Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập Ba Bài Hát: - Chúc Mừng - Bàn Tay Me - Chim Sáo Nghe Nhạc

Chia sẻ: mobistar1209

Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của ba bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời bài hát. - Nghe nhạc tìm hiểu bài “Lý Cây Bông” dân ca Nam Bộ.

Nội dung Text: Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập Ba Bài Hát: - Chúc Mừng - Bàn Tay Me - Chim Sáo Nghe Nhạc

Tiết 25:

Ôn Tập Ba Bài Hát:

- Chúc Mừng

- Bàn Tay Me

- Chim Sáo

Nghe NhạcI/Mục tiêu:

- Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của ba bài hát.

- Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng,

to rỏ lời bài hát.

- Nghe nhạc tìm hiểu bài “Lý Cây Bông” dân ca Nam Bộ.

II/Chuẩn bị của giáo viên:

- Nhạc cụ đệm.

- Băng nghe mẫu.

- Hát chuẩn xác bài hát.

III/Hoạt động dạy học chủ yếu:

- Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.

- Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em hát lại bài hát đã học.

- Bài mới:
Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh

* Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Chúc Mừng

- Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới nhiều - HS thực hiện.

hình thức. + Hát đồng thanh

+ Hát theo dãy

+ Hát cá nhân.

- Cho học sinh tự nhận xét: - HS nhận xét.

- Giáo viên nhận xét: - HS chú ý.

- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Nhạc của nước - HS trả lời.

nào? Lời do ai viết + Bài :Chúc Mừng

+ Nhạc : Nga

+ Lời : Hoàng Lân

- Cho học sinh tự nhận xét: - HS nhận xét

- Giáo viên nhận xét:

- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai

điệu của bài hát..

* Hoạt động 2: Ôn tập bài hát: Bàn Tay Mẹ

- Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới nhiều - HS thực hiện.

hình thức. + Hát đồng thanh
+ Hát theo dãy

+ Hát cá nhân.

- Cho học sinh tự nhận xét: - HS nhận xét.

- Giáo viên nhận xét: - HS chú ý.

- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì? Bài hát do ai - HS trả lời.

viết? + Bài :Bàn Tay Mẹ

+ Nhạc: Bùi Đình

Thảo

+ Lời: Tạ Hữu Yên

- Cho học sinh tự nhận xét: - HS nhận xét

- Giáo viên nhận xét:

- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai

điệu của bài hát.

* Hoạt động 3: Ôn tập bài hát: Chim Sáo

- Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới nhiều - HS thực hiện.

hình thức. + Hát đồng thanh

+ Hát theo dãy

+ Hát cá nhân.

- Cho học sinh tự nhận xét: - HS nhận xét.

- Giáo viên nhận xét: - HS chú ý.
- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Dân ca dân tộc - HS trả lời.

nào? + Bài :Chim sáo.

+ Dân ca Khơ Me- Sưu

tầm Đặng Nguyễn.

- HS nhận xét

- Cho học sinh tự nhận xét:

- Giáo viên nhận xét:

- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai

điệu của bài hát.

* Hoạt động 4: Bài Lý Cây Bông - HS lắng nghe.

- Giáo viên cho học sinh nghe giai điệu của bài hát - HS chú ý

- Giáo viên giới thiệu tác giả và tác phẩm. - HS thực hiện.

- Giáo viên trình bày lại bài hát và yêu cầu học sinh hát theo.

* Cũng cố dặn dò:

- Cho học sinh hát lại bài hát Chim Sáo một lần trước khi kết - HS thực hiện.

thúc tiết học.

- Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc - HS chú ý.

nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần

chú ý hơn.

- Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học. -HS ghi nhớ.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản