Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ba Bài Hát Đã Học - Ký Hiệu Ghi Nhạc

Chia sẻ: mobistar1209

Hát thuộc lời và đúng giai điệu của ba bài hát đã học. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng cao độ của bài hát. - Cũng cố một số ký hiệu ghi nhạc. - Tạo không khí học tập vui tươi.

Nội dung Text: Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ba Bài Hát Đã Học - Ký Hiệu Ghi Nhạc

 

  1. Tiết 1: Ôn Tập : - Ba Bài Hát Đã Học - Ký Hiệu Ghi Nhạc I/Mục tiêu: - Hát thuộc lời và đúng giai điệu của ba bài hát đã học. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng cao độ của bài hát. - Cũng cố một số ký hiệu ghi nhạc. - Tạo không khí học tập vui tươi. II/Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mẫu. - Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt động dạy học chủ yếu: - Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học. - Bài mới: Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh
  2. * Hoạt động 1: Ôn tập ba bài hát đã học + Quốc Ca Việt Nam. + Bài Ca Đi Học. + Cùng Múa Hát Dưới Trăng. -Giáo viên cho học sinh hát lại ba bài hát trên dưới nhiều - HS thực hiện. hình thức để nhớ lại lời ca và giai điệu của các bài hát. + Hát đồng thanh + Hát theo dãy - Cho học sinh tự nhận xét: + Hát cá nhân. - Giáo viên nhận xét: - HS nhận xét. - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát. - Giáo viên hỏi học sinh tư thế và tác phong của người học sinh khi chào cờ phải như thế nào? - HS trả lời. + Nghiêm trang. - Hỏi học sinh tác giả của ba bài hát trên là ai? + Không nô đùa. - HS trả lời. + Văn cao +Phan Trần Bảng * Hoạt động 2: Ôn tập các ký hiệu ghi nhạc. +Hoàng Lân. - Giáo viên ghi các nốt nhạc (Đô, Rê, Mi, Fa, Sol, La, Si) lên
  3. bảng và hỏi học sinh tên của các nốt nhạc trên khuông nhạc. - HS trả lời. - Giáo viên ghi các âm hình nốt (Tròn, Trắng, Đen, Móc đơn, Móc đôi) hỏi học sinh tên của các âm hình nốt. - Giáo viên cho học sinh nhận xét. - HS trả lời. - giáo viên nhận xét. - Giáo viên cho học sinh tập kẻ khuông nhạc và nốt nhạc vào vở. - HS nhận xét * Cũng cố dặn dò: - Cho học sinh hát lại bài hát:Bài Ca Đi Học một lần trước - HS thực hiện khi kết thúc tiết học. - Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần - HS thực hiện. chú ý hơn. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học. - HS chú ý. - HS ghi nhớ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản