Bài giảng - Bài 9: Cấu Trúc Rẽ Nhánh

Chia sẻ: paradise4

1. Rẽ nhánh: - Ví dụ: Bạn B rủ bạn A đến nhà chơi • A nói: Nếu chiều nay trời không mưa thì mình sẽ đến nhà câu. • Một lần khác A rủ B về nhà chơi • B nói: Nếu chiều nay trời không mưa thì mình sẽ đến, nếu mưa thì mình sẽ không đến.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản