Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Bài giảng AutoCAD 2004

Chia sẻ: | Ngày: ppt 97 p | 226

0
465
views

Tham khảo bài thuyết trình 'bài giảng autocad 2004', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bài giảng AutoCAD 2004
Nội dung Text

 1. 04/19/11 2
 2. Nội dung chương Chức năng STT 1 Giới thiệu chung 2 Khởi động và thoát AutoCAD 3 Giao diện phần mềm 4 Một số phím tắt cơ bản 04/19/11 3
 3. 04/19/11 4
 4. 04/19/11 5
 5. 04/19/11 6
 6. 04/19/11 7
 7. 04/19/11 8
 8. 04/19/11 9
 9. Chức năng Tên phím F1 Thực hiện lệnh Help F2 Dùng để chuyển từ màn hình đồ họa sang màn hình văn bản  hoặc ngược lại F3 hoặc Ctrl + F Tắt/ mở chế độ truy bắt điểm thường trú (Osnap) F8 hoặc Ctrl + L Tắt/ mở chế độ Ortho (vẽ đường thẳng thẳng đứng hoặc nằm  ngang) F9 hoặc Ctrl + B Tắt/ mở chế độ Snap Nút trái chuột Dùng để Pick (chọn) tọa độ của một điểm trên màn hình,  chọn đối tượng hay chọn các Menu Shift + phải  Gọi danh sách chế độ truy bắt điểm tạm trú chuột 04/19/11 10
 10. Chức năng Tên phím Enter/ Space Bar Dùng để thực hiện hay kết thúc câu lệnh, hay thực hiện lại  câu lệnh trước đó ESC Hủy bỏ một lệnh hay xử lý đang tiến hành R (Redraw) Dùng để tẩy sạch các dấu “+” (Blipmode) Up Arrow Gọi lại các câu lệnh trước đó Del Thực hiện lệnh xóa đối tượng (Erase) Ctrl + 0 Chuyển sang chế độ xem toàn màn hình (Full Screen) Ctrl + 1 Thực hiện lệnh Properties Ctrl + C Thực hiện lệnh sao chép đối tượng vào Clipboard Ctrl + N Thực hiện lệnh New – tạo một File mới Ctrl + O Thực hiện lệnh Open – gọi File có sẵn 04/19/11 11
 11. Chức năng Tên phím Ctrl + P Thực hiện lệnh Plot/ Print – in bản vẽ Ctrl + Q Thực hiện lệnh Quit – thoát khỏi bản vẽ Ctrl + S Thực hiện lệnh Save – lưu bản vẽ Ctrl + Shift + S Thực hiện lệnh Saveas – lưu bản vẽ dưới định dạng khác Ctrl + V Dán đối tượng từ Clipboard vào bản vẽ Ctrl + X Cắt đối tượng vào Clipboard Ctrl + Y Thực hiện lệnh Redo – tiến lên 1 bước Ctrl + Z Thực hiện lệnh Undo – lùi lại 1 bước 04/19/11 12
 12. 04/19/11 13
 13. 04/19/11 14
 14. 04/19/11 15
 15. 04/19/11 16
 16. 04/19/11 17
 17. 04/19/11 18
 18. 04/19/11 19
 19. 04/19/11 20
Đồng bộ tài khoản