Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập Bài Hát: Chim Sáo (Dân ca Khơ Me – Sưu tầm: Đặng Nguyên)

Chia sẻ: mobistar1209

Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. - Biết bài hát này là bài hát của nước Nga lời do nhạc sĩ Hoàng Lân viết - Đọc và ráp được lời bài TĐN số 5 và 6.

Nội dung Text: Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập Bài Hát: Chim Sáo (Dân ca Khơ Me – Sưu tầm: Đặng Nguyên)

Tiết 24:

Ôn Tập Bài Hát: Chim Sáo

(Dân ca Khơ Me – Sưu tầm: Đặng Nguyên)

Ôn Tâp :TĐN Số 5 + Số 6I/Mục tiêu:

- Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát.

- Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng,

to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát.

- Biết bài hát này là bài hát của nước Nga lời do nhạc sĩ Hoàng Lân

viết

- Đọc và ráp được lời bài TĐN số 5 và 6.

II/Chuẩn bị của giáo viên:

- Nhạc cụ đệm.

- Băng nghe mẫu.

- Hát chuẩn xác bài hát.

III/Hoạt động dạy học chủ yếu:

- Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.

- Kiểm tra bài cũ.

- Bài mới:
Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh

* Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Chim Sáo

- Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới nhiều - HS thực hiện.

hình thức. + Hát đồng thanh

+ Hát theo dãy

+ Hát cá nhân.

- Cho học sinh tự nhận xét: - HS nhận xét.

- Giáo viên nhận xét: - HS chú ý.

- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Dân ca dân tộc - HS trả lời.

nào? + Bài :Chim sáo.

+ Dân ca Khơ Me- Sưu

tầm Đặng Nguyễn.

- HS nhận xét

- Cho học sinh tự nhận xét:

- Giáo viên nhận xét:

- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai

điệu của bài hát.

* Hoạt động 2: TĐN Số 5: “Hoa Bé Ngoan” - HS thực hiện.

- Giáo viên cho học sinh tập cao độ từ 1-2 phút. - HS thực hiện.
- Giáo viên yêu cầu hoc sinh đọc lại bài TĐN số 5 kết hợp vổ

tay theo tiết tấu của bài TĐN. - HS thực hiện.

- Cho các tổ chuẩn bị và cử đại diện lên bảng đọc lại.

- Giáo viên nhận xét.

* Hoạt động 3: TĐN Số 6: “Múa Vui”.

- Giáo viên yêu cầu hoc sinh đọc lại bài TĐN số 6 kết hợp vổ - HS thực hiện.

tay theo tiết tấu của bài TĐN.

- Cho các tổ chuẩn bị và cử đại diện lên bảng đọc lại. - HS thực hiện.

- Giáo viên nhận xét.

* Cũng cố dặn dò:

- Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết

thúc tiết học.

- Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc - HS thực hiện.

nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần

chú ý hơn. - HS chú ý.

- Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.

-HS ghi nhớ.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản