nghiệp cấp II hoặc cấp III.

3.4. Quyền lợi của người học
- Học sinh học Trung cấp nghề hệ chính quy được xét tạm hoãn
nghĩa vụ quân sự, vay vốn tín dụng, miễn giảm học phí, cấp h ọc bổng
theo qui định của Nhà nước.
- Học sinh tốt nghiệp Trung cấp nghề được cấp bằng Trung cấp
nghề có giá trị Quốc gia, khi đi làm được hưởng mức lương Trung cấp,
được liên thông lên Cao đẳng, Đại học cùng chuyên ngành.
- Học sinh tốt nghiệp được giới thiệu làm việc trong và ngoài nước.

3.5. Mục tiêu đào tạo nghề đang tham gia thực tập.

3.5.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

*Kiến thức:
- Trang bị cho người học kiến thức chuyên môn về tổ chức, đón tiếp và
phục vụ khách ăn uống tại các nhà hàng, khách sạn và các cơ sở kinh
doanh ăn uống khác, với các hình thức phục vụ đa dạng phong phú (ăn
theo thực đơn, chọn món, buffet, các loại tiệc, các loại đ ồ u ống pha
chế, đồ uống không cồn, đồ uống có cồn, các hình th ức ph ục v ụGVHD: Nguyễn Trường Thành GSTT: Xa Xuân Thủy
Bài báo cáo thực hành sư phạm
16
khác...) đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, vệ sinh, an toàn, an ninh,
chu đáo và lịch sự...
- Trang bị cho người học các kiến thức khác có liên quan đến ngh ề dịch
vụ nhà hàng như:
+ Các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, quốc phòng.
+ Các kiến thức bổ trợ nghề nghiệp như: ngoại ngữ, tin học, tâm lí và
kỹ năng giao tiếp, kiến thức về thực phẩm và ăn uống (văn hóa ẩm
thực, thương phẩm và an toàn thực phẩm, xây dựng thực đơn, nghiệp
vụ chế biến món ăn, sinh lý dinh dưỡng), tổ chức s ự kiện, k ỹ thuật
trang điểm cắm hoa, môi trường và an ninh - an toàn trong nhà hàng...

*Kỹ năng và thái độ:
- Kỹ năng:
+ Trang bị cho người học có được các kỹ năng nghề nghiệp trong việc tổ
chức, đón tiếp và phục vụ khách ăn uống tại các nhà hàng, khách sạn và
các cơ sở kinh doanh ăn uống khác, với các hình thức phục vụ đa dạng
khác nhau.
+ Người học có được khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và
ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; có đạo đức, sức khỏe,
lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có khả
năng tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ của nghề dịch vụ nhà hàng.
Người học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học
lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp.
+ Sau khi học xong (nếu đạt yêu cầu) người học có được các kiến thức và
kỹ năng cần thiết để có thể đảm đương được các vị trí từ nhân viên phục
vụ trực tiếp, trưởng nhóm nghiệp vụ và các vị trí khác trong nhà hàng tùy
theo khả năng cá nhân và yêu cầu của công việc.
- Thái độ:
+ Đào tạo học viên có lòng yêu nước, yêu CNXH, có đạo đức nghề
nghiệp, có ý chí lập thân, lập nghiệp với tư duy sáng tạo có tinh thần trách
nhiệm, ý thức tổ chức kỹ luật tốt và tác phong sinh hoạt văn minh.

3.5.2. Cơ hội việc làm
GVHD: Nguyễn Trường Thành GSTT: Xa Xuân Thủy
Bài báo cáo thực hành sư phạm
17
Sau khi học xong chương trình học viên có thể xin làm việc tại cơ quan
ở địa phương, tại các công ty hoặc doanh nghiệp có liên quan đến công
việc trong nhà hàng, khách sạn.

3.6.Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu.

3.6.1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu
- Thời gian đào tạo: 1,5 năm
- Thời gian học tập: 70 tuần
- Thời gian thực học tối thiểu: 2010h
- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi : 180h; Trong đó thi tốt nghiệp: 60h

3.6.2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:
- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 210h
- Thời gian học các môn học đào tạo nghề: 1800h
+ Thời gian học bắt buộc: 1680h; Thời gian học tự chọn: 120h
+ Thời gian học lý thuyết: 465h; Thời gian học thực hành: 1215h
GVHD: Nguyễn Trường Thành GSTT: Xa Xuân Thủy
Bài báo cáo thực hành sư phạm
18

3.6.3. Danh mục môn học đào tạo nghề bắt buộc:
Thời gian Thời gian của môn học
đào tạo (giờ)

Tên môn học Trong đó
môn học Năm Học Tổng
học kỳ số Giờ
Giờ TH
LT

I Các môn học chung

MH01 Pháp luật I 1 15 15 -

MH02 Chính trị I 1 30 30 -

MH03 Giáo dục thể chất I 1 30 5 25

MH04 Giáo dục quốc phòng I 1 45 30 15

MH05 Tin học I 1 30 10 20

MH06 Ngoại ngữ cơ bản I 1 60 20 40

II Các môn học đào tạo nghề bắt buộc

II.1 Các môn học cơ sở

MH07 Tổng quan du lịch và khách sạn I 1 30 30 -

MH08 Tâm lý khách du lịch I 1 30 30 -

MH09 Kỹ năng giao tiếp I 2 45 30 15

II.2 Các môn học chuyên môn nghề

MH10 Nghiệp vụ thanh toán I 2 30 30 -

MH11 Văn hoá ẩm thực I 2 30 15 15

Thương phẩm và an toàn thực
MH12 I 1 30 15 15
phẩm

MH13 Sinh lý dinh dưỡng I 2 30 15 15GVHD: Nguyễn Trường Thành GSTT: Xa Xuân Thủy
Bài báo cáo thực hành sư phạm
19

Môi trường và an ninh - an toàn
MH14 I 2 30 30 -
trong nhà hàng

MH15 Tổ chức sự kiện I 2 30 30 -

MH16 Kỹ thuật trang điểm, cắm hoa I 2 30 30 -

MH17 Ngoại ngữ chuyên ngành I 2 180 60 120

MH18 Tổ chức kinh doanh nhà hàng I 2 45 30 15

MH19 Nghiệp vụ nhà hàng 1: NV Bàn I 1,2 285 75 210

MH20 Nghiệp vụ nhà hàng 2: NV Bar I 1,2 135 45 90

MH21 Thực hành nghiệp vụ nhà hàng Tại cơ sở 720 - 720

Tổng cộng 1890 575 1315

3.6.4 Danh mục môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn và phân ph ối
thời gian
Thời gian
Thời gian của môn học (giờ)
Mã đào tạo
môn Tên môn học
Năm Học Tổng Trong đó
học
học kỳ số Giờ LT Giờ TH

MH22 Nghiệp vụ lưu trú 30 30 -

MH23 Xây dựng thực đơn 30 30 -

MH24 Nghiệp vụ chế biến món ăn 30 30 -

MH25 Nghiệp vụ văn phòng 30 30 -

Tổng cộng 120 120 0

3.6.5 Thi tốt nghiệp:

STT Môn thi tốt nghiệp Hình thức thi Thời gian thi

1 Chính trị Thi viết Không quá 120 phút

2 Ngoại ngữ chuyên ngành Thi viết/vấn Không quá 120 phút/30GVHD: Nguyễn Trường Thành GSTT: Xa Xuân Thủy
Bài báo cáo thực hành sư phạm
20

đáp phút

3 Thực hành nghiệp vụ nhà hàng Thi thực hành Không quá 4 giờ
GVHD: Nguyễn Trường Thành GSTT: Xa Xuân Thủy
Bài báo cáo thực hành sư phạm
21
PHẦN NỘI DUNG

GVHD: Nguyễn Trường Thành GSTT: Xa Xuân Thủy
Bài báo cáo thực hành sư phạm
22

I. KẾ HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
THỜI GIAN
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Liên hệ
Tìm tài Nghiên Tìm tài
giáo viên Soạn giáo
Sáng liệu bài cứu và tìm liệu bài
hướng dẫn án
giảng tài liệu giảng
TUẦN 1 sư phạm
(từ 03/6 Gặp giáo
đến Gặp giáo
viên
08/6/2013) viên Nghiên Nghiên
Chiề Soạn bài chuyên
hướng dẫn cứu và tìm cứu và tìm
u giảng môn, xem
chuyên tài liệu tài liệu
và chỉnh
môn
sửa giáo án

Giảng tích
Dự giờ bài Dự giờ bài
hợp bài:
Dự giờ dạy lý dạy lý Chỉnh sửa
Sử dụng
Sáng sinh hoạt thuyết của thuyết của bài giảng,
TUẦN 2 dụng cụ
lớp giáo viên giáo viên giáo án
(từ 10/6 chạy điện
tại trường tại trường
đến cầm tay
15/06/2012) Dự giờ bài Dự họp rút Dự họp rút
Chỉnh sửa Chuẩn bị
Chiề dạy của kinh kinh
bài giảng, bài giảng,
u giáo viên nghiệm nghiệm
giáo án giáo án
HDCM tiết dạy tiết dạy

Giảng
Dự giờ bài
Dự giờ bài thực hành
Dự giờ dạy tích
dạy của bài: Kỹ Soạn phúc
Sáng sinh hoạt hợp của
TUẦN 2 giáo viên thuật lắp trình
lớp giáo viên
(từ 17/6 HDCM đặt cốt
tại trường
đến thép cột
22/6/2012) Dự họp rút Dự họp rút Nộp phúc
Chiề Soạn phúc kinh kinh Soạn phúc trình cho
u trình nghiệm nghiệm trình giáo viên
tiết dạy tiết dạy HDCM
GVHD: Nguyễn Trường Thành GSTT: Xa Xuân Thủy
Bài báo cáo thực hành sư phạm
23

II. THỜI KHÓA BIỂU GIẢNG DẠY
Dạy tích Dạy lý
Ngày Dạy thực hành Lớp
hợp thuyết

Tổ chức trong
11/06/2013 nhà hàng, tổ NVNH 11
chức ca làm việc

Qui trình phục
18/06/2013 NVNH 11
vụ rượu vang

Kỹ thuật gấp khăn
24/06/2013 NVNH11
ăn trong nhà hàng
GVHD: Nguyễn Trường Thành GSTT: Xa Xuân Thủy
Bài báo cáo thực hành sư phạm
24
III. TÀI LIỆU GIẢNG DẠY:

GIÁO ÁN LÝ THUYẾTGiáo án số: 01 Thời gian thực hiện: 45 phút (1h)

( Lý thuyết) Tên môn học: Nghiệp vụ bàn

Thực hiện: ngày tháng năm 2013.


TÊN BÀI: TỔ CHỨC TRONG NHÀ HÀNG,
TỔ CHỨC CA LÀM VIỆC.
Mục tiêu của bài:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Kiến thức: Trình bày được sơ đồ tổ chức của bộ phận nhà bàn.
- Kỹ năng: Phân tích được các nội dung công việc của từng ca làm việc.
- Thái độ: Rèn luyện tinh thần trách nhiệm và tinh thần phối hợp đối với
vị trí làm việc của người phục vụ nhà hàng.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
- Giáo án, đề cương bài giảng.
- Máy tính, máy chiếu.
- Bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:
1. Kiểm tra sĩ số lớp: Thời gian: 1 phút
- Vắng có lí do:
-Vắng không lí do:
2. Kiểm tra bài cũ: Theo tiêu chí hình thức phục vụ, nhà hàng có thể được
phân thành những loại nào?Nêu đặc điểm của 1 trong những loại đó?
Thời gian: 4phút

II. Thực hiện bài học: Thời gian: 40 phút


GVHD: Nguyễn Trường Thành GSTT: Xa Xuân Thủy
Bài báo cáo thực hành sư phạm
25III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………Ngày 11 tháng 12 năm 2012
Trưởng khoa/ Trưởng tổ môn Giáo viên
Xa Xuân Thủy
GVHD: Nguyễn Trường Thành GSTT: Xa Xuân Thủy
Bài báo cáo thực hành sư phạm
26
GIÁO ÁN TÍCH HỢPGiáo án số: 02 Thời gian thực hiện: 45 phút (1h)

( Tích hợp) Tên môn học: Nghiệp vụ bàn

Thực hiện: ngày tháng năm 2013.


TÊN BÀI: QUI TRÌNH PHỤC VỤ RƯỢU VANG


Mục tiêu bài học:
Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:
- Kiến thức: Nêu được các nguyên tắc cơ bản khi phục vụ rượu vang;
Trình bày được qui trình phục vụ rượu vang.
- Kỹ năng: Phục vụ rượu vang đúng qui trình và đúng nguyên tắc.
- Thái độ: Rèn luyện tính phục vụ ân cần, chu đáo.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
- Đồ dùng dạy học: Giáo án, tài liệu phát tay, phiếu hướng dẫn thực
hành.
- Dụng cụ: Ly vang trắng và đỏ, đồ khui rượu, xô đá, khăn phục vụ.
- Vật tư: Chai rượu vang, đá.
Hình thức tổ chức dạy học
- Phần lý thuyết: Tập trung cả lớp.
- Phần thao tác mẫu: Tập trung cả lớp.
- Phần tổ chức luyện tập cho học sinh: Phân nhóm.
- Phần kết thúc : Tập trung cả lớp.
I. Ổn định lớp học Thời gian: 01phút
- Kiểm tra sĩ số:
- Nhắc học sinh không đồng phục: Trang phục, giàyGVHD: Nguyễn Trường Thành GSTT: Xa Xuân Thủy
Bài báo cáo thực hành sư phạm
27
II. Thực hiện bài dạy Thời gian thực hiện:
44 phút

Hoạt động dạy học
Thời
TT Nội dung Hoạt động của giáo Hoạt động của
gian
viên học sinh

1 Dẫn nhập: - Thuyết trình - Lắng nghe
- Cho HS xem phim tư - Quan sát 2’
liệu phục vụ rượu

2 Giới thiệu chủ đề
- Tên bài học: Qui - Giới thiệu tên bài. - Lắng nghe Ghi 4’
trình phục vụ rượu nhận.
vang.
- Mục tiêu của bài. - Lắng nghe và ghi
- Tuyên bố mục tiêu
nhận.
+ Giới thiệu qui
trình phục vụ - Thuyết trình qui trình
phục vụ rượu vang - Xem và ghi nhận.
trong phim tư liệu.
Nội dung bài học:
+ Chuẩn bị dụng
cụ và vật tư.
+ Quy trình kỹ
thuật phục vụ
rượu vang.

3 Giải quyết vấn
đề

a. Lý thuyết:

I.Một số nguyên - Thuyết trình có minh - Lắng nghe, quan
tắc cơ bản: họa. sát và ghi bài 6’
1.Quy tắc thứ tự:GVHD: Nguyễn Trường Thành GSTT: Xa Xuân Thủy
Bài báo cáo thực hành sư phạm
28

2. Lưu trữ rượu
trước khi phục vụ
3. Cách sắp xếp ly

b. Qui trình Phục - Thuyết trình - Lắng nghe, quan 10’
Vụ Rượu Vang sát
Bước 1: Giới thiệu - Lắng nghe, quan
rượu cho khách: - Thao tác mẫu
sát
Bước 2: Mở nút
chai - Gọi đại diện 1 em hs
Bước 3: Rót rượu: lên thực hiện có giám -Hs thực hiện qui
Bước 4: Tiếp sát và hướng dẫn của trình phục vụ rượu
rượu: giáo viên vang.

c. Thực hành - Phân nhóm, phát dụng - Nhận vật tư và 15’
cụ, vật tư. dụng cụ
- Hướng dẫn - Thực hiện
- Quan sát hướng dẫn - Thực hiện
- Đánh giá, nhận xét - Lắng nghe, ghi
nhận

4 Kết thúc vấn đề 3’
- Củng cố lại các - Thuyết trình các lỗi - Lắng nghe, ghi
qui tắc phục vụ thường gặp trong quá nhận
rượu vang. trình phục vụ.
- Củng cố các lưu - Hệ thống kiến thức - Lắng nghe.
ý trong kỹ năng - Giải đáp các thắc
phục vụ rượu - Nghe, hỏi.
mắc của học sinh
vang.
- Nêu những vấn đề
cần lưu ý về kỹ thuật - Lắng nghe.
phục vụ.

- Nhận xét tình - Nhận xét tình hình - Tự rút kinh 3’
hình, thái độ học học của lớp nghiệm về ca thực
tập của lớp - Nhắc nhở những học tập.GVHD: Nguyễn Trường Thành GSTT: Xa Xuân Thủy
Bài báo cáo thực hành sư phạm
29

sinh không chú ý, làm
việc riêng…


5 Hướng dẫn tự 1’
học - Nhắc nhở. - Lắng nghe
- Xem lại bài cũ.

- Giới thiệu - Ghi nhận.


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………


Ngày 11 tháng 12 năm 2012
Trưởng khoa/ Trưởng tổ môn Giáo viên
Xa Xuân Thủy
GVHD: Nguyễn Trường Thành GSTT: Xa Xuân Thủy
Bài báo cáo thực hành sư phạm
30

GIÁO ÁN THỰC HÀNH
Giáo án số: 03 Thời gian thực hiện: 45 phút (1h)
( Thực hành) Tên môn học: Nghiệp vụ bàn
Thực hiện: ngày tháng năm 2013.TÊN BÀI: KỸ THUẬT GẤP KHĂN ĂN TRONG NHÀ HÀNG.
Mục tiêu của bài:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Kiến thức: Trình bày được các bước thực hiện gấp khăn ăn.
- Kỹ năng: Thực hiện được kỹ thuật gấp khăn ăn phục vụ trong nhà
hàng.
- Thái độ: Rèn luyện tinh thần làm việc và tính mỹ thuật cho người phục
vụ trong nhà hàng.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
- Giáo án, đề cương bài giảng.
- Máy tính, máy chiếu.
- Khăn ăn, đĩa , ly, chén, bàn.
- Phiếu hướng dẫn thực hiện, bảng quy trình.
Hình thức tổ chức dạy học
- Hướng dẫn ban đầu: Tập trung cả lớp.
- Hướng dẫn thường xuyên: Luyện tập theo cá nhân ( 6 HS/nhóm)
- Hướng dẫn kết thúc: Tập trung cả lớp
I. Ổn định lớp học:
1. Kiểm tra sĩ số lớp: Thời gian: 1 phút
- Vắng có lí do:
-Vắng không lí do:
2. Kiểm tra bài cũ: thực hiện các thao tác trải khăn bàn? Thời gian:
4phút


GVHD: Nguyễn Trường Thành GSTT: Xa Xuân Thủy
Bài báo cáo thực hành sư phạm
31
II. Thực hiện bài học: Thời gian: 40
phút
GVHD: Nguyễn Trường Thành GSTT: Xa Xuân Thủy
Bài báo cáo thực hành sư phạm
32Hoạt động dạy học
T Hoạt động Thời
Nội dung Hoạt động của
T của gian
giáo viên
học sinh

1 Dẫn nhập: - Thuyết trình - Nghe. 2

2 Hướng dẫn ban đầu: 15
Tháp kim cương:
- Đặc điểm và phạm vi ứng - Thuyết trình - Nghe
dụng .
- Qui trình thực hiện: -Treo bảng quy - Quan sát
trình, phân tích
+ Bước 1: Gấp khăn ăn - Thao tác mẫu, - Quan sát,
vuông góc làm tư. thuyết trình Nghe


+ Bước 2: Kéo một lớp - Thao tác mẫu, - Quan sát,
khăn từ trên xuống dưới thuyết trình Nghe
theo đường chéo


+ Bước 3: Tiếp tục gấp - Thao tác mẫu,
chéo những lớp khăn tiếp thuyết trình - Quan sát,
theo. Nghe


- Thao tác mẫu,
+ Bước 4: Lật ngược khăn thuyết trình
lại. Gấp góc khăn bên trái
vào trong . - Quan sát,
- Thao tác mẫu, Nghe
thuyết trình
+ Bước 5: Gấp tiếp góc
phải vào trong
- Thao tác mẫu,

GVHD: Nguyễn Trường Thành GSTT: Xa Xuân Thủy
Bài báo cáo thực hành sư phạm
33

thuyết trình - Quan sát,
+ Bước 6: Đặt chân “tháp” Nghe
vào một cái khuyên tròn - Phát vật liệu,
hoặc đặt vào ly uống rượu. dụng cụ - Nhận vật
- Hướng dẫn và liệu, dụng cụ
giám sát 1 hs - Thực hiện
thực hiện lại qui và thuyết trình
trình.
- Nhận xét, đánh
giá.

3 Hướng dẫn thường xuyên: - Quan sát, - Luyện tập
- Thực hiện bài thực hành hướng dẫn 30
gấp khăn ăn kiểu tháp kim - Nghiệm thu - Nộp sản
cương sản phẩm phẩm

4 Hướng dẫn kết thúc:
- Nhận xét tinh thần và kết - Thuyết trình - Nghe 3
quả học tập. Nhắc nhở
những sai hỏng và biện
pháp khắc phục
- Cất dụng cụ và dọn dẹp - Hướng dẫn - Thực hiện 3
vệ sinh

5 Hướng dẫn tự rèn luyện: - Thuyết trình - Nghe, ghi 2
Tìm hiểu thêm các kiểu gấp nhận
khăn ăn khác.

III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
...........................................................................................................................
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………….

Trưởng khoa/ Trưởng tổ môn Ngày tháng 6 năm 2013GVHD: Nguyễn Trường Thành GSTT: Xa Xuân Thủy
Bài báo cáo thực hành sư phạm
34

Giáo viên
Xa Xuân Thủy
GVHD: Nguyễn Trường Thành GSTT: Xa Xuân Thủy
Bài báo cáo thực hành sư phạm
35

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG


TÊN BÀI: TỔ CHỨC TRONG NHÀ HÀNG,

TỔ CHỨC CA LÀM VIỆC
1. Sơ đồ tổ chức nhà hàng

Việc bố trí nhân sự của một nhà hàng thay đổi tùy thuộc theo quy
mô và quy định của nhà hàng và loại hình s ản ph ẩm h ọ cung c ấp. M ột c ơ
cấu nhân sự tương đối đơn giản vẽ như sau:
2. Tổ chức ca làm việc

a/ Các ca lao động trong ngày

Thời gian làm việc được chia thành 3 ca

Ca A: từ 7h00 đến 15h00

Ca B: từ 15h00 đến 23h00

Ca C: từ 23h00 đến 7h00

b/Nội dung công việc của từng ca

Chuẩn bị đầy đủ thực đơn đồ ăn và đồ uống: có đủ và sạch, trước 30 phút
khi bắt đầu đón khách.GVHD: Nguyễn Trường Thành GSTT: Xa Xuân Thủy
Bài báo cáo thực hành sư phạm
36
-Chuẩn bị quyển ghi order( ít nhất mỗi bàn một quyển)

-Kiểm tra với bếp xem có món đặc biệt trong ngày và những món không
có, hàng ngày vào buổi sáng lúc 8h30.

-Chịu trách nhiệm về việc bán hàng.

-Phải đảm bảo lấy Order chính xác, đầy đủ.

-Có trách nhiệm giới thiệu món ăn của nhà hàng với khách.

-Chịu trách nhiệm về phần phục vụ trong khu vực bàn mình được giao.

-Phải đảm bảo món ăn và đồ uống ra đúng bàn, đúng người và kịp th ời
gian.

-Chịu trách nhiệm về phần thanh toán với khách trong khu vực của mình.

-Tuân thủ mọi sự phân công công việc của quản lý bàn, trưởng ca.

-Làm vệ sinh trên mặt bàn, ghế.

-Lau và chuẩn bị đồ sứ, gạt tàn, khay phục vụ.

-Chuẩn bị và đánh bóng đồ inox, thủy tinh.

-Kiểm tra tăm, tiêu, muối, ly cốc ở bàn ăn.

-Chịu trách nhiệm bày bàn ăn theo chỉ dẫn của quản lý bàn.

-Chịu trách nhiệm đa món ăn, uống ra bàn của khách an toàn, chính xác.

-Chịu trách nhiệm thu bát đĩa bẩn ra khu vực đã được chỉ định, khi khách
đã ăn hết món.

-Luôn tỉnh táo, tươi cười, quan sát và quan tâm khi phục vụ khác.

-Kiểm tra lại đồ dùng phục vụ.

-Lau bàn ghế.

-Chuẩn bị đồ dùng cho ca sau.GVHD: Nguyễn Trường Thành GSTT: Xa Xuân Thủy
Bài báo cáo thực hành sư phạm
37

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG


TÊN BÀI: QUI TRÌNH PHỤC VỤ RƯỢU VANG

TRONG NHÀ HÀNG.


I.Một số nguyên tắc cơ bản:
1.Quy tắc thứ tự:
- Vang nhẹ phục vụ trước vang nặng
- Vang trắng phục vụ trước vang đỏ
- Vang chua phục vụ trước vang ngọt
- Vang thường trước vang ngon
- Các loại Sâmpanh (vang sủi tăm) bao giờ cũng phục vụ vào đ ầu b ữa ti ệc
- Vang ngọt bao giờ cũng phục vụ vào cuối bữa tiệc
- Không bao giờ phục vụ vào đầu bữa ăn các loại rượu vang có độ cồn
cao
2. Lưu trữ rượu trước khi phục vụ
* Nhiệt độ uống tiêu chuẩn của vang trắng và vang h ồng là t ừ 8-12 đ ộ C.
Chính vì thế vang trắng và vang hồng bao giờ cũng phải ngâm l ạnh rồi
mới phục vụ, sau khi rót lại ngâm trở lại vào xô đá.
* Nhiệt độ uống tiêu chuẩn của vang đỏ là từ 16-18 độ C. V ới th ời ti ết
mùa hè Việt Nam, vang đỏ chỉ cần ngâm lạnh khoảng 5-10 phút trước khi
phục vụ. Mùa đông có thể phục vụ vang đỏ trực tiếp mà không c ần ngâm
lạnh.
* Không nên ngâm vang đỏ quá lạnh vì sẽ làm h ỏng mùi h ương c ủa r ượu.
* Không bao giờ phục vụ vang đỏ với các món salad trộn d ầu d ấm
* Riêng rượu đỏ nên mở trước khi uống từ 15-30 phút để các men d ại
thoát hết ra ngoài và rượu được tiếp xúc với không khí. Ph ản ứng hóa h ọc
giữa ôxy và rượu đỏ sẽ giúp mùi vị của rượu phát triển tốt hơn, đậm h ơn,
nhất là vị chát.
3. Cách sắp xếp ly
GVHD: Nguyễn Trường Thành GSTT: Xa Xuân Thủy
Bài báo cáo thực hành sư phạm
38
Có nhiều cách sắp xếp ly nhưng bao giờ cũng phải theo tiêu chí d ễ
phục vụ, dễ thu dọn. Quy luật thông thường là ly uống vang đỏ bao giờ
cũng được đặt bên trái ly uống vang trắng. Nếu cả buổi tiệc ch ỉ dùng một
loại vang thì ly rượu vang đặt bên phải ly uống nước. Không nên x ếp quá
4 loại ly trên một bàn trừ một số trường hợp đặc biệt
II. Chuẩn bị dụng cụ
* Đồ khui rượu
* Xô ngâm rượu có chứa 2/3 đá cục và 1/3 nước lạnh dùng cho Vang trắng
hoặc Vang sủi
* Khăn phục vụ
* Đĩa nhỏ
* Ly thích hợp
* Kiểm tra nhiệt độ rượu trước khi phục vụ
III.Quy Trình Phục Vụ Rượu Vang
Bước 1: Giới thiệu rượu cho khách:
- Đứng bên tay trái chủ tiệc, xoay tem chính của chai rượu về phía ch ủ
tiệc, giới thiệu về vùng sản xuất, nhà sản xuất, loại nho trồng rượu và
năm sản xuất của chai rượu, giới thiệu về đặc điểm của chai rượu: mùi,
vị và một vài điểm đặc biệt
- Xin phép khách mở rượu
Lưu ý:
* Trong trường hợp khách đã chọn uống một loại rượu nào đó mà không
cần nhân viên giới thiệu, nhân viên phục vụ sẽ mang chai rượu đ ến, xoay
nhãn rượu chính cho khách xem và mở ngay trước mặt khách
* Luôn luôn phải mở rượu trước mặt khách và sau khi rót ra ly, đặt chai
rượu tại vị trí khách có thể nhìn thấy
Bước 2: Mở nút chai
* Mở nút thiếc: cắt một vòng bằng dao và gỡ nhẹ
* Mở nút bần: sau khi mở nút đưa nút bần cho khách kiểm tra và để lại
nút trên một đĩa con đặt trên bàn
GVHD: Nguyễn Trường Thành GSTT: Xa Xuân Thủy
Bài báo cáo thực hành sư phạm
39
* Lấy khăn sạch lau kỹ cả phần bên trong và bên ngoài cổ chai rồi b ắt
đầu rót
Bước 3: Rót rượu:
- Rót ly rượu đầu tiên cho người chủ bàn tiệc hoặc người gọi rượu để
thử rượu (Trong trường hợp không biết ai là người chủ bàn tiệc, nhân viên
phục vụ phải hỏi xem ai sẽ là người thử rượu).
- Sau khi khách thử và đồng ý, xin phép rót tiếp cho những người còn lại
trong bàn tiệc .
Lưu ý:
- Phục vụ cho phụ nữ đầu tiên, sau đó di chuy ển theo chi ều kim đồng h ồ
quanh bàn để rót rượu cho quý ông, chủ tiệc luôn là người đ ược ph ục v ụ
cuối cùng.
- Mức rót rượu chuẩn: ½ ly nếu rượu đỏ và 1/3 ly nếu là r ượu tr ắng ho ặc
rượu hồng
- Khi rót rượu vào ly, miệng chai phải cách miệng ly. Không kê cổ chai lên
miệng ly để rót
- Rót vang sủi tăm hoặc sâmpanh phải rót 2 lần: Rót l ần th ứ nh ất ch ờ b ọt
tan rồi mới rót lần thứ hai.
- Bất cứ loại vang nào cũng không rót cho đến cạn chai mà ph ải ch ừa l ại
một ít để đề phòng trong chai có cặn
Bước 4: Tiếp rượu:
-Tiếp thêm rượu cho khách trong suốt bữa ăn
Lưu ý:
- Nếu khách uống gần hết rượu trong ly thì nhân viên ph ải t ự đ ộng rót
thêm chứ không chờ khách gọi mới rót. Chỉ được ngừng ph ục vụ khi ti ếp
rượu mà khách yêu cầu thôi. Rót cho một khách thì cũng nên rót cho các
khách còn lại trừ trường hợp khách từ chối
- Nếu khách uống sắp cạn ly nhưng rất lâu thấy khách không uống ti ếp
nữa thì phải hỏi khách xem khách có muốn rót thêm rượu không.
- Nếu khách gọi tiếp một chai rượu khác cùng loại thì không ph ải thay ly
- Nếu khách gọi một chai loại khác thì phải thay toàn bộ ly trên bàn cho
khách. Tuyệt đối không rót hai loại rượu vang vào cùng một ly vì sẽ làm
lẫn mùi vị của rượu.


GVHD: Nguyễn Trường Thành GSTT: Xa Xuân Thủy
Bài báo cáo thực hành sư phạm
40

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG


TÊN BÀI: KỸ THUẬT GẤP KHĂN ĂN TRONG NHÀ HÀNG.Gấp khăn ăn kiểu : Tháp kim cương
Ảnh xem theo chiều: Từ góc trên bên trái, xuống dưới, sang phải.

Bước 1: Gấp khăn ăn vuông góc làm tư

Bước 2: Kéo một lớp khăn từ trên xuống dưới theo đường chéo

Bước 3: Tiếp tục gấp chéo những lớp khăn tiếp theo. Nhưng bạn đ ừng
gấp khít mà chừa lại một chút giữa các góc. Khi gấp h ết 2 l ớp còn l ại b ạn
sẽ thấy khăn ăn có các góc rỗng hở ra.

Bước 4: Lật ngược khăn lại. Gấp góc khăn bên trái vào trong khoảng 2/3
cạnh dưới của tam giác

GVHD: Nguyễn Trường Thành GSTT: Xa Xuân Thủy
Bài báo cáo thực hành sư phạm
41
Bước 5: Gấp tiếp góc phải vào trong gần chạm vào góc trái. Cuộn c ả hai
bên góc trái và phải khăn vào trong. Cuộn chặt tay và giữ chắc phần chân

Bước 6: Nhét chân “tháp” vào một cái khuyên tròn hoặc đặt vào ly uống
rượu, bạn được một tháp kim cương nhiều lớp xếp đều nhau trên bàn ăn.

Kiểu khăn này gấp đơn giản, phù hợp đặt vào trong những chiếc bát sâu
lòng hoặc ly rượu cao.

Đẹp và gọn gàng là ưu điểm nổi trội của kiểu gấp khăn này.
GVHD: Nguyễn Trường Thành GSTT: Xa Xuân Thủy
Bài báo cáo thực hành sư phạm
42
PHẦN KẾT LUẬN

GVHD: Nguyễn Trường Thành GSTT: Xa Xuân Thủy
Bài báo cáo thực hành sư phạm
43

I. TỰ NHẬN XÉT CỦA GIÁO SINH
Thời gian thực tập ở Trung tâm là khoảng th ời gian quý báu đ ối v ới
bản thân tôi, trong những ngày đầu của đợt thực tập sư phạm tại Trung
tâm, có rất nhiều khó khăn trong việc soạn giáo án, chu ẩn b ị bài gi ảng và
đứng lớp giảng bài, do đây là lần đầu tôi thực hi ện các công vi ệc này nên
chưa có nhiều kinh nghiệm và chưa nắm bắt được chính xác trình độ cũng
như tâm lý của học viên. Nhưng sau một thời gian, tôi cũng đã có nh ững
kết quả nhất định, tuy chưa hoàn hảo và còn mắc một số khuy ết đi ểm,
nhưng đó là những kết quả ban đầu rất đáng ghi nhận cho một giáo sinh
mới như tôi.

II. ĐỀ NGHỊ CỦA GIÁO SINHs
Trường Cao đẳng nghề số 8 đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi
hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, thời gian ngắn là một rào c ản không th ể
cho tôi phát huy hết khả năng của mình cũng như việc học hỏi kinh
nghiệm. Tôi mong những đợt thực tập của các sinh viên khoá sau sẽ được
kéo dài hơn để các Giáo sinh như chúng tôi được tiếp cận nhiều hơn với
công tác giáo dục trồng người.
GVHD: Nguyễn Trường Thành GSTT: Xa Xuân Thủy
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản