Bài giảng: Bảo quản tài liệu (TS. Nguyễn Lệ Nhung)

Chia sẻ: tieuboingoan

Bảo quản TLLT là sử dụng một hệ thống các biện pháp KH-KT nhằm tạo ta các đ/kiện tốt nhất để bảo đảm an toàn và kéo dài tuổi thọ cho TL, nhằm phục vụ được tốt các y/cầu khai thác, sử dụng tài liệu.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài giảng: Bảo quản tài liệu (TS. Nguyễn Lệ Nhung)

BẢO QUẢN TÀI LIỆUTS. CVC. Nguyễn Lệ
Nhung
1 TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997
I. KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA, NỘI DUNG CỦA C/TÁC
BẢO QUẢN TÀI LIỆU LƯU TRỮ


 1. Khái niệm
Bảo quản TLLT là sử dụng một hệ thống các
biện pháp KH-KT nhằm tạo ta các đ/kiện tốt nhất
để bảo đảm an toàn và kéo dài tuổi thọ cho TL,
nhằm phục vụ được tốt các y/cầu khai thác, sử
dụng tài liệu.2 TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997
2. Ý nghĩa


 C/tác bảo quản TLLT có ý nghĩa rất quan trọng.
Muốn gìn giữ TL lâu dài, vĩnh viễn để phục vụ mục
đích phát triển xã hội thì cần có những biện pháp
bảo quản an toàn TL khỏi sự phá hoại do tự nhiên
hoặc do con người gây ra.
 góp phần nâng cao nhận thức của người dân về ý
nghĩa và tầm quan trọng của tài liệu lưu trữ


3 TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997
3. Nội dung bảo quản tài liệu

 bao gồm xây dựng, cải tạo kho LT, xử lý kỹ thuật
bảo quản; tổ chức TL trong kho; phục chế, tu sửa
và làm phông bảo hiểm đối với những TL đã bị hư
hỏng hoặc có nguy cơ bị hư hỏng
 đề ra và thực hiện đúng các chế độ quy định, sử
dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật nhằm ngăn
chặn tác động của các nhân tố phá hoại tài liệu lưu
trữ, kể cả việc phòng kẻ địch phá hoại, lấy cắp tài
liệu
 để hạn chế đến mức tối đa các quá trình lão hoá tự
nhiên của tài liệu, kéo dài tuổi thọ của chúng
4 TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997
II. CÁC NGUYÊN NHÂN GÂY HƯ HẠI TL


1. Vật liệu cấu thành tài liệu lưu trữ
2. Điều kiện tự nhiên
Nhiệt độ không khí
Độ ẩm
Ánh sáng
Bụi
Côn trùng và các loài gặm nhấm

5 TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997
3. Điều kiện bảo quản và sử dụng tài liệu


tài liệu sẽ bị phá huỷ bởi chính các chất cấu
thành
điều kiện bảo quản tài liệu và chế độ khai thác,
sử dụng tài liệu cũng là những nguyên nhân
góp phần vào việc gây hư hại tài liệu.
6 TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997
III. NHỮNG YÊU CẦU VỀ KHO TÀNG, TRANG THIẾT
BỊ BẢO QUẢN TÀI LIỆU


1. Yêu cầu về kho tàng
Về địa điểm
Về kỹ thuật xây dựng
2. Yêu cầu về trang thiết bị để bảo quản TLLT
Giá
Tủ
Hộp, bìa, cặp đựng tài liệu
Các trang thiết bị khác để bảo quản tài liệu

7 TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997
3. Các biện pháp kỹ thuật bảo quản TLLT


Nhiệt độ trong kho luôn được duy trì ở nhiệt độ
từ 180C đến 220C
a) Biện pháp phòng chống ẩm
- Các ph/pháp chống ẩm trong kho lưu trữ:
+ Thông gió:
+ Dùng chất hút ẩm
+ Bao gói cách ly độ ẩm

8 TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997
b) Biện pháp chống nấm mốc
- Khái niệm về nấm mốc
- Biện pháp phòng chống nấm mốc
c) Biện pháp phòng chống côn trùng
- Các loại côn trùng phá hoại tài liệu
d) Phòng chống chuột
đ) Phòng chống cháy
9 TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997
IV. CÁC PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN TL1. Sắp xếp TLLT trong kho giúp cho cán bộ
LT xử lý kịp thời việc thống kê, kiểm tra,
bảo quản, di chuyển nhanh TL... và để tiết
kiệm diện tích sàn kho.
2. Sắp xếp các ĐVBQ trong phông LT theo
số thứ tự của ĐVBQ trong MLHS.


10 TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997
3. Sắp xếp tài liệu các phông lên giá theo số thứ
tự phông. Các cặp TL của mỗi phông được sắp
xếp lên giá theo trật tự của phông; sắp xếp từ
trái qua phải, từ trên xuống dưới.
Đối với TL khổ rộng như bản đồ, bản vẽ, các thiết
kế... có cách sắp xếp khác như cuốn, treo, đặt
nằm phẳng. Tài liệu phim, băng từ, băng ghi
hình... được bảo quản trong hộp cứng, chuyện
dụng thì được sắp xếp nằm phẳng, chồng
thành cột.

11 TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997
4. Sắp xếp các giá trong kho: các giá trong
kho được sắp xếp vuông góc với cửa sổ
để dễ thông thoáng không khí, đi lại trong
kho thuận tiện.
Khoảng cách giữa 2 giá hoặc giữa giá với
tường, vách kho: 0,75m – 0,90m; chiều
rộng lối đi chính trong kho: 1,2m – 1,5m.


12 TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997
2. Chế độ bảo quản TL trong kho LT- Nội quy ra vào và làm việc trong kho LT
- Quy chế về khai thác, sử dụng tài liệu.
- Quy chế về kiểm kê và kiểm tra tài liệu
- Chế độ làm vệ sinh kho tài liệu lưu trữ.
- Nội quy phòng cháy chữa cháy.
- Quy chế phòng gian bảo mật.

13 TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997
3. Chế độ sử dụng tài liệu

Quá trình phục vụ khai thác, sử dụng tài
liệu phải làm đầy đủ các thủ tục xuất
nhập tài liệu, kiểm tra chu đáo
14 TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997
V. TU BỔ, PHỤC CHẾ TÀI LIỆU

1. Khái niệm, ý nghĩa và ng/tắc tu bổ, phục chế TL
1.1 Khái niệm
Tu bổ TL: thực hiện các biện pháp kỹ thuật nhằm
kéo dài tuổi thọ của TLLT đang có nguy cơ bị hư
hỏng để phục vụ c/tác khai thác và sử dụng TL.
Phục chế TL: thực hiện các biện pháp kỹ thuật
nhằm phục hồi lại những TL đã bị hư hỏng do tác
động của các yếu tố tự nhiên và con người phục vụ
cho c/tác khai thác và sử dụng TL.
 tu bổ và phục chế TL được thực hiện trên các
đối tượng TL đã bị hư hỏng hoặc có nguy cơ bị hư
hỏng.
15 TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản