Bài giảng AutoCAD 2004

Chia sẻ: minh_halo

Tham khảo bài thuyết trình 'bài giảng autocad 2004', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài giảng AutoCAD 2004

04/19/11
2
Nội dung chương
Chức năng
STT

1 Giới thiệu chung
2 Khởi động và thoát AutoCAD
3 Giao diện phần mềm
4 Một số phím tắt cơ bản
04/19/11
3
04/19/11
4
04/19/11
5
04/19/11
6
04/19/11
7
04/19/11
8
04/19/11
9
Chức năng
Tên phím
F1 Thực hiện lệnh Help
F2 Dùng để chuyển từ màn hình đồ họa sang màn hình văn bản 
hoặc ngược lại
F3 hoặc Ctrl + F Tắt/ mở chế độ truy bắt điểm thường trú (Osnap)
F8 hoặc Ctrl + L Tắt/ mở chế độ Ortho (vẽ đường thẳng thẳng đứng hoặc nằm 
ngang)
F9 hoặc Ctrl + B Tắt/ mở chế độ Snap
Nút trái chuột Dùng để Pick (chọn) tọa độ của một điểm trên màn hình, 
chọn đối tượng hay chọn các Menu
Shift + phải  Gọi danh sách chế độ truy bắt điểm tạm trú
chuột

04/19/11
10
Chức năng
Tên phím
Enter/ Space Bar Dùng để thực hiện hay kết thúc câu lệnh, hay thực hiện lại 
câu lệnh trước đó
ESC Hủy bỏ một lệnh hay xử lý đang tiến hành
R (Redraw) Dùng để tẩy sạch các dấu “+” (Blipmode)
Up Arrow Gọi lại các câu lệnh trước đó
Del Thực hiện lệnh xóa đối tượng (Erase)
Ctrl + 0 Chuyển sang chế độ xem toàn màn hình (Full Screen)
Ctrl + 1 Thực hiện lệnh Properties
Ctrl + C Thực hiện lệnh sao chép đối tượng vào Clipboard
Ctrl + N Thực hiện lệnh New – tạo một File mới
Ctrl + O Thực hiện lệnh Open – gọi File có sẵn

04/19/11
11
Chức năng
Tên phím
Ctrl + P Thực hiện lệnh Plot/ Print – in bản vẽ
Ctrl + Q Thực hiện lệnh Quit – thoát khỏi bản vẽ
Ctrl + S Thực hiện lệnh Save – lưu bản vẽ
Ctrl + Shift + S Thực hiện lệnh Saveas – lưu bản vẽ dưới định dạng khác
Ctrl + V Dán đối tượng từ Clipboard vào bản vẽ
Ctrl + X Cắt đối tượng vào Clipboard
Ctrl + Y Thực hiện lệnh Redo – tiến lên 1 bước
Ctrl + Z Thực hiện lệnh Undo – lùi lại 1 bước
04/19/11
12
04/19/11
13
04/19/11
14
04/19/11
15
04/19/11
16
04/19/11
17
04/19/11
18
04/19/11
19
04/19/11
20
04/19/11
21
04/19/11
22
04/19/11
23
04/19/11
24
04/19/11
25
04/19/11
26
04/19/11
27
04/19/11
28
Nội dung chương
Câu lệnh Chức năng Tắt
ST
T

Lệnh Line
1 Vẽ đoạn thẳng L
Lệnh Circle
2 Vẽ đường tròn C
Lệnh Arc
3 Vẽ cung tròn A
Lệnh Pline
4 Vẽ đa tuyến PL
Lệnh Polygon
5 Vẽ đa giác đều POL
Lệnh Rectang
6 Vẽ chữ nhật REC
Lệnh Ellipse
7 Vẽ hình Elip EL
Lệnh Spline
8 Vẽ đường cong trơn SPL
04/19/11
29
04/19/11
30
04/19/11
31
04/19/11
32
04/19/11
33
04/19/11
34
04/19/11
35
04/19/11
36
04/19/11
37
04/19/11
38
04/19/11
39
04/19/11
40
04/19/11
41
04/19/11
42
04/19/11
43
04/19/11
44
04/19/11
45
04/19/11
46
04/19/11
47
04/19/11
48
04/19/11
49
04/19/11
50
04/19/11
51
04/19/11
52
04/19/11
53
04/19/11
54
04/19/11
55
04/19/11
56
04/19/11
57
04/19/11
58
04/19/11
59
04/19/11
60
04/19/11
61
04/19/11
62
Nội dung chương
Câu lệnh Chức năng Tắt
ST
T

Lệnh Erase
1 Xóa toàn bộ đối tượng E
Lệnh Offset
2 Tạo các đối tượng song song với đối  O
tượng sẵn có
Lệnh Trim
3 Xén một phần đối tượng nằm giữa hai  TR
đối tượng
Lệnh Break
4 Xén một phần đối tượng nằm giữa hai  BR
điểm chọn
Lệnh Extend
5 Kéo dài đối tượng EX
Lệnh Chamfer
6 Vát mép các đoạn thẳng CHA
Lệnh Fillet
7 Vẽ nối tiếp hai đối tượng bởi cung  F
tròn
Lệnh Lengthen
8 Thay đổi chiều dài đối tượng LEN
04/19/11
63
04/19/11
64
04/19/11
65
04/19/11
66
04/19/11
67
04/19/11
68
04/19/11
69
04/19/11
70
04/19/11
71
04/19/11
72
04/19/11
73
04/19/11
74
04/19/11
75
04/19/11
76
04/19/11
77
04/19/11
78
04/19/11
79
04/19/11
80
04/19/11
81
04/19/11
82
04/19/11
83
04/19/11
84
04/19/11
85
04/19/11
86
04/19/11
87
04/19/11
88
Nội dung chương
Câu lệnh Chức năng Tắt
ST
T

Lệnh Move
1 Thực hiện phép dời hình M
Lệnh Rotate
2 Dùng để quay hình quanh tâm quay RO
Lệnh Scale
3 Biến đổi tỉ lệ SC
Lệnh Mirror
4 Phép đối xứng qua trục MI
Lệnh Copy
5 Sao chép các đối tượng CO
Lệnh Stretch
6 Dời và kéo dãn các đối tượng S
Lệnh Align
7 Dời, quay và biến đổi theo tỉ lệ các  AL
đối tượng
Lệnh Array
8 Tạo mảng các đối tượng AR04/19/11
89
04/19/11
90
04/19/11
91
04/19/11
92
04/19/11
93
04/19/11
94
04/19/11
95
04/19/11
96
04/19/11
97
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản